Anda di halaman 1dari 8

LATAR BELAKANG

KADAR PENYERTAAN

RMK-11 Memastikan
enrolmen sejagat
Mengurangkan
kadar keciciran
2018 Peratus
Keciciran

Teras Strategik Kekal bersekolah


3
RENDAH MENENGAH
97.81% 91.53%
INISIATIF belum
trend menurun

mendapat

#104
Tahun 2014 2018
akses
PENDIDIKAN Sek Ren 0.34 0.15
Peningkatan Sek Men
RENDAH MENENGAH 2.95 1.21
Enrolmen
Prasekolah- 2.19% 8.47%
Menengah Atas SPM, Sijil Kemahiran/
setara 1
LATAR BELAKANG
1 2 Bilangan
kanak-kanak
3 Peratus
remaja tidak
4 Implikasi
Faktor Cicir
bekerja tamat sekolah keciciran
2017 2014 & 2017 murid
Murid • 8.97% 80%
Miskin 21-30
Tidak
• 36.55
% 15-17 Banduan
tahun
Minat tahun
• 8.28% menyertai tidak tamat
Cerai Tingkatan 5
• 29.66% alam pekerjaan Jabatan Penjara
Kajang (2014)
Disiplin sepenuh masa Remaja Terdedah untuk
109,496 75%
Hamil
• 6.21%
Kurang melakukan

jenayah
Kesedaran
Gejala
• 1.38%
Laporan Penyiasatan Tenaga
10-19
KKM
Sosial Buruh, Jabatan Perangkaan (2017) tahun
Malaysia
tidak bersekolah
Keluarga 2
KEMAJUAN INISIATIF
KECICIRAN KPM
1. Definisi Keciciran
2. Instrumen Kriteria Murid Berisiko Cicir
3. Kajian Rintis Instrumen Kriteria Murid Berisiko Cicir
(Survey Monkey)

1. Garis Panduan Mengurus Murid Berisiko Cicir di Sekolah(GPMBC)


2. Kajian Rintis GPMBC di sekolah rendah dan menengah di
Kedah, Kuala Lumpur dan WP Putrajaya

1. Pelaksanaan GPMBC- Surat Pekeliling Ikhtisas GPMBC (1 Jun 2018)


2. Pelaksanaan intervensi bagi murid berisiko cicir di semua
sekolah
3. Pelaksanaan rintis Program Sifar Murid Cicir (JPEM)
3
CABARAN DAN WAY
FORWARD KPM
Cabaran KPM Hala Tuju KPM
Mengesan kanak-kanak
kurang upaya tidak Pelanjutan tempoh pendidikan
mendaftar dalam wajib dari 6 tahun ke 11 tahun
institusi pendidikan

Wujudnya institusi Penguatkuasaan undang-


pendidikan yang tidak undang oleh Bahagian Swasta
berdaftar dengan KPM KPM

Tiada perkongsian data Mengukuhkan perkongsian


antara sistem KPM & data kanak-kanak di KPM dan
bukan KPM agensi lain
4
DEFINISI DAN
KATEGORI CICIR

1 Tidak 2 Keluar
daripada 3 Murid
pernah sistem pendidikan berisiko
bersekolah cicir

Warganegara Malaysia berada dalam sistem


pendidikan (bersekolah)
Keluar daripada sistem sebelum tamat/
menghabiskan tempoh pendidikan, tidak
Warganegara Malaysia termasuk murid: Warganegara Malaysia
Umur 6+ hingga 16+  Meninggal dunia; Bersekolah
Tidak berdaftar di sekolah/  Sakit kritikal; Menunjukkan kebarang-kalian
institusi pendidikan  Terapi rehabilitasi / intervensi; keluar dari sistem pendidikan
 Pindah ke luar negara;
 Dikecualikan oleh Menteri di bawah
subseksyen 29A(3) Akta Pendidikan 1996
5
PROGRAM MENGATASI
KECICIRAN MULAI TAHUN
2018
Murid Berisiko Cicir di Sekolah Program Sifar Murid Cicir (PSMC)

SPI GPMBC Dilaksanakan bagi menangani


dikuatkuasakan isu murid cicir dan kanak-
di sekolah KPM kanak tidak bersekolah
Mengenal Kekal di melalui :
pasti murid sekolah 1. Intervensi berfokus
berisiko cicir Murid dapat 2. Permuafakatan
Modul Intervensi meneruskan
(JPN/PPD dengan pelbagai
disediakan persekolahan
agensi, organsisasi dan
sebagai rujukan individu setempat)
sekolah
Program Objektif
interversi
1. Mengenal pasti :
• Menyalurkan
a. Murid cicir yang telah keluar dari sistem
bantuan yang Pemantauan melalui
pendidikan
diperlukan Dashboard KPM
b. Kanak-kanak yang tidak mendapat akses
• Memberi
kepada pendidikan
bimbingan 2. Melaksanakan intervensi berfokus
dan 3. Mendapatkan kerjasama dan bantuan agensi lain
kaunseling 6
DATA MURID CICIR/ KANAK-KANAK TIDAK BERSEKOLAH DAERAH DUNGUN

DATA MURID CICIR/ KANAK-KANAK TIDAK BERSEKOLAH DAERAH DUNGUN TAHUN 2018
RANTAU
DUNGUN SURA PAKA BUKIT BESI
ABANG
RENDAH 18 4 6 5 3
MENENGAH 24 4 9 8 3
KESELURUHAN 42 8 15 13 6
MURID CICIR MENDAFTAR SEMULA DARIPADA 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 OGOS 2019
RENDAH 1 0 0 1 0
MENENGAH 2 0 0 1 1
KESELURUHAN 3 0 0 2 1
DATA MURID CICIR/ KANAK-KANAK TIDAK BERSEKOLAH DAERAH DUNGUN TERKINI
RENDAH 17 4 6 4 3
MENENGAH 22 4 9 7 2
KESELURUHAN 39 8 15 11 5
7
Sekian, Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai