Anda di halaman 1dari 43

TEORI KAWALAN

TERAPI REALITI
CONTROL THEORY
REALITY THERAPY
PENGENALAN
• Ada persamaan dengan existential, person centered
therapy (PCT) dan Terapi Gestalt.

• Tumpuan terhadap dunia fenomenologi klien dan


menekankan cara subjektif yang klien tanggap dan
bertindak terhadap dunia mereka daripada lokus
penilaian dalaman mereka.
• Manusia menanggap dunia dalam kontek 5
keperluan asas, keperluan genetik dan tidak
menanggap dunia sepertimana dunia sebenar.
• belonging,
• Power
• Freedom
• Fun, dan
• Survival
• Klien hidup dalam dunia luaran atau dunia sebenar
(real world) dan juga dunia dalaman mereka sendiri
(perceived world)
• Tindakan kita dipengaruhi oleh cara kita melihat
dunia luaran, dan bukan dipengaruhi oleh dunia
luaran.
• Justeru pelakuan adalah merupakan kehendak kita
mengawal persepsi kita terhadap dunia luaran
supaya ianya serasi dengan keperluan, kepuasan
dunia dalaman.
• Manusia mempunyai kebebasan, boleh memilih dan
berjuang melaksanakan tanggungjawab terhadap pilihan
yang mereka buat.
• Manusia boleh melakukan kawalan yang berkesan
terhadap hidupnya jika mereka rela berusaha
membentuk arah tuju masa depan,
• Kerana tingkah laku dijana daripada diri untuk mencapai 5
keperluan asas.
• Dengan mengamal prinsip teori kawalan, manusia boleh
mencegah banyak masalah.
• Seperti teori existential, PC dan Gestalt yang menekankan
kebebasan, pilihan dan berusaha melaksanakan tanggungjawab
yang terhasil daripada pilihan yang dilakukan.
• Berbeda drpd existential, PC dan Gestalt kerana
Glasser menekankan tingkah laku total; yang
melibatkan 4 komponen melakukan, memikirkan,
merasakan dan fisiologi (doing, thinking, feeling and
physiology). Ini bermaksud klien bertanggungjawab
bukan hanya memilih apa yang mereka lakukan, tetapi
juga apa yang mereka fikirkan, rasakan dan
mengalaminya secara fizikal.
• Seperti juga pendekatan existential, teori kawalan atau terapi realiti
berdasarkan andaian bahawa kita bukan mangsa kepada masa
lampau atau masa depan, kecuali kita memilih untuk menjadi
demikian. Dalam lain perkataan kita bukan mangsa kepada
dorongan alam tidak sedar (unconscious motivations).
• Kita berupaya mengawal hidup kita lebih daripada
apa yang kita percaya.

• Lebih berkesan kita berlatih terhadap kawalan kita,


lebih sempurna jadinya kita (Glasser, 1989).
• Justeru, kita bukan mangsa kepada persekitaran atau
peristiwa luaran kita, sebaliknya kuasa perubahan berada di
dalam diri kita.
• Tujuan umum sistem terapi adalah menyediakan situasi yang
membantu klien membina kekuatan psikologikal untuk
menilai tingkah laku menyeluruh masa kini (present total
behavior) khususnya, komponan melakukan (doing),
memikirkan (thinking), merasakan (feeling) dan fisiologikal
(physiological).

• Pelbagai prosedur kaunseling dan proses pembelajaran


digunakan untuk membantu klien membina tingkah laku
menyeluruh yang lebih berkesan.
Belonging, power, freedom, fun, survival

• Sebagaimana dalam terapi tumpuan klien, penerimaan dan


kemesraan menjadi asas dalam hub terapis-klien.
• Therapeutic involvement
• Klien digalakkan menilai cara hidup semasa. Melalui ini klien mengetahui
sejauh mana pelakuan yang dipilih bermanfaat.

• Individu boleh memperbaiki kualiti hidup mereka melalui proses penilaian-


kendiri (self-evaluation) yang jujur.

