PERINTAH AM Bab B ,E & G Elaun-Elaun

Oleh: Mohd Zubir bin Mawardi Unit Perkhidmatan Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 1

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN KEPADA PEGAWAI DAN KAKITANGAN BERDASARKAN KEPADA KRETIRIA-KRETIRIA BERIKUT.
KEPAKARAN KEMAHIRAN KEPENTINGAN

ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN ( PERINTAH AM BAB B )

SESUATU PERKHIDMATAN TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN KOS SARA HIDUP RISIKO KERJA KESUSAHAN GALAKKAN KEANEHAN TUGAS ATAU PERKHIDMATAN 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi

2

Bermaksud jarak di antara tempat bertugas dengan tempat yang diarah menjalankan tugas berada diluar lingkungan jarak separti berikut:a) Melebihi jarak 25km jika boleh dihubungi oleh Jalan Raya.
b)

IBU PEJABAT /LUAR KAWASAN

Melebihi jarak 16km melalui jalan tanah oleh kenderaan bermotor. Melebihi jarak 8km oleh jalan basikal atau sungai.
@mzubirmawardi/2003/induksi 3

c)
01/27/11

TAMBANG GANTIAN 6. ELAUN HARIAN MAKAN 3. TAMBANG PERJALANAN PENEMPATAN LANTIKAN PERTAMA 10. TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM 7. ELAUN BASIKAL 9. ELAUN PERBATUAN /PERJALANAN 5.ELAUN KURSUS 11.JENIS-JENIS ELAUN 1. ELAUN PAKAIAN PANAS 8. ELAUN 2.ELAUN PERPINDAHAN / PERTUKARAN 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 4 . ELAUN HOTEL / LOJING 4.

Kadar tuntutan separuh (1/2) daripada kadar kelayakan elaun makan .ELAUN HARIAN  Elaun harian adalah elaun yang dibayar kepada seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam.  01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 5 .

Tidak boleh dituntut sekiranya kemudahan makanan disediakan oleh pihak Penganjur @mzubirmawardi/2003/induksi 6   01/27/11 .ELAUN MAKAN  Dibayar kepada seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi diluar Ibu Pejabatnya bagi tempoh 24 jam atau lebih bermula waktu ia bertolak. Tidak boleh dibayar jika bertugas melebihi 3 bulan terus-menerus.

BIL.KUMPULAN GAJI KADAR TUNTUTAN UTAMA/KHAS ‘A’ DAN KEATAS RM 115 UTAMA/KHAS ‘B’ DAN ‘C’ 53 DAN 54 45 HINGGA 52 41 HINGGA 44 17 HINGGA 40 1 HINGGA 16 PEK.PERB.3 TAHUN 2003 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 7 KADAR TUNTUTAN ELAUN MAKAN (DALAM NEGERI) RM 100 RM 85 RM 60 RM 45 RM 40 RM 35 .

ELAUN HOTEL DAN LOJING  Dibayar kepada pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya dan perlu menginap atau bermalam.  Tuntutan ini perlulah disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimumnya.  Sekiranya resit tidak dapat disertakan kerana bermalam di rumah sanak saudara pegawai berkenaan layak menuntut kadar elaun lojing  Tidak layak menuntut elaun hotel atau lojing jika kemudahan penginapan disediakan oleh pihak penganjur. 8 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi .

KADAR TUNTUTAN ELAUN HOTEL / LOJING (DALAM NEGERI) KECUALI SABAH & SARAWAK KUMPULAN GAJI LOJING ELAUN HOTEL ELAUN UTAMA/KHAS ’A’ KEATAS UTAMA/KHAS ‘B’ DAN ‘C’ 53 DAN 54 45 HINGGA 52 41 HINGGA 44 17 HINGGA 40 1 HINGGA 16 PEKELILING PERB.SUPER SEB. 3 TAHUN 2003 01/27/11 SEB. BIL. SUITE SEB. BIASA RM 180 RM 160 RM 100 RM 80 RM 80 RM 75 RM 70 RM 60 RM 55 RM 35 RM 30 @mzubirmawardi/2003/induksi 9 .

