Anda di halaman 1dari 8

2.

Dengan menggunakan contoh yang


sesuai bincangkan cara Model Disiplin
Asertif canter dapat digunakan dalam
pengurusan disiplin bilik darjah.
SO HUI TING
1. Bertindak dengan tenang

langkah contoh

Kenakan
Kenakan tindakan
tindakan “Rafi,
“Rafi, awak
awak tidak
tidak
pembetulan
pembetulan ke ke atas
atas menyiapkan
menyiapkan kerja
kerja
salah
salah laku
laku yang
yang yang
yang diberikan.
diberikan. Awak
Awak
ditunjukkan
ditunjukkan dengan
dengan telah
telah memilih
memilih untuk
untuk
tenang.
tenang. menyiapkan
menyiapkan kerja
kerja
semasa
semasa rehat.”,
rehat.”, kata
kata
guru.
guru.
2. Konsisten

langkah contoh
Tindakan
Tindakan yang
yang sama
sama Murid
Murid perlu
perlu diberi
diberi
dikenakan
dikenakan kepada
kepada amaran
amaran setiap
setiap kali
kali
kesalahan
kesalahan yang
yang sama
sama mereka
mereka mengulangi
mengulangi
yang
yang ditunjukkan
ditunjukkan oleh
oleh kesalahan
kesalahan yang
yang sama
sama
mana-mana
mana-mana murid.
murid. serta
serta bercanggah
bercanggah
dengan
dengan peraturan
peraturan yang
yang
telah
telah ditetapkan.
ditetapkan.
3. Berikan peneguhan untuk
tingkah laku yang diingini

langkah contoh

Apabila
Apabila murid
murid telah
telah “Rafi,
“Rafi, awak
awak telah
telah
menunjukkan
menunjukkan tingkah
tingkah berubah,
berubah, awak
awak telah
telah
laku
laku yang
yang diingini,
diingini, menghantar
menghantar kerja
kerja rumah
rumah
berikan
berikan peneguhan.
peneguhan. pada
pada masa
masa yang
yang telah
telah
ditetapkan.
ditetapkan. Awak
Awak telah
telah
membuat
membuat pilihan
pilihan yang
yang
baik.”
baik.” kata
kata guru.
guru.
4. Beri peluang kepada murid meluahkan
perasaan

langkah contoh

Memberi
Memberi peluang
peluang Murid
Murid yang
yang mencuri
mencuri wang
wang
kepada
kepada murid
murid yang
yang rakan-rakannya
rakan-rakannya meluahkan
meluahkan
melakukan
melakukan kesilapan
kesilapan perasaannya
perasaannya bahawa
bahawa
akibat
akibat tekanan
tekanan atau
atau keluarga
keluarga dia
dia sedang
sedang
faktor
faktor luar
luar untuk
untuk menghadapi
menghadapi masalah
masalah
meluahkan
meluahkan perasaan
perasaan kewangan
kewangan yang
yang serius
serius dan
dan
masih
masih berhutang.
berhutang.
5. Teguran secara langsung untuk murid
peringkat rendah

langkah contoh

Kepada
Kepada murid-murid
murid-murid Rayyan
Rayyan masih
masih lagi
lagi bercakap
bercakap
yang
yang masih
masih di
di kasar
kasar dengan
dengan rakan-rakannya.
rakan-rakannya.
peringkat Guru
Guru harus
harus menyatakan
menyatakan
peringkat kanak-
kanak- bahawa
bahawa tingkah
tingkah lakunya
lakunya tidak
tidak
kanak,
kanak, teguran
teguran boleh
boleh sesuai. Ingatkan dia akibat
sesuai. Ingatkan dia akibat
dilakukan
dilakukan secara
secara yang
yang telah
telah diterima
diterima dan
dan akibat
akibat
langsung.
langsung. yang
yang seterusnya
seterusnya dalam
dalam
hierarki.
hierarki.
6. Tegur secara individu untuk murid yang lebih
dewasa

langkah contoh

Kepada
Kepada murid-murid
murid-murid Amy
Amy bercakap
bercakap lagi
lagi semasa
semasa
yang
yang lebih
lebih dewasa,
dewasa, guru
guru mengajar.
mengajar. Guru
Guru
guru memanggil
memanggil Amy keluar dari
Amy keluar dari bilik
bilik
guru menegur
menegur murid
murid darjah dan mengingatkannya
darjah dan mengingatkannya
secara
secara individu.
individu. tentang
tentang tingkah
tingkah laku
laku yang
yang telah
telah
ditunjukkan
ditunjukkan dan
dan akibat-akibat
akibat-akibat
yang
yang akan
akan diterima.
diterima.
TERIMA KASIH !

Anda mungkin juga menyukai