• Klien diajar tentang peranan keperluan asas mereka. Mereka diminta


mengenal pasti kehendak atau keinginan khusus, matlamat, dan arah tuju
yang membawa kepada memuaskan satu atau lebih keperluan asas tersebut.
• Jika klien inginkan sesuatu perubahan, maka mereka dikehendaki
menyediakan rancangan tindakan (action plan). Klien dikehendaki
melibatkan diri sepenuh terhadap rancangan tersebut. (mempunyai
persamaan dengan teknik dalam terapi tingkah laku dan kognitif-
tingkah laku. Bagaimanapun tumpuan lebih kepada pelakuan
berbanding kepada pemikiran)

• Terapi dan klien berkoloborasi dalam membina plan rancangan


tindakan yang khusus dan praktikal.
• “Although reality therapy is grounded on existential and
phenomenological principles, it makes use of both cognitive and
behavioral techniques” (Corey, 1999).

• Justeru pendekatan ini secara umumnya boleh dikelaskan sebagai


terapi tingkah laku-kognitif, kerana menekankan tingkah laku dan
pemikiran individu untuk mengubah bagaimana mereka merasai apa
yang mereka alami secara fizikal.

• Corey, G. (1999). Theory and practice of counseling and psychotherapy (ed. ke 5).
Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.
Kesignifikanan terapi realiti
• Peranan terapi dalam mencabar klien menilai apa yang mereka lakukan.
• Digunakan dengan meluas dalam pelbagai agensi yang melibatkan hubungan
interpersonal.

• Menyentuh banyak isu-isu asas dalam kaunseling, seperti:- apa yang


mendorong pelakuan? Bagaimana mencabar klien supaya melakukan
penilaian yang jujur? Jika tumpuan diberi pada apa yang klien lakukan,
adakah ini akan mempengaruhi apa yang mereka fikirkan dan apa yang
mereka rasakan? Apakah peranan nilai dalam kaunseling?dan patutkan terapi
mengajar klien mereka?

• Terapi realiti menekankan cara yang lebih direktif dan peranan mendidik
berbanding terapi lain sebelum ini.
Pandangan Tentang Sifat
Semulajadi Manusia
• Tingkah laku adalah sengaja dan keselurhannya berasal daripada dalaman
individu dan bukannya daripada kuasa luaran.

• Wp faktor persekitaran mempengaruhi keputusan yang kita lakukan, namun


ianya tidak menentukan pelakuan kita.

• Semua pelakuan daripada dorongan dalaman disediakan ke arah mencapai


perkara yang memuaskan satu atau lebih daripada satu keperluan asas
manusia.
• Glasser mengutarakan 5 (4 kep. psiko dan 1 fisio)
• belonging,
• Power
• Freedom
• Fun, dan
• Survival
Pandangan Tentang Sifat
Semulajadi Manusia
• Fungsi otak sebagai sistem kawalan
• Mengawal kehendak yang ingin dipenuhi
• Apabila gagal dalam tindakan, keperluan psikologikal akan
terbantut. Akibatnya tindakan yang dipilih terasa menyakitkan.
Kesannya kita tidak puas hati dengan kehidupan.
• Sebaliknya jika pelakuan yang dipilih mendatangkan hasil
yang dikehendaki dan memenuhi keperluan dengan cara yang
bertanggungjawab, kita membina identiti yang bercirikan
kejayaan dan penghargaan-kendiri, maka pelakuan yang
digunakan dirasakan baik.
Pandangan Tentang Sifat
Semulajadi Manusia
• Wp manusia memiliki 5 keperluan yang sama, namun cara kita
memenuhi keperluan ini yang berbeda (unik). Manusia
membina “picture album” dalaman dengan kehendak-kehendak
yang khusus, yang juga digelar “quality world” yang
mengandungi imej-imej menunjukkan bagaimana cara kita
memenuhi keperluan.

