Anda di halaman 1dari 14

PENYELIA KESELAMATAN TAPAK KERJA

“KESELAMATAN PENGGALIAN”
(MEMASANG KABEL)

• NAMA : MOHD NAZRI BIN MOHD HUSSEIN


• NO INDEK : SSS 5894
TAKLIMAT KESELAMATAN

 Waspada kepada risiko yang mungkin berlaku ketika


melakukan kerja- kerja penggalian.

 Pemantauan kepada semua langkah kawalan di patuhi


dengan sepenuhnya.

 Memastikan pekerjaan yang akan dilakukan mengikut


rancangan yang telah di sahkan dengan etika-etika
keselamatan.
OBJEKTIF

1. Mengenalpasti hazad yang wujud dalam kerja-kerja


penggalian.

2. Mengenalpasti kesan yang mungkin akan terjadi dalam kerja -


kerja penggalian.

3. Untuk mencadangkan langkah-langkah kawalan yang paling


berkesan untuk mengelakkan hazad semasa melakukan kerja
penggalian.

4. Penjelasan undang-undang yang berkaitan dengan kerja


penggalian.
PENGENALAN
Penggalian dilakukan untuk penyediaan asas,pembetungan dan
kegunaan tanah lain.

Sebagai pemotong, ruang atau parit di permukaan tanah yang dibentuk


oleh pembuangan tanah.

Lebar dan lebih luas yang mendalam.

1m³ tanah adalah kira-kira 1.5 tan.

Keruntuhan boleh menyebabkan kecederaan serius dan lebih buruk


akan mengakibatkan kematian.
KEPERLUAN UNDANG-UNDANG
1. Seksyen 15(2)(a) – Akta keselamatan kesihatan pekerjaan
1994

2. Seksyen 15(2)(c) – Akta keselamatan kesihatan pekerjaan


1994

3. Sekysen 12 – Akta kilang dan jentera 1967

4. Seksyen 14 – Akta kilang dan jentera 1967

5. Seksyen 15 – Akta kilang dan jentera 1967


Gambar Penggalian

Penggalian meratakan Penggalian pemasangan Penggalian parit


tanah kabel
HAZAD DAN KEMALANGAN
Hazad Kemalangan
1-Berkerja berdekatan dengan 1-Terecedera akibat
jentera terlanggar dengan jentera
2-Laluan keluar masuk yang 2-Menyebabkan pekerja akan
tidak sempurna tertimbus
3-Peralatan kerja yang tidak 3-Boleh mencederakan pada
sesuai anggota badan
ANALISA KERJA SELAMAT (JSA)
Sebelum
NO AKTIVITY HAZARD KESAN LANGKAH KAWALAN

1. Pemeriksaan alatan • Pemeriksaan dilakukan • Menyebabkan keruntuhan • Jurutera bertauliah mestilah


dan jentera. oleh pekerja am dan struktur pemasangan / meluluskan kemasukan jentera.
kemasukan jentera tanpa kerosakkan harta benda. • Di lakukan oleh operator yang
kelulusan oleh Jurutera mengendali jentera tersebut.
bertauliah.

2. Membuat • Kawasan kerja tidak • Berkemungkinan boleh • Pemeriksaan telah dilakukan


pemeriksaan di bersedia untuk diuruskan berlaku tanah runtuh / oleh Jurutera bertauliah /
tempat kerja dan dan permit kerja tidak letupan kabel bawah penyelia.
dapat kan kelulusan dipohon. tanah. • Kelulusan kerja diperolehi untuk
kerja. kerja selamat dilakukan.

3. Pergerakkan ke • Pekerja tidak diberikan • Pengunaan alatan kerja / • Mengasingkan kawasan kerja
tempat kerja dan maklumat yang jelas dan skop kerja yang salah hanya kepada pekerja yang
penyusunan pekerja. pekerja tidak diagih menyebabkan kecederaan berkaitan sahaja.
mengikut skop kerja yang pada anggota badan. • Memastikan kerja-kerja
hendak dilakukan. dilakukan mengikut tatacara
yang betul.(SOP)
ANALISA KERJA SELAMAT (JSA)
Semasa
NO AKTIVITY HAZARD KESAN LANGKAH KAWALAN

1. Kerja-kerja • Kelemahan pada • Menyebabkan keruntuhan • Penyelia mestilah memerika .


penggalian penghadang. tanah / jentera boleh • Di kendalikan oleh operator
dilakukan. • Tidak meletakkan alas terbalik / pekerja boleh jentera.
untuk laluan jentera. terjatuh. • Meletakkan penghadang dan
papan tanda keselamatan.

2. Pekerja naik turun • Gagal menyediakan laluan • Menyebabkan pekerja • Mengadakan laluan keluar
dalam lubang. yang selamat untuk boleh tertimbus. masuk yang selamat untuk
pekerja. pekerja.
• Sentiasa berkomunikasi
diantara pekerja.

3. Penyelia memeriksa • Pekerja gagal mengikut • Menyebabkan keruntuhan • Penyelia mestilah memeriksa
kualiti & tata rancangan dan gambar tanah / kerosakan pada hasil kerja.
susunan kerja kerja. kabel. • Memastikan kerja-kerja
menanam kabel. dilakukan mengikut tatacara
yang betul.(SOP)
ANALISA KERJA SELAMAT (JSA)
Selepas
NO AKTIVITY HAZARD KESAN LANGKAH KAWALAN

1. Pembersihan tempat • Kawasan galian yang tidak • Menyebabkan pekerja • Pemeriksaan telah dilakukan
kerja. letakkan penghadang. boleh terjatuh. oleh Jurutera bertauliah /
• Peralatan yang bersepah di penyelia.
kawasan kerja. • Memastikan tapak kerja selamat
dari bahan-bahan yang boleh
mencederakan pekerja.

2. Memeriksa pekerja, • Keadaan pekerja yang luar • Boleh menyebabkan • Pemeriksaan telah dilakukan
peralatan dan biasa. kecederaan pada anggota oleh Jurutera bertauliah /
jentera. • Peralatan tidak disimpan badan atau pekerja. penyelia.
dengan sempurna. • Kelulusan kerja diperolehi untuk
kerja selamat dilakukan.

3. Menutup permit • Percanggahan perkerjaan • Boleh menyebabkan • Mengasingkan kawasan kerja


kerja. di tempat kerja. kecederaan pada pekerja hanya kepada pekerja yang
dan jentera. berkaitan sahaja.
• Memastikan kerja-kerja
dilakukan mengikut tatacara
yang betul.(SOP)
Cadangan-cadangan untuk
penambahbaikkan
1. Menggadakan kempen keselamatan dan kesihatan
berikutan isu-isu semasa.

2. Melakukan perlawatan tapak kerja dalam seminggu sekali


bersama ahli-ahli komuniti.

3. Melakukan pembersihan terhadap ketidakpatuhan di


tapak kerja selepas sesi perlawatan.
KESIMPULAN
• Permasalahan yang didapati akan dikongsikan
dengan semua pekerja.

• Setiap langkah-langkah kawalan dapat dibuat


dengan baik.

• Akan melaksanakan cadangan yang diusulkan bagi


memperbaiki cara yang lebih efektif dan selamat.
RUJUKAN
• Buku Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Serta
Peraturan-peraturannya.

• Buku Akta Kilang Dan Jentera 1967 Serta Peraturan-


peraturannya.

• Manual Kursus Penyelia Keselamatan Tapak Bina (Niosh


Malaysia)
TAMAT PERSEMBAHAN

TERIMA KASIH