Anda di halaman 1dari 10

BPP2033

EVENT
ARRANGEMENT
ASSISTANCE
1/ ANALISIS KEPERLUAN
LATIHAN
2/ PENETAPAN OBJEKTIF
PEMBENTUKAN LATIHAN
DAN 3/ REKABENTUK LATIHAN
PERLAKSANAA
N PROGRAM 4/ PELAKSANAAN
LATIHAN
5/ PENILAIAN
04
PELAKSANAAN
FASA 4 : PELAKSANAAN
Dalam perlaksanaan program latihan antara
perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk
menarik perhatian peserta latihan sesi yang
Pastikan perjalanan program dijalankan tidak membosankan seperti :
latihan berjalan lancar tanpa
sebarang masalah.
( tiada sebarang gangguan)
• Menyediakan alat bantu
untuk menyampaikan
ceramah
• Penyampaian yang perlu
dibuat perlu disertakan
dengan
Pastikan tempat latihan berada motivasi / lakonan
dalam keadaan yang sempurna. • Penyampaian yang tidak
(peralatan / kelengkapan telah terlalu serius dan hanya
disedia dalam keadaan baik dan fakta-fakta sahaja
cukup)
05
PENILAIAN
FASA 5 : PENILAIAN

i. Adalah program mencapai


matlamat / objektif
01 02 03 ii. Apakah kekuatan dan
kelemahan program latihan
iii. Siapa yang mendapat faedah
Selepas program latihan Apabila membuat daripada program latihan.
tamat satu langkah yang Penilaian mesti dilakukan penilaian ke atas program iv. Apakah nisbah kos kepada
perlu dilakukan adalah untuk mengetahui latihan yang telah faedah yang diterima
membuat penilaian ke samaada program yang diadakan beberapa v. Adakah gelagat pekerja
atas program latihan dijalankan mencapai persoalan perlu berubah setelah menjalani
tersebut. objektif / tidak. dipertimbangkan latihan.
CROSS-EXPOSEURE PROGRAM

CROSS-EXPOSEURE PROGRAM
Cross-exposure program adalah satu program latihan bagi pekerja yang telah
sedia ada di dalam organisasi.
Latihan yang dijalankan adalah berbeza dengan bidang atau pengetahuan dalam
tugas yang biasa mereka lakukan.
Contohnya : seseorang Pengurus Pemasaran dihantar latihan untuk memahami
bidang tersebut.
KEBAIKAN KEPADA PEKERJA

1/ Pekerja dapat menimba ilmu dalam bidang


yang berbeza dan apa yang dipraktikan.

2/ Pekerja dapat bertemu dan bertukar-tukar


pendapat dengan para peserta kursus yang
turut hadir sama. .
KEBAIKAN KEPADA ORGANISASI

Pekerja dapat melakukan


pelbagai tugasan yang
berbeza / Multipurpose.

Pihak organisasi memiliki


pekerja yang mempunyai
pelbagai kemahiran dan
pengetahuan.
2019
THANKS