Anda di halaman 1dari 5

SOALAN 2: Nyatakan 3

bidang yang terdapat dalam


struktur KBSR beserta
dengan contohnya.

DISEDIAKAN OLEH:
LOHAMALAR A/P ILLANGO
SREE GOWRI A/P RAMESH
Komunikas
i

Struktur
KBSR
terdiri
daripada 3
bidang
iaitu
Manusia dan
Perkembanga
Alam
n individu
Kelilingnya
KOMUNIKASI

Menguasai kemahiran
Menguasai Kemahiran Kemahiran ini
mengira dan
Asas- (bertutur, merupakan tonggak
menggunakannya
membaca, menulis, pendidikan asas di
dalam Bahasa
dan mengira peringkat sekolah
pengantar sekolah

Mengenal huruf serta


Contoh mata pelajaran:
Penguasaan nombor membaca, menghafaz
Bahasa Melayu,
dan operasi asas dan menghayati ayat-
Bahasa Inggeris dan
mengira ayat Al-Quran bagi
Matematik
murid Islam
MANUSIA DAN ALAM
KELILINGNYA

Manusia dengan Contoh mata pelajaran:


Melahirkan manusia
persekitaran- Pendidikan Pendidikan Moral, Sivik
yang seimbang, harmonis
rohani, kemanusiaan, dan Kewarganegaraan
dan berakhlak mulia
agama dan moral. dan Pendidikan Islam

Mengamalkan sikap dan


Memahami, meminati,
perlakuan yang Menyedari dan
menikmati dan
berpandukan nilai murni memahami norma dan
menyertai aktiviti-aktiviti
yang menjadikannya asas nilai murni masyarakat
amal
bagi amalan hidup
PERKEMBANGAN DIRI
INDIVIDU

Contoh mata
Menjaga kesihatan
pelajaran :Seni,
diri dan kecergasan
Muzik, Lukisan,
diri
Pendidikan Jasmani

Memperoleh ilmu
Mengembangkan pengetahuan dan
bakat dan kreativiti berusaha
menambahkannya