Anda di halaman 1dari 20

BMM1024

KARYA SASTERA KANAK-KANAK,REMAJA,DEWASA


DAN POPULAR

DISEDIAKAN OLEH:ANTASHA BINTI


KAMARUZZAMAN
DEFINISI SASTERA KANAK-KANAK

Menurut Misran Rokimin (2001) meneliti sastera kanak-


kanak sebagai
• Agen pembangunan yang menjurus kepada pembangunan
diri seseorang manusia itu, sama ada dari segi emosi,
pemikiran atau kebahasaannya.
• Ketiga-tiga aspek ini akan terus berkembang, yakni
semakin banyak karya sastera yang dibacanya, semakin
bertambah perkembangan berlaku dalam diri kanak-
kanak itu.
Sastera awal kanak-kanak Sastera awal kanak-kanak
merupakan salah satu ialah sastera kanak-kanak
elemen yang dikenal pasti yang dihasilkan dalam
berupaya melengkapkan bentuk buku yang boleh
perkembangan seseorang dibaca oleh kanak-kanak
kanak-kanak dan mampu menimbulkan
rasa seronok kepada
Definisi Sastera
kanak-Kanak mereka.
Sastera awal kanak-kanak mampu
memberikan keseronokan, dapat
merangsang imaginasi, dapat Bagi mencapai tahap tertinggi nilai
membantu mengenal dan sastera dan estetika karya,
memahami diri sendiri, dapat penghasilan sastera awal kanak-
memahami bahasa secara semula kanak ini dilakukan dalam bentuk
jadi, dapat membantu tulisan dan ilustrasi.
mendapatkan maklumat dan dapat
memupuk nilai-nilai murni kepada
individu kanak-kanak.
DEFINISI KARYA SASTERA REMAJA
Menurut Othman Puteh(1988) mengatakan bahawa sastera
remaja merupakan
• bahan bacaan sastera kreatif yang tercetus daripada
pengamatan, pengalaman dan kreativiti pengarang yang
relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan
psikologi remaja yang berusia sekitar 12-20 tahun.
KONSEP KARYA SASTERA DEWASA
• Dapat menterjemahkan mesej yang cuba disampaikan
oleh pengarangnya. Jika dalam lingkungan akademik,
wujud pula penggunaan kaedah-kaedah teori tertentu
untuk mendekati karya sastera dengan lebih mendalam,
seperti mitologi, sosiologi (ilmu yang mempelajari ciri-
ciri umum semua jenis gejala sosial lain)psikologi dan
sejarah.
KONSEP KARYA SASTERA POPULAR
• Selalunya mempunyai pelbagai tema
• Namun mengutamakan tema persoalan rumah tangga,
percintaan, persahabatan, pengembaraan, namun ada
juga unsur nasionalisme.
• Kebiasaannya ,penulisnya juga seorang yang sangat
berpengalaman dengan hasil karya sasteranya.
• Contohnya,A.Samad Said,Usman Awang dan Shahnon
Ahmad.
MEDIUM KARYA SASTERA KANAK-KANAK DAN REMAJA

• mempertingkatkan tahap keintelektualan, daya imaginasi dan kreativiti khalayak


kanak-kanak dan remaja.
• dipersembahkan dalam bentuk lakonan, nyanyian, gurindam, pantun dan seloka yang
secara tidak langsung melatih mereka untuk mengekspresikan diri mereka serta
mencungkil bakat yang terpendam dalam diri mereka.
• Contohnya melalui rancangan realiti seperti Idola Kecil
• Mendekatkan dan membiasakan mereka dengan bahasa sastera
• Secara umumnya,ada 8 bahagian utama karya sastera kanak-kanak
1. Cerita binatang
2. Cerita rakyat,mitologi dan lagenda
3. Cerita Kepahlawanan
4. Cerita adventure
5. Cerita Sains Fiksyen
6. Cerita Keluarga
7. Cerita detektif (penyiasatan)
8. Cerita seram
• Sebagai medium hiburan untuk individu masyarakatnya.
• Masyarakat zaman dahulu atau golongan yang mengamalkan cara
hidup tradisional tidak mempunyai media hiburan untuk individu
masyarakatnya.
• Oleh itu, pelbagai cerita lisan diciptakan dalam bentuk seni sastera
bertujuan menarik perhatian khalayaknya.
• Lazimnya hasil-hasil sastera ini dicorakkan dengan ilustrasi dan
gambar-gambar yang menarik.
• Secara tidak langsung, kanak-kanak dapat menikmati sesi
pembacaan dengan minda yang terhibur.
• Berfungsi sebagai keperluan material atau kebendaan.
• Lazimnya, kanak-kanak akan terangsang dengan gambaran tempat
kediaman istana atau rumah yang bangunannya besar dan indah dengan
bilik-bilik yang dihiasi oleh pelbagai hiasan.
• Selain itu, putera-puterinya digambarkan kacak dan cantik rupawan
dengan hiasan permata gemerlapan, pakaian cantik dan berwarna-warni
serta majlis perkahwinannya dilangsungkan dengan meriah dalam
suasana yang gilang-gemilang dihadiri oleh orang-orang kenamaan dari
segala pelosok negeri. Jamuan yang dihidangkan pula pelbagai aneka.
• Mencabar proses imaginasi kanak-kanak untuk terus berusaha
memikirkan cara untuk memiliki kepunyaan sendiri.
• Contohnya,cerita Aladdin Dan Lampu Ajaibnya
PERANAN SASTERA DALAM MASYARAKAT
•Sebagai sumber hiburan.
•Sebagai sumber ilmu pengetahuan.
•Sebagai sumber mengisi masa lapang.
•Sebagai sumber penyebaran dakwah/agama.
•Sebagai sumber/media perubatan/mengubat sesuatu penyakit.
•Sebagai sumber meniupkan semangat kebangsaan.
•Sebagai sumber/media komunikasi.
•Sebagai sumber/alat perpaduan/penyatuan bangsa/kaum/budaya.
•Sebagai sumber menguji bakat/potensi.
•Sebagai sumber pendapatan
•Sebagai sumber bahasa/budaya/sejarah/sistem politik/pemerintahan.
•Sebagai sumber/media menyampaikan cetusan perasaan/idea/kritikan/teguran.
•Sebagai sumber/media penerapan nilai-nilai murni.
•Sebagai sumber rujukan perbandingan.
•Sebagai sumber menyampaikan maklumat dalam masyarakat/pengalaman yang
dialami/dilalui.
MEDIUM KARYA SASTERA REMAJA DAN DEWASA
• Biasanya diselitkan adegan romantis dan mesra antara satu individu dengan
satu individu yang lain kerana pada peringkat ini mereka melalui alam
berkasih sayang.
• Faktor perubahan hormon ini menyebabkan mereka memerlukan perhatian
dan kasih sayang.
• Jelaslah bahawa sastera sastera remaja dan dewasa ini berkembang maju
sebagai suatu medium hiburan yang bergerak seiring dengan permintaan
khalayaknya.
• Menyampaikan wadah pengajaran dan didikan moral kepada masyarakat
tradisi
• Menerapkan nilai-nilai murni kepada khalayak pembaca.
• Antara nilai-nilai murni yang kerap diterapkan oleh pengarang dalam hasil
sastera kanak-kanak dan sastera remaja ialah nilai berkerjasama, tolenrasi,
sensitif kepada kezaliman, saling bermaafan, berterima kasih, berani
mencuba dan berkasih sayang.
CONTOH KARYA SASTERA KANAK-KANAK
a. Cerita binatang
• Cerita Sang Kancil dan Buaya
• Sang Kancil dan Memerang
• Sang Kancil dan Anjing
Pandangan umum :digambarkan watak Sang Kancil sebagai
binatang yang cerdik dan pintar kerana dapat mengatasi
kekuatan binatang besar yang lain.
b.Cerita Jenaka
• Cerita Pak Pandir
• Cerita Lebai Malang
• Pak Belalang
• Angan-angan Mat Jenin
• Si Luncai
• Pak Kaduk
Pandangan umum : Kita dapat melihat kepintaran
