Anda di halaman 1dari 19

Kerajaan Fatimiyah

Oleh: Nur Masyithah bt Azmi


PERISTIWA PENTING
• Dinasti ini dinisbahkan kepada Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad SAW
dan sekaligus isteri Ali bin Abi Thalib Radhiallahu anhu. Dan juga dinasti ini
mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi
Thalib dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Namun masalah nasab
keturunan Fathimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para
sejarawan. Dari dulu hingga sekarang belum ada kata kesepakatan diantara
para sejarawan mengenai nasab keturunan ini, hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya :
• pergolakan politik dan madzhab yang sangat kuat sejak wafatnya
Rasulullah SAW
• ketidakberanian dan keengganan keturunan Fatimiyah ini untuk
mengiklankan nasab mereka, karena takut kepada penguasa, ditambah lagi
2 Ali Mufradi, Islam di kawasan kebudayaan Arab
 Berdirinya Kerajaan Fatimiyah

• didirikan oleh Sa’id bin Husain al Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al Mahdi.
Ubaidillah al Mahdi berpindah dari Syria ke Afrika Utara kerana propaganda Syiah di
daerah ini mendapat sambutan baik, terutama dari suku Barber Ketama. Dengan
sokongan suku ini, Ubaidillah al Mahdi menumbangkan garbenor Aglabiyah di Afrika,
Rustamiyah Kharaji di Tahart, dan Idrisiyah Fez dijadikan sebagai bawahan.
• Pada awalnya, Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas, baru
pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah
gerakan politik keagamaan, dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah.
Secara rahsia ia mengirimkan mubaligh ke segala penjuru wilayah muslim untuk
menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi
latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah.
• Ini merupakan satu-satunya zaman di mana Imam Syiah dan khilafah Islam bersatu
selepas pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
 Perang Salib

• kemaraan tentera Salib mengepung dan menawan kota Jerusalem adalah rentetan
daripada kejatuhan kota Antaqiyyah pada tahun 1098M.
• Adapun bagi pihak Dawlah Fatimiyyah pula, kejatuhan kota Antaqiyyah telah
memberikan satu kejutan yang dahsyat buat mereka memandangkan sebelum ini
mereka tidak mengetahui apakah tujuan kedangan tentera-tentera Salib tersebut.
• Al-Afdal bin Badr al-Jamali (1094-1121M) merupakan wazir yang berkuasa ketika itu
sendiri menyangka bahawa kedatangan tentera Salib ke Syam adalah atas nama
Empayar Byzantine.
• Tujuannya untuk mengalahkan Dawlah Saljuqiyyah yang berkuasa di Syam dan dalam
masa yang sama turut menjadi musuh bagi Dawlah Fatimiyyah. Adapun Khalifah al-
Musta’li (1094–1101M) ketika itu hanyalah menjadi boneka memandangkan urusan
pentadbiran negara diuruskan oleh wazirnya, al-Afdal.
• hal ini telah mencetuskan konflik bersenjata yang pertama antara tentera Salib dengan
Dawlah Fatimiyyah memandangkan di pihak Fatimiyyah sendiri tidak menyangka
bahawa sasaran tentera Salib adalah Jerusalem.
PENTADBIRAN
• Fatimiyyah gunakan model ‘Abbasiyyah.
• Segala urusan pengagihan kuasa dilakukan tanpa sebarang
diskriminasi.
• Sistem wazir turut diwujudkan.

• Golongan Sunni tidak diketepikan.


• Ini berbeza dengan apa yang berlaku di Baghdad pada masa
Buwayh menguasai.
• Mereka tidak mengenakan tekanan terhadap masyarakat
untuk menerima Syiah.
EKONOMI
• Dikisahkan pada suatu perayaan, khalifah sangat cerah dan berpakaian indah, istana

khalifah dihuni 30.000 orang terdiri 1200 pelayan dan pengawal, juga masjid dan perguruan

tinggi, rumah sakit dan pemondokan khalifah yang berukuran sangat besar menghiasi kota

Kairo baru, pemandian umum yang dibangun dengan baik, pasar yang mempunyai 20.000

toko luar biasa besarnya dan dipenuhi berbagai produk dari seluruh dunia.

• Sektor pertanian sangat digalakkan, kerana tanah negeri Mesir sangat subur berkat aliran

sungai Nil yang sangat melimpah. Dengan ini, sistem pengairan melalui perbaikan

pengairan dan terusan-terusan dapat meningkatkan produktiviti pertanian: gandum, kurma,

kapas, bawang putih dan merah, serta kayu-kayu hutan untuk industri kapal dagang dan

perang.

