Anda di halaman 1dari 5

Pendekatan Pengajaran

dan Pembelajaran
Pendidikan Moral
 PEMUPUKAN NILAI
PENDEKATAN PEMUPUKAN NILAI

• Fokus utama menanamkan set nilai budaya masyarakat ke dalam diri individu bagi
menjamin kesinambungan budaya masyarakat tersebut.

• Set nilai dianggap sebagai standard tingkah laku moral.

• Tingkah laku moral ini menjadi amalan dalam kehidupan harian sama ada secara
peribadi atau dalam hubungannya dengan orang lain.
CARA-CARA PENDEKATAN
PEMUPUKAN NILAI

a) Melalui contoh teladan daripada tokoh- tokoh tempatan, negara dan luar negeri.

b) Pengukuhan perlakuan positif kepada tingkahlaku yang baik dan dendaan yang
sesuai bila berlakunya tingkah laku negatif.

c) Memberi keterangan serta memanipulasi keadaan atau pengalaman yang dialami oleh
pelajar supaya mereka dapat menerima dengan baik sesuatu nilai yang dikehendaki.
KEBAIKAN PEMUPUKAN NILAI

• Pendekatan pemupukan nilai memberi peluang kepada pelajar memahami, menganalisis sesuatu
nilai sebelum menerima dan menghayati nilai tersebut yang berlandaskan kepada prinsip moral.

• Ia dapat memupuk nilai yang dikehendaki mengikut norma masyarakat di kawasan tersebut.

• Pendekatan ini mudah untuk diaplikasi dengan memberi contoh tauladan yang mudah kepada
pelajar seperti ibu bapa, guru, dan tokoh terkenal.

• Melalui pendekatan ini juga guru dapat memanipulasikan keadaan berdasarkan pengalaman
murid untuk menerima nilai yang diterapkan.
KEBURUKAN PEMUPUKAN NILAI

• Pendekatan ini lebih sesuai dilaksanakan kepada pelajar diperingkat menengah


rendah berbanding murid sekolah rendah kerana pelajar menengah rendah lebih
berupaya untuk mematuhi arahan guru.

• Pendekatan ini lebih cenderung kepada pemusatan guru.

Anda mungkin juga menyukai