Anda di halaman 1dari 14

Mari hayati lagu ini …

Apa yang kamu dapat fahami


daripada lirik lagu itu tadi ?

STANDING

IN THE EYES OF THE WORLD


UNIT 10 : MALAYSIA DAN
DUNIA

SEJARAH TAHUN 6
STANDARD PEMBELAJARAN
12.4.1 Menyatakan pertubuhan
serantau dan antarabangsa yang
dianggotai Malaysia
 
K12.4.5 Menyatakan kepentingan
menjalin
hubungan dengan negara luar.
OBJEKTIF :
O Menamakan pertubuhan serantau dan
antarabangsa yang dianggotai Malaysia
O Menyenaraikan anggota ASA ,
MAPHILINDO dan ASEAN
O Menyatakan kepentingan menjalin hubungan
dengan negara luar terutama dalam rumpun
Asia Tenggara.
JIRAN SERANTAU
LENGKAPKAN UNTUK ME
RUMUS KEANGGOTAAN
MALAYSIA DALAM HUBU
NGAN SERANTAU
OBJEKTIF :
O Menamakan pertubuhan serantau dan
antarabangsa yang dianggotai Malaysia
O Menyenaraikan anggota ASA ,
MAPHILINDO dan ASEAN
O Menyatakan kepentingan menjalin hubungan
dengan negara luar terutama dalam rumpun
Asia Tenggara.
HOT SEAT
OBJEKTIF :
O Menamakan pertubuhan serantau dan
antarabangsa yang dianggotai Malaysia
O Menyenaraikan anggota ASA ,
MAPHILINDO dan ASEAN
O Menyatakan kepentingan menjalin hubungan
dengan negara luar terutama dalam rumpun
Asia Tenggara.
MENGAPA KITA PERLU
MENJALIN HUBUNGAN BAIK
DENGAN NEGARA LUAR ?
KEPENTINGAN HUBUNGAN
BAIK DENGAN NEGARA LUAR
OBJEKTIF :
O Menamakan pertubuhan serantau dan
antarabangsa yang dianggotai Malaysia
O Menyenaraikan anggota ASA ,
MAPHILINDO dan ASEAN
O Menyatakan kepentingan menjalin hubungan
dengan negara luar terutama dalam rumpun
Asia Tenggara.
MALAYSIA GAGAH DI MATA
DUNIA