• Tujuan utama RT adalah mengajar klien cara yang lebih baik


dan berkesan untuk mencapai apa mereka kehendaki dalam
hidup ini
Pandangan Tentang Sifat
Semulajadi Manusia
• Dengan jelas pendekatan ini bertentangan dengan deterministik,
manusia boleh berusaha mencapai keinginan, boleh berubah dan
hidup dengan lebih berkesan

• Pelakuan adalah sengaja, mampu membentuk persekitaran


bersesuaian dengan gambaran dalaman dan memenuhi apa yang
dikehendaki.
• Matlamat hanya tercapai dengan bekerja keras
• Apabila seseorang membuat pilihan yang merosakan orang lain,
maka pelakuan mereka adalah tidak bertanggungjawab.
• Melalui terapi ini individu belajar bagaimana mencapai kebebasan,
bagaimanapun dalam proses tersebut ketenteraman orang lain juga
diambil kira.
TEORI KAWALAN (control theory):
PENERANGAN TENTANG PELAKUAN

• Konsep tingkah laku menyeluruh (total behavior)


• Doing – tl aktif: bangun, pergi sekolah, bekerja
• Thinking – menjana pemikiran dan kenyataan- kendiri
• Feeling – perasaan: marah, suka, sakit, risau
• Physiology – metabolisma badan: berpeluh dan simtom
psikosomatik

• Salah satu komponen biasanya lebih prominan dari


yang lain (Glasser, 1989)
• Huraian tingkah laku menyeluruh
• Dua roda hadapan sebagai ‘doing’ dan ‘thinking’ yang menentukan
haluan
• Kita berupaya menukar apa yang kita lakukan dan apa yang fikirkan
berbanding apa yang rasakan
• klien boleh memilih pelakuan yang ingin diubah sahaja kerana klien
mampu mengubah tindakan dan pemikiran.
• Apa yang kita lakukan dari dulu hingga mati adalah bertingkah
laku, dan setiap tingkah laku menyeluruh.
• Setiap tl menyeluruhan merupakan cubaan terbaik yang dilakukan
untuk memenuhi kehendak.
• Tl adalah sengaja dan disedari kerana ia dibentuk demikian rupa
untuk mengurangkan jurang antara apa apa yang dikehendaki dan
tanggapan kita terhadap apa yang kita bakal peroleh.
• Tingkah laku khusus terjadi daripada percanggahan antara kedua
perkara tersebut.
• Kekurangan tanggungjawab menyebabkan sakit kepala, marah. Kurang
tanggungjawab peribadi.
• Lebih tepat menggunakan perkataan depressing, headaching, anggering dan
anxietying dalam menghuraikan
• Masalah adalah sebab diri sendiri, justeru kita yang menyedihkan dan memarahi
diri sendiri.
• Apabila ind memilih derita dengan membina tingkah laku “menyakitkan”
(paining), ini disebabkan inilah tingkah laku terbaik yang dapat dibentuk
pada ketika itu, dan kebiasaannya ia dapat memenuhi kehendak mereka.
• kenapa mereka memilih perlakuan ‘menyakitkan’?
• Memastikan kemarahan dibawah kawalan
• Untuk mengawal orang lain atau diri sendiri
• Secara tidak langsung meminta orang lain membantu kita
• Alasan kepada diri sendiri kerana tidak melakukan yang lebih baik.
• Justeru kemurungan atau kesakitan adalah dipilih
secara aktif dan bertujuan untuk mencapai satu atau
lebih daripada satu keperluan.
• Proses “depressing” mengawal kemarahan dan
membenarkan kita memohon bantuan.
• Selagi kita berpaut kepada kepercayaan bahawa kita
adalah mangsa kemurungan dan penderitaan, kita
tidak akan berubah menjadi baik.
CIRI-CIRI TERAPI
REALITI
• Kerangka konsep berbasarkan teori kawalan.
• 1. Penolakan Model Perubatan.
• Menolak konsep ortodok berhubug sakit mental, neurotik
dan kecelaruan psikotik.
• “schizophrenic” dan “depressive psychosis” berpunca dari
reaksi terhadap perkara persekitaran.
• Pelakuan “neurotic” atau “psychotic” adalah pelakuan yang
kita pilih sebagai cara bertujuan mengawal dunia kita.
• Penagihan dadah, arak dsb mungkin menyakitkan tapi ianya
berfungsi dalam beberapa perkara, jika tidak tidak mungkin
kita menggunakannya.
• Kita memilih tingkah laku tidak berfaedah sebagai cara
menutup jurang antara apa yang dikehendaki dengan
apa yang kita ada.

