Anda di halaman 1dari 7

AD A B BE R P ID A T O

KHAIRUL UMMAH
1.1 MAKSUD & FORMAT
• 1. PIDATO IALAH UCAPAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SESEORANG DI KHALAYAK RAMAI.
• 2. BAGI MEMASTIKAN KEBERKESANAN DALAM BERPIDATO,KITA MESTILAH MEMASTIKAN SETIAP PIDATO YANG DISAMPAIKAN
MEMPUNYAI PERKARA-PERKARA ASAS ATAU FORMAT.

• 3.ANTARA FORMAT-FORMAT PIDATO IALAH :


• A)MEMPUNYAI MUKADIMAH
• B)MEMPUNYAI ISI
• C)MEMPUNNYAI BENTUK
• 4.DALAM ISLAM,PIDATO MERUPAKAN SALAH SATU ELEMEN DAKWAH.OLEH ITU,PEMIDATO HENDAKLAH MENGIKUT ADAB-ADAB YANG
DIGARISKAN OLEH ISLAM.
1.2 ADAB-ADAB BERPIDATO

• 1.BERPAKAIAN KEMAS DAN MENUTUP AURAT


• 2.MENGGUNAKAN BAHASA YANG SESUAI DAN SOPAN
• 3.ISI KANDUNGAN ADALAH SESUAI DENGAN TAJUK
• 4.MENYAMPAIKAN PIDATO DENGAN CARA BERHIKMAH DAN BIJAKSANA
• 5.UCAPAN YANG DISAMPAIKAN TIDAK MEYENTUH PERKARA-PERKARA SENSITIVE DAN PERIBADI
1.3 CIRI-CIRI PIDATO
Ciri-ciri Pidato yang baik Ciri –ciri Pidato yang Tidak Baik
 menggunakan bahasa dan nada suara yang sopan  menggunakan bahasa yang
kasar,kesat,mengejek ,dan sebagainya
 disampaikan dengan penuh yakin,fasih, dan  Gagap dan tersekat-sekat dalam
lancar
1.4 CARA-CARA MENJADI PEMIDATO YANG BAIK

• 1.BERPENGETAHUAN LUAS TENTANG TAJUK PIDATO YANG DISAMPAIKAN


• 2.KEMAHIRAN BERPIDATO,IAITU MAMPU MENGAWAL DAN MENARIK PERHATIAN PENDENGAR TERHADAP
UCAPAN YANG DISAMPAIKAN

• 3.MEMPUNYAI KEYAKINAN TERHADAP DIRI SENDIRI


• 4.MEMILIKI PENAMPILAN DIRI YANG BAIK SEPERTI CARA BERPAKAIAN,BERGAUL,CARA BERJALAN,DAN
SEBAGAINYA
1.5 KESAN PIDATO YANG BAIK

• 1.MENGUBAH SIKAP PENDENGAR KEARAH KEBAIKAN


• 2.MUDAH MENERIMA TEGURAN DAN NASIHAT
• 3.DAPAT MENGERATKAN HUBUNGAN DALAM MASYARAKAT
• 4.MEMBERI MOTIVASI KE ARAH PERPADUAN DAN KEAMANAN NEGARA
1.6 AKIBAT TIDAK BERADAB KETIKA BERPIDATO

• TIDAK MEMBERI KESAN POSITIF KEPADA PENDENGAR


• MENJATUHKAN MARUAH DIRI, SEKOLAH ATAU ORGANISASI
• BERLAKU PERPECAHAN DAN PERSENGKETAAN DALAM MASYARAKAT
• TIDAK DIHORMATI OLEH ORANG LAIN
• MEMBERIKAN GAMBARAN NEGATIF MENGENAI ISLAM