•  Di waktu pemerintahan al-Aziz (365-386 Hijrah / 975-996 Masihi) misalnya, kerajaan ini

telah berjaya menggali beberapa terusan, membuat jambatan-jambatan dan memperbaiki

pelabuhan.
INTELEKTUAL
• terbinanya Masjid Al-Azhar (972M) yang mana plan pembinaan masjid
tersebut telah direka oleh Imam Al-Muiz sendiri.
• Sepertimana masjid lain pada awal pemerintahan Islam, fungsi masjid Al-
Azhar bukan sahaja sebagai tempat beribadat, tetapi juga tempat
perkumpulan umat Islam disamping pusat pendidikan.
• Ketika Imam Al-Aziz (975-996M) mengambil alih tampuk, masjid Al-Azhar
telah bertukar kepada sebuah ipemerintahannstitusi pendidikan yang
masyhur sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai Universiti Al-Azhar
Syarif (988M).
• Ibrah Pertukaran Masjid Al-Azhar > Universiti Al-Azhar
• perpustakaan-perpustakaan yang pelbagai (royal library, private library,
public library)
• Khalifah Al-Hakim mendirikan baitul ilm dan baitul Hikmah sebagai pusat
penyebaran dan pembelajaran Syiah.
• untuk merancakkan institusi ini Al-Hakim telah mengeluarkan dana untuk
menyalin naskhah, membaiki dan memelihara buku.
• kajian2 kedoktoran dan astronomi turut diwujudkan. Al-Hakim juga sangat
tertarik drngan ilmu astrologi.
• Beliau membina di Makatam sebuah balai cerap dan sering menghadiri
tempat ini. Ibn Hammad menyatakan Al-Hakim mengarahkan pembinaan
Astrolabe di atas dua menara untul mengukur tanda zodiak.
• panjang astrolab itu ialah tiga jengkal.
• Istana al-Hakim juga dikelilingu saintis2 islam yang sangat hebat seperti Ibn
Yunus, seorang astronomi agung, Al-khazin dan al-Haytham perletak dasar
ilmu fizik dan optik.
HUBUNGAN DIPLOMATIK
• Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli daerah-
daerah lainnya dan hubungan dagang dengan dunia bukan negara
Islam dibina dengan baik, serta di masa ini pula banyak dihasilkan
produk islam yang terbaik.
FAKTOR KEJATUHAN
 Kelemahan Pentadbiran Khalifah
• Kebanyakan khalifah yang dilantik adalah masih terlalu muda untuk memegang tampuk
pemerintahan.

• Contohnya, Khalifah al-Hakim (996-1094 M) mula dilantik menjadi khalifah seawal usia 11
tahun. Kelemahan khalifah menyebabkan muncul orang-orang yang berpengaruh dalam
pemerintahan sekaligus menundukkan khalifah. Perkara ini menyebabkan khalifah tidak
dapat menjalankan tugas sehingga pemerintahan menjadi kurang stabil.

• Kelemahan khalifah untuk mengawal negara juga membawa kepada beberapa peperangan
antara jabatan tentera Fatimiyyah yang terdiri daripada tiga unsur kekuatan. Antaranya:

1. Bangsa Barbar yang berjuang dalam kerajaan Fatimiyyah sejak awal pemerintahan.

2. Unsur kekuatan bangsa Turki yang dibawa oleh Khalifah Al-Aziz dan bangsa Sudan yang
dibawa oleh Khalifah Al-Mustanshir. Peperangan menyebabkan sistem ketenteraan dan
pertahanan semakin lemah dan menyebabkan kuasa-kuasa luar mengambil kesempatan
unutuk melakukan serangan. akhirnya membawa kepada rampasan beberapa wilayah kerajaan
Fatimiyyah oleh kuasa lain.
 Konflik dan Perbalahan yang Terjadi Semasa
Pemerintahan Khalifah Al-musta’la

• Al-Musta’la telah dilantik menjadi khalifah pada tahun 1904 Masihi bagi
menggantikan ayahnya, Khalifah Al-Mustanshir yang telah meninggal dunia.
• Pelantikan tersebut menimbulkan perasaan cemburu dan kecewa abang Al-
Musta’la, Nizar yang berasa dirinya lebih layak untuk menjadi khalifah. Oleh
itu, beliau telah membentuk satu gerakan pembunuh upahan bagi
menentang Khalifah Al-Musta’la.
• Gerakan ini dipimpin oleh Al-Hasan bin Al-Sabah yang akhirnya membawa
kepada pembunuhan dua orang khalifah iaitu Khalifah Al-Musta’la dan
Khalifah Al-Amir.
• Namun begitu, Nizar tetap tidak dapat memegang takhta sebagai khalifah
kerajaan Fatimiyyah pada ketika itu.
 Bencana Alam

• Rakyat Mesir hidup dalam kelaparan kerana hasil pertanian seperti


gandum, kurma, bawang dan sebagainya telah musnah.
• Pelbagai wabak penyakit juga tersebar yang menyebabkan
pedagang-pedagang dari luar tidak mahu berniaga dan membeli
barangan dari Mesir. Hal ini menyebabkan ekonomi kerajaan
Fatimiyyah semakin merosot.
TERIMA KASIH