• Kadang kala pelakuan dipilih sangat “menekan” kerana


kita tidak upaya mengawal supaya ia mendatangkan
kepuasan melalui pelakuan yang kita pilih.

• Stress adalah fenomena yang subjektif


• 2. Identiti Berjaya dan Ketagihan Positif
(Success identity and positive addiction)

• Individu yang miliki identiti berjaya melihat diri berupaya memberi dan
menerima kasih sayang, merasakan diri mereka penting kepada orang lain,
merasakan berkuasa, miliki rasa penghargaan-kendiri, dan memenuhi
kehendak mereka dengan tanpa menganiaya orang lain.
• Individu IB miliki kekuatan (strength), ini membantu mereka membentuk
kehidupan yang memuaskan.
• Ketaguhan positif (PA) sebagai sumber utama kekuatan psikologikal dalam
hidup.
• Berlari (Running) dan bertafakur (meditation) adalah dua cara membina PA
• 3. Penekanan atas Tanggungjawab (Emphasis
on Responsibility)
• Tanggungjawab adalah pelakuan yang memenuhi keperluan seseorang
tanpa mengganggu orang lain.
• Orang yg bertanggungjawab punyai kebebasan dan kuasa, mengetahui
kehendak mereka dalam hidup dan merancang untuk merealisasikan
keperluan dan matlamat
• Ringkasnya, tanggungjawab bererti seseorang mempelajari untuk
mengawal kehidupan mereka dengan berkesan.
• Seseorang boleh belajar untuk hidup dan bertingkah laku secara
tanggungjawab tanpa perlu menyalahkan diri sendiri (self-critical) secara
keterlaluan.
• Mencari kesalahan diri dan mengkritik diri pastinya tidak membantu
seseorang.
• 4. Tidak Menekankan Transference
• Transference melindungi terapis.
• Terapis adalah dirinya sebenar, tidak main peranan sebagai ibu
atau bapa kepada klien.
• Klien tidak mengulangi penglibatan yang tidak berjaya pada
masa lalu, tetapi mencari penglibatan yang berjaya dalam
berhubung dengan orang lain yang wujud sekarang.
• Sorotan kembali hanya bertujuan mencari bukti berhubung
keupayaan klien dalam mengawal dunia.
• Membantu klien berurusan dengan situasi yang berhubung
terus dengan kehidupan masa kini.
MATLAMAT TERAPI

• Bantu klien mencari cara berkesan dalam memenuhi


keperluan untuk belonging, power, freedom dan fun.

• Klien belajar cara mengawal kehidupan dan hidup


lebih berkesan.
• Dorong klien menilai apa yang mereka lakukan (doing),
fikirkan (thinking) dan rasakan (feeling) untuk mencari sama
ada terdapat cara yang lebih baik untuk menjadi orang yang
lebih baik.
MatlamaT terapi

• Tumpuan kepada apa yang klien sedari (conscious)


• Bantu tingkatkan tahap kesedaran (awareness)
• Menyedari tingkah laku yang tidak efektif yang digunakan untuk
mengawal dunia.
• Bantu klien supaya lebih terbuka mempelajari cara alternatif untuk
bertingkah laku
MatlamaT terapi
• Teras kepada RT adalah bantu klien menilai sama ada
kehendak mereka realistik dan sama ada tingkah laku
mereka membantu dalam mencapai kehendak tersebut.
• Klien menentukan sama ada cara mereka bertingkah laku
(doing) berkesan mendapatkan kehendak mereka.
• Klien menentukan juga menentukan perubahan jika diinginkan
• Selepas menilai, klien dibantu kaunselor dalam membentuk
plan untuk berubah, ‘cakap kepada bertindak’
MatlamaT terapi