Melebihi 240 km :i) Dikehendaki berada dibeberapa tempat ii) Mustahak dan perlu menggunakan kenderaan sendiri dan terpaksa membawa pegawai lain sebagai penumpang menjalankan tugas rasmi iii) Mendapat kelulusan daripada Ketua Jabatan 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 10 .ELAUN PERBATUAN /ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Boleh dituntut oleh seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi dengan menggunakan kenderaannya sendiri samada di dalam atau di luar kawasan Ibu Pejabatnya tidak melebihi 240 km.

C. 1400 keatas 1000 Dibawah Tidak Dibawah keatas 1000 Kurang 175 175 KELAS 01/27/11 A B C D E 11 @mzubirmawardi/2003/induksi .54 (SSM) 2020.36 1795.KADAR ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Tidak Tidak Kurang Kurang GAJI Tidak kurang kurang kurang 1193.30 1193.54 1193.54 RM C.

01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 12 .TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA Seseorang pegawai baru pertama kali dilantik dalam perkhidmatan kerajaan yang diarah melaporkan diri layak menuntut tambang perjalanan bagi diri dan keluarganya dari rumah kediamannya ke tempat bertugas mengikut kelayakan.

Perb.500 sekali dalam tempoh 3 tahun. Kelulusan hendaklah dicatat dalam Buku Perkhidmatan pegawai tersebut. Bil.ELAUN PAKAIAN PANAS Pek. Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi atau selewat-lewatnya tiga bulan selepas pegawai pulang dari luar negeri. 3 Tahun 2003  Dituntut oleh seseorang pegawai yang diarah menjalankan tugas rasmi di luar negeri beriklim yang terletak di utara Garisan Sartan (Tropic of Cancer) dan di selatan Garisan Jadi ( Tropic of Capricorn) sebanyak RM1. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 13   .

(Pek.  Tuntutan bayaran dalam tahun semasa berdasarkan resit sekali dalam tempoh 3 tahun. 5 /1997) BAYARAN PAKAIAN RASMI/ISTIADAT 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 14 .  Anggota yang tidak layak.diberi kemudahan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi (Dark Lounge Suit) bejumlah RM300.Dicatat dalam Buku Perkhidmatan. Anggota yang layak pakaian istiadat (direkabentuk khas upacara rasmi) layak diberi Bayaran Pakaian Istiadat RM750.Perkhidmatan Bil.

Elaun basikal ini tidak layak dituntut sekiranya Jabatan menyediakannya.20 satu km.00 sebulan. Menggunakan basikal kurang dari 10 hari dalam sebulan – RM0.ELAUN BASIKAL Dibayar kepada pegawai yang dikehendaki oleh Ketua Jabatannya menjalankan tugas rasmi dengan menggunakan basikalnya sendiri dengan syarat-syarat seperti berikut:a) b) Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi bulan berkenaan.RM70. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 15 .

3. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 16 . Menjalankan kerja jawatan yang sama dengan jawatan hakikinya disamping menjalankan tugas-tugasnya sendiri. 2. Menanggung kerja secara penuh jawatan yang lebih tinggi daripada jawatan hakiki.ELAUN MENANGGUNG KERJA 1. Menjalankan kerja jawatan yang lebih tinggi daripada hakikinya disamping menjalankan tugas-tugasnya sendiri.

Elaun Tanggung Kerja (sambungan) 4. Menjalankan kerja jawatan yang lebih rendah daripada hakikinya disamping menjalankan tugas-tugasnya sendiri dengan syarat jawatan rendah itu tidak bertanggungjawab kepada jawatan hakikinya. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 17 . Syarat pembayaran 25% daripada permulaan gaji jawatan hakiki yang ditanggung.

2 Tahun 1993 ) pengangkutan jenazah mengikut perbelanjaan sebenar juga diberi kepada semua anggota yang memilih SSB/SSM yang meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan (dalam / luar tugas rasmi). ( Pek.000 diberi kepada keluarga anggota bagi tujuan menguruskan jenazah. Bil. Disokong dengan resit pembayaran. Perb.  Bayaran 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 18 .KEMUDAHAN PENGURUSAN JENAZAH  Sejumlah RM1.

00 Pengetua/Guru Besar layak tuntut tidak melebihi 5% gaji pokok setiap bulan bagi tujuan: Persidangan/ mensyuarat di peringkat sekolah. Meraikan pelawat. kursus. seminar. taklimat    01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 19 .ELAUN KERAIAN Elaun keraian -kepada pegawai-pegawai DG48 dan DG54 yang berkelayakan pada setiap bulan sejumlah RM550. Pelancaran/pembukaan rasmi sesuatu projek.

