Anda di halaman 1dari 13

BAB 4

KONSEP IBADAH MEMBINA


INSAN BERKUALITI
PENGERTIAN IBADAH
Bahasa:
berasal dari kata dasar (abada abdun
ibadatan)
merendah diri, tunduk, taat dan patuh.
Dari situ juga, datangnya perkataan abd
atau abdi (hamba) yang mempamerkan
nilai ketaatan, kepatuhan dan pengabdian
kepada perintah seseorang tuan.
Istilah:
Situasi ketaatan dan penyerahan diri yang
disertai dengan perasaan kecintaan,
kepatuhan dan ketakutan kepada Allah S.W.T
semata-mata, bagi mendapat keredhaanNya.
Satu pengabdian yang dilakukan dengan cara
tunduk dan merendahkan diri,
dilakukan dengan hati yang ikhlas kepada
Allah S.W.T menurut cara-cara yang
ditentukan oleh syarak.
PEMBAHAGIAN IBADAH
1. Ibadah Khusus
2. Ibadah Umum
1. Ibadah khusus
Melibatkan aktiviti orang muslim untuk
menunaikan hak Allah ke atas diri mereka
Unsur ibadah:
– Unsur matlamat (niat): Allah sahaja yang patut
disembah dan tidak ada sebarang unsur syirik
dalam penyembahan
– Unsur pelaksanaan: dilaksanakan secara
terperinci yang ditunjukkan oleh syariah Islam.
– Unsur penilaian: ibadah yang khusyuk sahaja
diterima oleh Allah
Cth: solat
2. Ibadah umum
Aktiviti-aktiviti yang dikerjakan oleh muslim,
sama ada untuk tujuan diri sendiri, insan,
persekitaran.
Pembahagian ibadah umum:
– Mengandungi ta’abbudi: cth penceraian dan
perkahwinan
– Tidak mengandungi ta’abbudi: cth perindustrian
dan senibina.
Syarat-Syarat Amalan Menjadi Ibadah

1. Niat
2. Perkara yang halal
3. Dilakukan secara sederhana
4. Perlaksanaan tertakluk kepada ajaran Islam
5. Tidak meninggalkan kewajiban asas
6. Dilakukan dengan tekun dan cekap
ASAS-ASAS IBADAH

1. Ilmu
2. Iman
3. Ihsan
4. Ikhlas
KEISTIMEWAAN IBADAH
1. Perhubungan manusia dengan Allah
tidak memerlukan perantaraan.
2. Ibadah boleh dikakukan di mana-mana
sahaja.
3. Keluasan ibadah yang luas.
IMPAK IBADAH DALAM KEHIDUPAN
MUSLIM BERKUALITI

Kesan pengabaian ibadah


Cara pemantapan
Kesan pengabaian ibadah
Didorong nafsu
Menjejaskan iman.
Berdosa dan mendapat kemurkaan Allah.
Keras hati.
Gangguan emosi.
Terdedah kepada maksiat.
Jauh dari rahmat Allah S.W.T.
Cara pemantapan
Melaksanakan ibadah khusus dan ibadah
umum
Cth: soalt, puasa, zakat, sedekah,
membaca al-Quran dll.
“dan dirikanlah solat: sesungguhnya solat
itu mencegah daripada perbuatan
mungkar” (al-Ankabut:45)
TAMAT