Anda di halaman 1dari 24

INVENTORI

GAYA

BERCINTA
Yang belum lagi,
Yang sudahpun,
Yang sedang, atau
Yang sekali lagi
APA MAKNA CINTA BAGI ANDA ?
GAYA

INVENTORI
IGB

BERCINTA
Mohd. Makzan Musa (1997)
Romansa dan cinta
merupakan tarikan yang
paling unggul di antara
manusia.

Cinta, kasih sayang dan


kemesraan boleh memberikan
keseronokan yang tidak
terhingga pada diri manusia.
Robert Sternberg (1986)
Menggunakan ‘Triangular Theory of
Lovenya’ untuk menghuraikan
percintaan dalam hubungan yang
kompleks.
Menurut beliau, percintaan mesti
melalui tiga komponen:-
-intimasi atau kerapatan,
-perasaan ghairah atau
keberahian
-komitmen.
Diubahsuai dari alat ukuran:-
“The Liking and Loving Scale”
oleh Rosenman.

Alat ukuran IGB ini mempunyai


kebolehpercayaan yang tinggi
iaitu kebolehpercayaan alpha
Cronbach antara .59 hingga .77
(Cheong Ching Ching, 2001).
G
PENTADBIRAN ALAT UKUR A
Y
A
BILIK YANG KONDUSIF
B
ADA KEMUDAHAN ASAS
E
MASA – 20 MINIT
R
C
I
NT
A
PENTADBIRAN ALAT UKUR (IGB)
Berikut adalah pernyataan-pernyataan tentang gaya
bercinta.
Sila baca tiap-tiap pernyataan berikut dengan teliti dan
fikirkanlah sejauhmana anda bersetuju atau tidak dengan
pernyataan itu.
Anda bebas menjawab semua pernyataan mengikut
pandangan dan kaitannya dengan diri anda sendiri.
Anda tidak perlu bimbang dengan jawapan yang anda
berikan kerana tidak ada jawapan yang betul atau salah.
Tandakan ( / ) pada ruang jawapan yang disediakan
mengikut kesesuaian diri anda berasaskan kunci jawapan
berikut:
SKALA LIKERT
Tidak Sangat
Pasti Setuju
(3) (5)

Sangat
tidak setuju
(1)

Setuju
Tidak setuju (4)
(2)
PENGIRAAN SKOR INVENTORI GAYA BERCINTA
Disediakan Oleh: Sidek Mohd Noah,Ph.D
TARIKH
NAMA

NO KAD PENGENALAN UMUR

Arahan: Sila tuliskan nombor yang mewakili jawapan anda dalam ruangan yang disediakan.

STS: SANGAT TIDAK SETUJU [1] TS: TIDAK SETUJU [2]


S: SETUJU [4] SS: SANGAT SETUJU [5] TP: TIDAK PASTI [3]
1. 7. 13. 19. 25. 31. 37. 43. 49. 55.
5 1 3 1 1 1 1 1 1 1
2. 8. 14. 20. 26. 32. 38. 44. 50. 56.
4
3. 9. 15. 21. 27. 33. 39. 45. 51. 57.

4. 10. 16. 22. 28. 34. 40. 46. 52. 58.

5. 11. 17. 23. 29. 35. 41. 47. 53. 59.

6. 12. 18. 24. 30. 36. 42. 48. 54. 60.

Untuk Kegunaan Pejabat

G1 G2 G3 G4 G5 G6
PERSAHABATAN ROMANTIK PERMAINAN LOGIKAL PENGORBANAN KEPUNYAAN

12 23 24 15 21 34
PERSAHABATAN - STORAGE

ROMANTIS - EROS

PERMAINAN - LUDUS

LOGIKAL - PRAGMA

PENGORBANAN - AGAPE

KEPUNYAAN - MANIA
CINTA PERSAHABATAN
(STORAGE)
• Hasil daripada persahabatan
• Timbul secara perlahan-lahan
• Tidak sedar sudah lama dalam cinta
• Minat yang sama
• Ambil masa yang panjang Mengenali
pasangan sebelum wujudnya perasaan
cinta
• Contoh: rakan kerja kursus, rakan
kongsi
CINTA ROMANTIK -
EROS
• Tarikan fizikal dan tarikan sosial
• Pertemuan pertama
• Penyatuan dan perpaduan dlm cinta
• Inginkan identiti sama -pakaian,
makanan dll
• Memandangkan cinta sebagai
sesuatu yang sangat tinggi nilainya.
• Kurang pergantungan dan
tanggungjawab
• Lebih daripada satu pasangan dalam
sesuatu masa.

• Tidak serius dan tidak mendalam


perasaan cintanya.
• Gemar membuat hubungan cinta
secara mendadak dan tidak teratur.
• Tidak mesra dengan pasangan.
• Cuba mencari pasangan yang
terbaik.
• Menetapkan ciri-ciri khusus
terhadap pasangannya.
• Sabar menangguh hubungan
cintanya sehingga betul-betul
merasakan individu yang ditemui
memenuhi kriteria yang dikehendaki.
•Suka membantu, amat memahami dan
pemaaf
•Terlalu ekstrim dan terlalu penyabar
•Pemikiran terbatas
•Bersikap terbuka, menerima cinta daripada
orang yang berbeza personaliti
•Memberi cinta dan kasih sayang dengan
rela hati tanpa sebarang syarat
•Sanggup melakukan apa sahaja asalkan
pasangannya bahagia
• Memiliki sifat cemburu
• Ingin bersama setiap masa
• Tidak suka pada perpisahan
• Mementingkan keperluan diri
• Terlalu mengawal, mengongkong dan
memiliki.
• Sentiasa mencurigai kejujuran dan
keutuhan cinta pasangan
Perlulah kita mengenali apakah kriteria gaya
bercinta kita kerana hubungan cinta boleh
membawa perubahan yang positif dan negatif
dalam hidup seseorang.
Mencari pasangan cinta bukanlah semudah yang
disangkakan, kerana setiap orang mempunyai
citarasa yang berbeza dan kita sendiri juga perlu
maklum dengan citarasa sendiri
Dapat memberi maklumat kepada pasangan
suami isteri yang telah lama hidup bersama agar
lebih memahami perasaan cinta masing-masing
untuk terus menjadi pasangan yang bahagia.
KE MANA CINTA ANDA ?