Anda di halaman 1dari 12

Bahasa Melayu

Komunikatif 1
(WAJ3115)

Bonaventure Normumin
KONSEP BUDI BAHASA DALAM
MASYARAKAT MALAYSIA
BUDI BAHASA
Berbudi bahasa bukan bererti
tunduk dan mengalah tak menentu

Berbudi bahasa bererti mengamalkan


sifat-sifat murni kemanusiaan Sejagat

Budi bahasa ialah asas kehidupan


bermaruah dan bertamadun
TAKRIF BUDI
akal, kebijaksanaan
perangai, akhlak, tingkah laku, kelakuan,
watak
sifat baik, perbuatan baik, kebajikan
TAKRIF BAHASA
Satu sistem bunyi yang terdiri daripada
lambang-lambang yang diujarkan oleh
manusia.
Bloch dan Trager(1942) – sistem lambang-
lambang vokal yang digunakan untuk
komunikasi.
Menurut ahli linguistik, bahasa merupakan
satu sistem yang menghubungkan maksud
kepada bunyi, sama ada berdasarkan aksi
penutur atau pendengar.
 The American Heritage Science Dictionary
- satu sistem objek atau simbol seperti bunyi atau sesuatu
huruf yang berturutan yang boleh digabungkan dengan
berbagai-bagai cara dengan mematuhi peraturan tertentu,
terutamanya untuk melahirkan pemikiran, perasaan dan
memberikan arahan.
 The American Heritage Dictionary
- satu alat komunikasi bagi menyampaikan pemikiran dan
perasaan melalui sistem tanda yang arbitrari seperti bunyi,
gerak isyarat atau simbol-simbol tulisan.
 Oxford University Press (Language Software)
- salah satu cara terbaik untuk mengklasifikasikan manusia
kepada suku dan etnik tertentu.
TAKRIF BUDI BAHASA
 Budi bahasa merujuk kepada tutur kata,
kelakuan, sopan santun dan tatatertib, akal
kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan
tercantum dalam kata-kata mulia.
 Dengan kata lain, setiap gerak laku, tutur kata,
tata hidup, pemikiran dan perasaan baik
terhadap orang lain sebagai peribadi maupun
pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep
budi bahasa.
CIRI-CIRI BUDI BAHASA
Berkait rapat dengan nilai-nilai murni.
Budi bahasa merupakan asas kepada
nilai-nilai murni seperti;
- hormat-menghormati
- kesopanan
- tingkah laku mulia dan terpuji
- adil
- bijaksana
- berani
- setia
- malu
- sabar

dan sebagainya.
MEMPRATIKKAN BUDI BAHASA
 InstitusiKekeluargaan
- ibu bapa - anak-anak – ibu bapa
- adik-beradik
- saudara-mara

 Institusi
Kemasyarakatan
- generasi tua dan muda
- pemimpin masyarakat dan orang awam
- masyarakat umum
Institusi
Pembelajaran
- guru-pelajar-guru
- pelajar-pelajar-rakan sebaya

Institusi
Perkhidmatan
- ketua-anggota dipimpin ketua
- rakan sekerja
- organisasi-pelanggan
TAMAT….

TERIMA KASIH DAUN KELADI,


ADA PEMBENTANGAN,
KITA JUMPA LAGI!