• Kita hanya boleh mengawal tingkah laku kita sendiri. Kita tidak
boleh mengawal tingkah laku orang lain.
• Justeru cara paling baik mengawal peristiwa disekeliling kita
adalah melalui apa yang kita lakukan (Glasser, 1989, 1992).
nota
Matlamat dalam perlaksanaan terapi mengambil kira:

 Klien penting menentukan matlamat hidup secara bebas


 Klien perlu merancang strategi-strategi yang sesuai
 Kaunselor bertindak dalam mengemukakan beberapa matlamat
serta strategi yang sesuai & bermakna kepada klien
Tingkahlaku Bermasalah
1. Gagal dalam memenuhi keperluan .

2. Kegagalan ini mendorong untuk memilih tingkahlaku yang


tidakberkesan & tidak sesuai hingga membawa kepada
kegagalan seterusnya .

3. Menafikan realiti .

4. Memperlihatkan tingkahlaku kenakalan / delinkuan tetapi cuba


mempertahankan kewajaran tingkahlaku tersebut .
Perancangan Untuk Berubah
S – Simple
Mudah untuk difahami,spesifik & konkrit .
A – Attainable
Di dalam keupayaan & motivasi klien .
M – Measurable
Adakah perubahan boleh dilihat & menolong .
I – Immediate & involved Apa yang boleh di buat hari ini ?
C – Controlled
Bolehkah anda melakukan sendiri atau anda bergantung kepada orang
lain .
Prosuder Untuk Menuju Kepada
Perubahan
R - Relationship
W- Wants
Apa yang anda hendak jadi dan hendak buat ? .
D – Doing & Direction
Apa yang anda hendak buat ? .
Ke mana anda hendak pergi ? .
E – Evaluation
Adakah tingkahlaku sekarang memberi anda peluang
untuk mendapat apa yang anda inginkan .
P – Planning
Perancangan
Proses Kaunseling

Langkah-langkah kaunseling
• Wujudkan perhubungan
• Fokus kepada tingkahlaku semasa
• Klien menilai tingkahlaku
• Membantu klien membuat plan tindakan
• Dapatkan komitmen klien
• Tidak memberi alasan
• Tidak guna hukuman
• Tidak mengalah
Peranan Kaunselor
• Mewujudkan suasana teraputik
• Mengajak berhadapan dengan realiti
• Bimbingan menilai tingkahlaku
• Guna pengetahuan
• Terima klien tanpa banyak soalan , kritikan / syarat . Hanya harus
bersedia menerima realiti hidup & berusaha menyelesai masalah .
• Galak klien bersifat jujur
Peranan Klien
• Melihat kembali, mengkaji dan menilai tingkahlakunya

• Mengatur strategi

• Bersungguh-sungguh libatkan diri


Teknik
 Role play
 Pengajaran secara langsung
 Konfrontasi & cabaran
 Pengukuhan positif
 Penyelesaian masalah secara profesional
 Modelling
 Sokongan
 Perancangan
The Ten Axioms of Choice Theory

1.    The only person whose behavior we can control is our own.


2.     All we can give another person is information
3.     All long-lasting psychological problems are relationship problems.
4.     The problem relationship is always part of our present life.
5.     What happened in the past has everything to do with what we are today, but we
can only satisfy our basic needs right now and plan to continue satisfying them in the
future.
6.      We can only satisfy our needs by satisfying the pictures in our Quality World.
7.      All we do is behave.
8.      All behaviors are Total Behaviors and are made up of four components: acting,
thinking, feeling and physiology. All Total Behaviors are chosen, but we only have
direct control over the acting and thinking components.
9.      We can only control our feeling and physiology indirectly through how we choose to
act and think.
10.     All Total Behavior is designated by verbs and named by the part that is the most
recognizable.