Anda di halaman 1dari 25

m 

        !"
#m$%$&
CARA MENDAPATKAN KUASA

Kuasa

Tanpa
Kekerasan
kekerasan
PERJUANGAN TANPA KEKERASAN
° Memerlukan ketaatan bagi mencapai
peraturan-peraturan yang sempurna.
° Perjuangan tanpa kekerasan bukanlah
bererti satu kelemahan dan kekerasan
bukan bererti memberi hukuman dengan
sewenang-wenangnya.
° Perjuangan tanpa kekerasan akan
mencapai kejayaan jika keyakinan dan
semangat yang kuat.
MEMBERI KEMUDAHAN DAN MEMESONGKAN
TUJUAN ASALNYA

° Digunakan oleh Amerika Syarikat ke atas


negara Filipina, Korea Selatan dan
Thailand.
° Negara ini menerima banyak bantuan
dan menyebabkan negara ini menjadi pro-
Amerika.
° Kuasa ini telah disalahgunakan
sehinggakan negara terpaksa menerima
pengaruh Amerika Syarikat.
BAGAIMANA SESEORANG PEMIMPIN BERKUASA

Personaliti

Harta
Kewibawaan Kuasa Kekayaan

Sesuatu
pertubuhan
PERSONALITI
° Pemimpin yang mempunyai keperibadian
yang tinggi, dia akan dipandang tinggi
dalam masyarakat
° Rakyat juga akan mempercayai serta
menaruh keyakinan terhadap pemimpin
tersebut.
HARTA KEKAYAAN
° Sumber mendapatkan kuasa kerana
pemimpin yang kaya dari segi material
selalunya dipandang tinggi.
° Rakyat akan berasa yakin akan
keupayaannya untuk memerintah seolah-
olah harta kekayaan itu menjadi jaminan
terhadap kehidupan mereka.
SESUATU PERTUBUHAN
° Cara yang paling mudah dan cara yang
paling berpengaruh.
° Kepimpinan dalam satu pertubuhan
tentulah lebih menjaminkan berbanding
secara individu.
KEWIBAWAAN
° Kewibawaan adalah penting dalam
pentadbiran.
° Kewibawaan atau keupayaan semula jadi
yang lahir daripada diri pemimpin itu
menentukan bagaimana corak strategi
pemerintahan yang akan
dilaksanakannya.
PEMILIHAN PEMIMPIN DAN CIRI-
CIRANYA
° Tidak mementingkan diri sendiri
° Sanggup berkorban masa dan tenaga

° Sanggup menghadapi sebarang masalah/konflik

° Berkaliber

° Sentiasa memikirkan cara-cara untuk


mewujudkan keamanan dan keharmonian
° Mengatur segala strategi untuk umum dari segi
keselamatan dan keamanan
° Memastikan golongan rakyat yang diperintah
tidak diabaikan
PENGARUH DALAM SISTEM POLITIK
° Pengaruh tiada isitilah yang tepat kerana
tidak dapat diukur, disukat mahupun
dirasa.
° Tetapi, kita boleh menganalis bentuknya
dan ciri pengaruh itu dan kita boleh
mengetahui sama ada seseorang itu
berpengaruh atau tidak.
°A boleh mempengaruhi B sekiranya
kehendak A menyebabkan perubahan
tingkah laku B.
° Pengaruh juga merupakan satu keadaan
yang membolehkan seseorang
membuatkan orang lain menyukainya
atau menyokongnya.
KENYATAAN DALAM PENGARUH
° Untuk menghuraikan hal ini, misalnya A
mahukan sesuatu daripada B.
° Jika permintaannya mendapat perhatian
B, maka B akan memberikan segala yang
diingini oleh A. Jadi, dapat dikatakan
bahawa A dapat mempengaruhi B.
BIDANG DAN HAD PENGARUH
° Bidang pengaruh seseorang tertakluk
kepada kebolehan seseorang
mempengaruhi tingkah laku orang lain.
° Kesan daripada pengaruh tersebut, dapat
kita lihat daripada tindak balas seseorang
yang telah dipengaruhi.
RUANG LINGKUP PENGARUH
° Ruang lingkup pengaruh bergantung
kepada pengaruh yang dipunyainya.
Bidang ini juga diukur mengikut tahap
pengaruhnya kepada orang lain dari
segala segi termasuk kewangan.
° Pengaruh tidak dapat diukur dengan
mata kasar tetapi kesan dan akibatnya
adalah jelas.
ASPEK-ASPEK PENGARUH
° Penyelarasan sumber-sumber politik
° Kemahiran individu yang digunakan
dalam pelbagai bidang politik
° Kekayaan untuk mendapatkan kuasa
Pengaruh

Kuasa Kewibawaan Paksaan


BENTUK PENGARUH DALAM SISTEM
POLITIK

R sio l

B r p
k s
P r C k p

P r s
PENGARUH YANG RASIONAL
° Pengaruh yang menggunakan fikiran
yang waras tanpa dipengaruhi oleh
unsur-unsur lain.
° Di sini, membuat keputusan mengikut
emosi tidak dipraktikkan, malahan emosi
dianggap sebagai satu gangguan kepada
pengaruh yang rasional.
PENGARUH YANG CEKAP
° Pengaruh pengendalian yang cekap
memerlukan kecekapan dalam pelbagai
bidang terutama dalam mengumpul
maklumat.
PENGARUH PERANSANG
° Pengaruhperansang merupakan kata
dasar yang tidak tepat. Tujuannya adalah
sama seperti pengaruh pengendalian
yang cekap.
PENGARUH YANG BERUPA KUASA
° Cara ini digunakan untuk mempengaruhi
orang ramai dengan menggunakan kuasa.
° Denda dikenakan sekiranya berlaku
kesilapan.
PAKSAAN
° Paksaan melambangkan kecekapan
gerakan atau kuasa mengatasi atau
menentang sesuatu.
° Dalam sains fizikal, paksaan dikatakan
wujud dari sesuatu yang berubah atau
memelihara sesuatu agar tidak berubah.
° Juga boleh didefinisikan sebagai suatu
yang menyebabkan gerakan.
° Paksaan sememangnya satu sifat semula
jadi kuasa.
° Kuasa tidak semestinya halal dan
terdapat keadaan di mana kuasa yang
digunakan itu tidak sah seperti kuasa
yang banyak menggunakan paksaan
untuk mendapatkan sokongan.
° Paksaan dalam kuasa meninggalkan
kesan buruk kepada masyarakat
khususnya dan negara amnya.
° Namun, terdapat nilai-nilai kebaikan
dalam paksaan kerana tanpa paksaan,
sebarang tindakan tidak dapat mencapai
matlamatnya.
° Lama kelamaan apa yang dianggap
sebagai satu paksaan boleh menjadi satu
kebiasaan.