Anda di halaman 1dari 7

Pendekatan Pengajaran

dan Pembelajaran
Pendidikan Moral
 Analisis nilai
 Bertimbnag rasa
 Kependulian
1. Pendekatan Bertimbang Rasa

 Pembelajaran tenteng emosi / perasaan.

 Dapat membantu murid berfikir secara mendalam & menimbulkan perasaan


moral. (Emosi moral)

 Rasional ini adalah berdasarkan kepada suatu kajian intensif yang telah
dijalankan oleh McPhail dan rakan-rakan tentang keperluan-keperluan remaja
dalam lingkungan umur 13 hingga 18 tahun. Pada amnya, menurut McPhail
golongan remaja berpendapat bahawa kelakuan yang baik ialah bertimbang
rasa kepada orang lain, kerana kelakuan ini boleh memberi kepuasan kepada
orang yang bertindak sedemikian.
Strategi Pendekatan Bertimbang Rasa
 McPhail juga telah menghasilkan beberapa buah buku panduan guru dan tiga set bahan
pengajaran untuk sekolah menengah yang dikenali sebagai ‘Lifeline’.

 Objektif ‘Lifeline’ ialah menggalakkan pemerhatian dan pemahaman semua ‘cues’ (verbal atau
bukan verbal) yang menandakan keperluan, minat dan perasaan orang lain. Ia juga bertujuan
untuk meningkatkan kebolehan pelajar mentafsir kesan-kesan sesuatu tindakan.

 Sebenarnya selain daripada itu perkembangan pengetahuan yang saintifik dan yang sesuai
dengan pemahaman individu tentang kesan sesuatu tindakan terhasil juga.

 Dalam kata lain, penaakulan dan pengetahuan dalam sesuatu situasi moral adalah aspek-aspek
sampingan yang penting juga dalam strategi ini.
Cara Melaksanakan Pendekatan
Kependulian
a) Modeling

b) Dialog

c) Amali

d) Pengesahan
2. Pendekatan Analisis Nilai

 Memberi kemahiran pemikiran yang logik dan sistematik dalam


penyelesaian sesuatu isu nilai.

 Contoh : Isu berkaitan dengan polisi awam spt keselamatan negara,


dadah
: hak individu dan alam sekitar
Cara Melaksanakan Pendekatan
Analisis Nilai

a) Kenal pasti & menjelaskan soalan / isu nilai.

b) Mengumpul fakta / bukti untuk membuat pertimbangan nilai.

c) Menilai fakta yang relevan & membuat keputusan tentatif.

d) Menguji keputusan tentatif dengan situasi yang berbeza, meletakkan diri ke


dalam situasi sebenar atau berdasarkan kepada prinsip moral yang sejagat.
3. Pendekatan Kependulian

 Kritikan pendekatan yang tumpuan kepada konsep saling pergantungan dan


prihatin dalam sesuatu perhubungan dan pertalian dengan orang lain.

 Bertujuan untuk mengekal dan mengekuhkan amalan penyayang di dalam


diri sendiri dan sesiapa sahaja seorang individu itu mempunyai
perhubungan.

 Ini bermaksud bahawa perkembangan penyayang seorang individu adalah


sesuatu dalaman.