Anda di halaman 1dari 7

Kesan Beriman Kepada

Rasulullah S.A.W
Ahli Group:
SALAM
HAIKAL
ARIF
NISA’
NISA
KESAN BERIMAN KEPADA RASUL S.A.W
INDIVIDU
 Mendapat hidayah Allah SWT
 Mengetahui perkara ghaib
 Memiliki akhlak yang mulia
 Bahagia di dunia dan di akhirat
 Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT
 Mencintai Rasul lebih daripada diri sendiri dan keluarga
KELUARGA
 Membinan keluarga bahagia
 Menekankan didikan agama
 Ahli keluarga kuat beribadat
 Memelihara ahli keluarga daripada dosa dan azab kubur
 Anak-anak membesar dengan kasih saying
 Lahir anak yang soleh
MASYARAKAT
 Patuh dan taat kepada Allah SWT,rasul dan pemimipin
 Utamakan perpaduan dan persaudaraan Islam
 Menggalakkan aktiviti keilmuan
 Bekerjasma
 Berdakah
 Membanteras gejala sosial
NEGARA
 Pemimpin cekap,adil dan bertanggungjawab
 Hukum dan perundangan islam ditegakkan
 Memastikan sumber ekonomi bebas daripada sumber haram
 Kestabilan pulitik dibina
 Tamadun islam berasaskan wahyu dibina
 Berjihad mempertahankan maruah islam
Akibat Menolak Sunnah Rasul
INDIVIDU
 Hidup dalam kesesatan
 Jauh daripada hidayah dan rahma Allah
MASYARAKAT
 Kehidupan porak peranda
 Kemungkaran berleluasa
NEGARA
 Tidak membangun
 Negara huru-hara
Kepentingan Mencontohi Para Rasul SAW

• Para rasul adalah manusia pilihan Allah SWT


• Mereka membawa perkara-perkara yang baik
• Menjadi model dan cntoh terbaik
• Mereka menjelaskan yang hak dan batil
• Bukti keyakinan kita kepada Allah SWT
• Dapat melaksanakan syariat Allah SWT