penglipur lara dari rakyat jelata dalam menghidupkan
sifat-sifat lucu yang ada pada manusia.
CONTOH KARYA SASTERA REMAJA
1. Novel Salina,  : DBP 1961, 495 hlm.karya A.Samad Said
2. Ranjau Sepanjang Jalan,karya Profesor . Emeritus Dato' Dr. Shahnon Ahmad Kuala
Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu (M) Bhd., 1966, 188 hlm.
3. Interlok.karya Datuk Abdullah Hussain Kuala Lumpur: Angkatan Baru, 197
4. Puisi-puisi pilihan Usman Awang ; untuk Tingkatan 6 / Rahman Shaari: Fajar Bakti,
1992
5. Tamu di Bukit Kenny,karya Usman Awang DBP, 1984
6. Tiga Catatan Perjalanan karya Dato' Baharuddin Zainal atau Baha Zain (1980)
7. Jalan Desa Ke Kota karya Baha Zain(1994)
8. Esei dan Puisi Baha Zain karya Baha Zain (2000)
9. Berguru Pada Binatang karya Baha Zain (2000)
10. Konserto Terakhir karya Datuk Abdullah Hussain
CONTOH KARYA SASTERA POPULAR
1. Darah dan Air Mata ,karya kumpulan cerpen pilihan : DBP, 2006. Kamaluddin Muhamad
( Keris Mas)
2. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur(Keris Mas),DBP, 2003.
3. Bukan Lalang Ditiup Angin, karya Noordin Hassan1400,
4. Jangan Bunuh Rama-rama karya Noodin Hassan
5. Hari-hari Terakhir Seorang Seniman,karya Anwar Ridhwan: DBP, 1996.
6. Sajak Ke Makam Bonda karya Usman Awang
7. Memetik Mawar karya Lim Swee Tin
8. Nota Waktu karya Lim Swee Tin
9. Citra wanita dalam sastera Melayu 1930-1990 / penyelenggara Ahmad Kamal Abdullah
& Siti Aisah Murad. ;DBP, 2000.
10. Puisi Pelabuhan Putih (1989), karya Kemala
RUMUSAN
• Kesimpulannya sastera bukan sahaja berperanan sebagai:
• Alat hiburan tetapi turut memainkan peranan penting dalam dunia realiti.
• Pengarang yang menghasilkan karya sastera kanak-kanak ,remaja,dewasa
dan popular mestilah mempunyai tahap intelek yang tinggi dalam
penghasilan karya tersebut
• Oleh itu, setiap hasil karya itu perlu mempunyai unsur yang dapat
membentuk keperibadian seseorang sebagai generasi yang mulia dan
bermoral.
• Maka karya sastera setiap lapisan yang hendak dihasilkan perlulah
menitikberatkan aspek mutu bahan bacaan tersebut.
PENTUTUP
• Pengkarya sastera mesti terus mengarang dalam sedar,bukannya
mengarang kerana wang atau materialistik semata-mata.
• Jadilah penulis yang jujur seperti mana harapan pengarang novel
sendiri untuk para watak dalam karyanya dan para pembacanya
bersikap jujur dalam menghadapi ujian hidup ini.
• Jangan menganggap menulis karya sastera adalah sesuatu yang
mudah walaupun karyanya untuk pembacaan kanak-kanak kerana
bukanlah mudah untuk mempermudahkan sesuatu yang mudah
pada orang lain.
SOALAN
1. Sebagai seorang bakal guru Bahasa Melayu,bagaimanakah anda
ingin menanam sikap membaca dalam kalangan murid terutamanya
karya sastera?
2. Pada era globalisasi ini,kebanyakan dari kita iaitu generasi Y dan Z
tidak berapa minat dalam karya sastera.Apakah faktor yang
menyebabkan perkara ini berlaku dan terangkan cara
penyelesaiannya.
3. Jika anda seorang penulis karya sastera yang baik,apakah mesej
yang anda ingin sampaikan kepada pembaca. Pilih salah satu
jenis(genre) karya sastera(kanak-kanak,remaja,dewasa dan
popular)dan sebab anda memilih jenis tersebut.
RUJUKAN
Bahan Ilmiah
1. Othman Puteh, (1987) Sekitar, Sastera Kanak-kanak dan Remaja. Dewan Bahasa dan Pustaka ,Kuala
Lumpur
2. Tanggapan Pembicaraan Karya-Karya Shanon Ahmad,Dewan Bahasa dan Pustaka(,2015 Simpanan
Perpustakaan IPGK Tuanku Bainun,Mengkuang,Pulau Pinang)
Internet
3. http://atim8805.blogspot.com/2010/11/fungsi-sastera-kanak-kanak-dan-remaja
4. http://rujuknota.blogspot.com/2012/12/fungsi-sastera-kanak-kanak-dan-remaja.html
5. https://ms.wikipedia.org/wiki/Othman_Puteh
6.http://www.goodreads.com/author/show/13729763.Misran_Rokimin
7. https://ms.wikipedia.org/wiki/Lim_Swee_Tin
8. https://ms.wikipedia.org/wiki/Anwar_Ridhwan
9. https://ms.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Kamal_Abdullah
10. https://ms.wikipedia.org/wiki/Usman_Awang
TERIMA KASIH KERANA MEMBERI
PERHATIAN

Anda mungkin juga menyukai