Anda di halaman 1dari 8

IMPLIKASI PERSONALITI TERHADAP

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OLEH:
1. ANIS SYAKIRAH BINTI YUSOF
2. NURZAKIAH BINTI MD SALEH
IMPLIKASI
Guru perlu sentiasa berjumpa dan berbincang dengan ibu bapa
tentang perkembangan dan personaliti murid

Guru perlu memahami tingkah laku murid, dimana ia berperanan


dalam membentuk perkembangan personaliti murid tersebut

Guru perlu menggunakan segala ilmu dan kemahiran dalam


psikologi pendidikan untuk memahami pesonaliti murid.
IMPLIKASI
Membantu guru dalam mengenal pasti punca tingkah laku atau
personaliti murid dalam bilik darjah.

Guru perlu menyedari bahawa setiap murid unik dan bebeza


dari segi kognitif, emosi, fizikal, dan personaliti diri.

Guru perlu memberi bimbingan yang betul yang akan


membantu individu menjadi lebih berkeyakinan dalam
menghadapi cabaran dan dugaan hidup.
BIL. HURAIAN PERANAN GURU PEMBENTUKAN
PERSONALITI
1. Guru perlu sensitif kepada • Peneguhan positif • Kreatif
potensi murid • Token/ganjaran

2. Guru sangat perlu memahami • Bina hubungan yang mesra • Konsep kendiri positif
tingkah laku murid dengan murid • Penghargaan diri
• Pemerhatian berkala tinggi
• Prihatin • Berwawasan
• Pencapaian tinggi

3. Guru tidak melabel murid- • Terima murid tanpa syarat • Kritik diri rendah
murid • Ingat nama murid-murid • Bermotivasi tinggi
• Berdikari
BIL. HURAIAN PERANAN GURU PEMBENTUKAN
PERSONALITI
4. Guru mengenal pasti gaya Kinestatik/linguitik /interpersonal: • Ekstrovert
belajar dan kecerdasan Pembelajaran yang banyak • Keyakinan tinggi
pelbagai murid melibatkan Pergerakan seperti • Autonomi
Belajar sambil Bermain, • Kepimpinan tinggi
pembelajaran koperatif, sosio
drama dan sebagainya

Auditori/ intrapersonal/: Guru • Kreatif dan kritis


menggunakan audio, iaitu media • Intelektual tinggi
elektronik atau komputer • Berstruktur tinggi
• Introvert

Visual/spatial: Penggunaan bahan • Analitikal tinggi


bantu mengajar seperti • Intelektual tinggi
multimedia, gambar, carta, lawatan • Pencapaian tinggi
sambil belajar dan lain-lain • Berautonomi
BIL. HURAIAN PERANAN GURU PEMBENTUKAN
PERSONALITI
5. Guru memahami perbezaan Murid ektrovert: • Kepimpinan tinggi
personaliti murid-murid sama • Perbincangan kumpulan, • Bermotivasi dan
ada mereka itu ektrovert atau main peranan, lakonan dan suka persaingan
introvert pembelajaran kendiri dan sihat, pencapaian
sebagainya. tinggi
• Aktiviti pengayaan • Bertanggungjawab
• Eksperimen/ inkuiri • Berwawasan
penemuan
Murid introvert: • Keyakinan diri tinggi
• Guru perlu banyak bertanya • Berstruktur tinggi
dan memberi peluang murid • Berdikari
bercakap dan melibatkan diri • Aktif
dalam aktiviti pembelajaran
• Peneguhan positif
• Beri motivasi dan galakan
murid
• Aktiviti pemulihan
• Lawatan sambil belajar
BIL. HURAIAN PERANAN GURU PEMBENTUKAN
PERSONALITI
6. Dari segi perbezaan budaya, • Aktiviti dijalankan dalam • Hormat
rohani dan agama, guru kumpulan pelbagai tahap dan -menghormati
memberi peluang murid- etnik • Integrasi tinggi
murid berkongsi nilai-nilai • Menggalakkan murid-murid aktif • Kerja berpasukan
kebudayaan dan agama kokurikulum
yang berlainan

7. Guru melibatkan murid • Pengajaran berpusatkan murid • Berdisiplin


secara optima dalam • Jadual bertugas • Bertanggungjawab
pembelajaran • Bekerjasama
SEKIAN, TERIMA KASIH