Anda di halaman 1dari 8

Bacaan Bergred

KVK
Tarikh: 20.4.2020
kek
•Kek.
•Ini kek.
•Ini kek keju.
•Ini kek keju Ken.
•Ken suka kek keju.
•Ken suka kek keju beri.
keju beri
Latihan: Menyalin bacaan bergred KVK. Tarikh:

kek
Latihan: Menyalin bacaan bergred KVK. Tarikh:

• Kek.
kek

• Ini kek.

• Ini kek keju.

• Ini kek keju Ken.

• Ken suka kek keju.

• Ken suka kek keju beri.


Penilaian: Isi tempat kosong.

kek
•Kek.
•Ini ____.
kek
•Ini kek ____.
keju
•Ini kek keju Ken.
•Ken ____
suka kek keju.
•Ken suka kek keju ____.
beri
Penilaian: Mengenal pasti gambar.

kek