Anda di halaman 1dari 2

SIFAT SIFAT RASUL

Setiap rasul dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin kepada umat masing masing.
Mereka telah dipilih daripada kalangan manusia yang mempunyai sifat sifat terpuji untuk
dijadikan teladan dan panduan oleh orang lain. 2

SIDQUN BENAR
Para rasul mempunyai sifat benar dalam segala perkataan dan
perbuatan
Mereka sendiri diutuskan untuk menyampaikan kebenaran

AMANAH JUJUR
Semua rasul bersifat jujur dan bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas

TABLIGH
Para rasul bertugas menyampaikan segala perintah Allah dan
risalah Islam kepada semua lapisan masyarakat

FATONAH BIJAKSANA

Sifat bijaksana yang dimiliki oleh para rasul


membolehkan mereka menyusun strategi dakwah