Bayaran sebanyak 10% daripada gaji pokok. air.ELAUN INSENTIF PENDALAMAN ( HIDUP SUSAH ) Dibayar kepada pegawai yang bertugas di kawasan pendalaman tanpa 3 kreteria daripada kemudahan asas seperti elektrik. perubatan dan tempat tinggal. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 20 .

 Pegawai  Pegawai Perkhidmatan Lepasan Diploma DGA 29 – 10% daripada gaji pokok. Perkhidmatan Pendidikan DG 41 5% daripada gaji pokok. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 21 .BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL  Dibayar kepada pegawai-pegawai yang berkelayakkan.

bomba dan penjara yang menjalankan tugas di luar waktu tugas biasanya berasaskan seperti berikut:i) Kerja kecemasan. polis.ELAUN LEBIH MASA Pegawai yang layak menuntut elaun lebih masa ialah kumpulan sokongan kecuali anggota perkhidmatan tentera. iii) Perlu diuruskan dalam jangkamasa yang terhad. 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 22 . iv) Menjalankan tugas melebihi daripada bidang tugas biasanya. ii) Kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan hari berikutnya yang boleh memudaratkan perkhidmatan awam.

ELAUN LEBIH MASA Formula bayaran elaun lebih masa. Kadar bayaran sejam = Gaji Tahunan 313 x 8 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 23 .

Perai 01/27/11 Sokongan Gred & kategori VIII-XI 1-26 500 400 1 2 3 V-VII 53-54 45-52 41-44 27-40 1100 900 700 700 600 500 550 450 @mzubirmawardi/2003/induksi 24 .Pinang S.ELAUN PERUMAHAN WILAYAH KUMPULA N Pengurusan & profesional Gred SSB SSM P.

IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM  Dibayar kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG 41 daripada RM170 kepada RM300. Tidak diambil kira cuti tanpa gaji dalam tempoh perkhidmatan tersebut. @mzubirmawardi/2003/induksi 25   01/27/11 . Mulai dari tarikh lantikan sehingga masuk tahun kesepuluh (10) dalam perkhidmatan.mulai TPG.Jika memilih SSB .

RM80 jika lulus peperiksaan khas kewangan  Dibayar 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 26 .BAYARAN INTENSIF TUGAS KEWANGAN  Dibayar RM40 kepada anggota kumpulan sokongan yang menjalankan tugas-tugas kewangan sepenuhnya.

@mzubirmawardi/2003/induksi 27 01/27/11 .ELAUN PERPINDAHAN  Pegawai layak menuntut elaun kemudahan dan pembiayaan perbelanjaan perpindahan rumah tertakluk kepada kelulusan:a) Rumah sendiri/rumah sewa/rumah kerajaan ke rumah kerajaan. b) Rumah sewa/rumah kerajaan ke rumah yang dibeli dibawah Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan.

W22 RM299 RM739 N17. C17.Tuntutan Perpindahan Rumah Dalam Stesyen Gred Gaji BayaranTetap Bujang Keluarga DG54 RM612 RM1699 DG48 RM528 RM1378 DG41 RM420 RM1042 DGA29 RM337 RM826 N22. W17 RM278 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi RM671 28 . C22.

Tuntutan Perpindahan Rumah Luar Stesyen Gred Gaji BayaranTetap Bujang Keluarga DG54 RM500 RM1000 DG48 RM450 RM900 DG41 RM350 RM700 DGA29 RM250 RM500 N22. W22 RM200 RM400 N17. C17. C22. W17 RM180 01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi RM360 29 .

3 hari sebelum dan 5 hari selepas  Pegawai layak menuntut kadar tambang pengangkutan barang-barang mengikut jarak kilometer dan kadar yang ditetapkan (bujang / keluarga) @mzubirmawardi/2003/induksi 30 01/27/11 .Kadar Tuntutan Perpindahan Di luar Stesyen  Pegawai layak menuntut elaun hotel/lojing dan makan mengikut kadar gred pegawai termasuk keluarga.

01/27/11 @mzubirmawardi/2003/induksi 31 . Buah Selasih.Sekian. Ubi kayu Terima kasih. Thank you.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful