Anda di halaman 1dari 23

TAHUN 2011

 Format peperiksaan Penilaian Menengah


Rendah (PMR) meminta calon mejawab
soalan berkaitan komsas yang dipelajari
dari tingkatan 1-3
 Kertas 1 – soalan 31-40 dan
 Kertas 2 –bahagian D (10m)
 Cerita rekaan yang panjang
 Berasal dari bahasa Perancis iaitu novella yang
bermaksud perkabaran baru
 Terdiri daripada bab-bab
 Lebih panjang
 Masa pembacaan lebih lama
 Watak banyak. Contoh: Adif,Pak Katan, Mak
Tawi, Akeh, Tijah dan banyak lagi
 Nama pena: M.Z.Erlysha
 Tempat lahir: Kuala Krai,Kelantan
 Tarikh lahir:28 September 1977
 Pendidikan:
 Minat menulis: Dipupuk sejak kecil
 Latihan
Baca Novel SUKAR MEMBAWA TUAH. Buat
sinopsis dari bab 1 – 9 dalam buku skrap.
 Muka hadapan buku skrap
- NAMA AHLI KUMPULAN
- TINGKATAN
- TAJUK: NOVEL SUKAR MEMBAWA TUAH
MUKA SURAT PERTAMA
 ISI KANDUNGAN

1. SINOPSIS
2. TEMA
3. PERSOALAN
4. GAYA BAHASA
5. PLOT
6. WATAK DAN PERWATAKAN
7. LATAR
8. NILAI
9. PENGAJARAN
1. Tema ialah persoalan utama atau persoalan
pokok yang hendak diketengahkan oleh
pengarang.
2. Terdapat hanya satu tema dalam sesebuah karya.
3. Tema hanya diketahui selepas karya itu dibaca.
 Kegigihan seorang remaja masyarakat orang asli
untuk memajukan diri sendiri, keluarga, dan
masyarakatnya melalui pelajaran.
 Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam
sesuatu karya yang ada hubungannya dengan
tema.
 Biasanya lebih daripada satu.
 Tujuannya untuk memperkukuhkan tema yang
cuba diketengahkan oleh penulis.
 Merupakan cara pengkarya menggunakan bahasa
dengan baik dan kreatif
 Dikenal juga sebagai pengisanan.
 Maknanya pengarang memberikan sifat manusia
kepada benda-benda yang tidak bernyawa.
 Merupakan perbandingan atau kiasan yang
mengandungi dua kata iaitu konkrit dan abstrak
untuk menarik minat pembaca.
 Perbandingan dengan menggunakan kata-kata
perumpamaan
 Bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara
berlebih-lebihan daripada maksud yang
sebenarnya.