Anda di halaman 1dari 8

Keluarga

Kosakata Keluarga
• Keluarga • Anak tengah
• Ayah • Anak bungsu
• Ibu • Kakak
• Anak • Adik
• Anak tunggal • Orang tua
• Anak sulung
Agus
Dewi 37 tahun
35 tahun Karyawan
Ibu Rumah
Tangga

Budi Susan
3 tahun 7 tahun
Siswa Siswi SD
PAUD
Bela
5 tahun
Siswi TK
KELUARGA RAHMI
Perkenalkan, ini keluarga Rahmi. Di dalam keluarga
Rahmi ada empat orang. Ada ayah Rahmi, ibu Rahmi,
Rahmi, dan adik Rahmi. Ayah Rahmi bernama agus.
Ibu Rahmi bernama Siti. Nama adik Rahmi Sinta.
Rahmi anak sulung di dalam keluarganya. Dia
mempunyai seorang adik perempuan bernama Sinta.
Sinta anak bungsu di dalam keluarganya. Rahmi kakak
perempuan Sinta. Bapak Agus berusia 34 tahun. Ibu
Siti berumur 33 tahun. Usia Rahmi 10 tahun. Usia Sinta
7 tahun
Nama Nama
Usia/Umur Usia

Nama Nama
Usia Usia
1. Ada berapa orang di dalam a. Rahmi mempunyai satu adik laki-
keluarga itu? laki.
a. Lima orang. b. Rahmi mempunyai satu adik
b. Tiga orang. perempuan.
c. Empat orang
4. Siapa anak bungsu di dalam
keluarga Rahmi?
2. Siapa Bapak Agus dan Ibu Siti?
c. Siti.
d. Kakak Rahmi.
d. Sinta.
e. Orang tua Rahmi.
e. Rahmi.
f. Adik Rahmi.

5. Siapa yang berusia 34 tahun?


3. Rahmi mempunyai berapa adik? f. Rahmi.
g. Rahmi tidak mempunyai adik. g. Siti.
h. Agus.