EDU 3102 PERKEMBANGAN KERJAYA

Oleh:

Profesor Madya Dr. Sidek Mohd Noah Jabatan Pendidikan Kaunselor & Psikologi Kaunseling Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Tel.: +603-89468117, 012-2126312 (HP) E-Mail: smn@educ.upm.edu.my sideknoah@yahoo.com

KETERANGAN KURSUS
KREDIT: 3 (3+0) OBJEKTIF KURSUS: PADA AKHIR KURSUS INI PELAJAR MENGUASAI TEORI-TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA SERTA DAPAT MENGAPLIKASIKANNYA DALAM KONTEKS BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PENDIDIKAN KERJAYA

Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia Lain-Lain Rujukan: Seperti dalam sinopsis kursus . UPM.KETERANGAN KURSUS Buku Rujukan Wajib: Sidek Mohd Noah (2008). Perkembangan Kerjaya: Teori dan Praktis.

PENILAIAN KURSUS Ujian Pertengahan Semester (20%) Tugasan 1(20%) Tugasan Individu Tugasan 2(20%) Tugasan Individu Peperiksaan Akhir (40%) 90 80 70 60 50 40 Setiap individu mempunyai 30 peluang yang sangat baik 20 untuk mendapat A+ bergantung kepada usaha 10 yang anda curahkan kepada 0 kursus ini .

TUGASAN INDIVIDU: KAJIAN KES MEMBANTU INDIVIDU YANG MENGHADAPI MASALAH PEMILIHAN KERJAYA Pengenalan Latar Belakang Responden Teori Yang Menjadi Asas Untuk Membantu Klien Strategi Membantu Klien Langkah-Langkah Dalam Membantu Klien Strategi Mencapai Matlamat Klien Rumusan Bibliografi Lampiran .

kenaikan pangkat. penempatan pekerja.APLIKASI TEORI KERJAYA DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Fahami teori-teori kerjaya yang anda telah pelajari (7 teori semuanya). latihan dan sebagainya. Dengan melihat isu-isu mengenai HRD yang wujud dalam sesuatu organisasi (mungkin organisasi tempat anda bekerja).Kenalpasti teori-teori kerjaya yang anda minati atau sukai. Misalnya isu berkaitan dengan pemilihan pekerja. sila kemukakan bagaimana teori tersebut boleh diaplikasi. .

.

. seorang sesuai untuk sesuatu pekerjaan sementara yang seorang lagi sesuai untuk pekerjaan yang lain. sikap). doktor. usahawan dan akauntan yang berjaya dan cemerlang. kaunselor. nilai. Oleh sebab itu bukan semua orang boleh menjadi misalnya jurutera. Kesimpulannya setiap individu adalah unik dan berbeza. minat. arkitek. pencapaian. motivasi.PANDANGAN PLATO Tiada dua manusia yang dilahirkan serupa tetapi setiap satunya berbeza antara satu sama lain terutama dari segi pembawaan semulajadi (personaliti.

(Donald E. Super) . (Donald E. Super) Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauhmana individu berupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya.PANDANGAN PAKAR Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendirinya dengan memilih pekerjaan yang akan membenarkan ekspresi dirinya.

produktiviti dan stabiliti adalah bergantung kepada darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran (John. pencapaian. maka semakin besar kemungkinaan seseorang itu untuk berjaya (Klien & Wiener) Tingkah laku individu iaitu motivasi. kepuasan kerja.PANDANGAN PAKAR Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu pekerjaan. Holland) . L.

.

.

.

MINAT TIDAK JELAS ATAU TIADA MINAT . NILAI DAN PENCAPAIAN INDIVIDU TIDAK KENAL DUNIA PEKERJAAN IAITU KEKURANGAN MAKLUMAT KERJAYA INDIVIDU TIDAK BERUPAYA MEMBUAT KEPUTUSAN KERANA MEMPUNYAI PELBAGAI MINAT.MASALAH INDIVIDU BERKAITAN KERJAYA INDIVIDU TIDAK KENAL DIRI KHUSUSNYA MINAT. PERSONALITI.

STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA KENAL DIRI KENAL DUNIA PEKERJAAN MEMADANKAN DIRI DENGAN PEKERJAAN .

CIRI-CIRI MATLAMAT MATLAMAT ITU MESTILAH JELAS MATLAMAT ITU MESTILAH BESAR MATLAMAT ITU MESTILAH ADA TARIKH PENCAPAIAN MATLAMAT ITU MESTILAH TIDAK MELANGGAR HAK ORANG LAIN TEMBAKKAN CITA-CITA KAMU SETINGGI LANGIT WALAUPUN AKHIRNYA IA TIBA DI AWAN RENDAH .

TEORI-TEORI KERJAYA TEORI PEMILIHAN KERJAYA @ TEORI PENDEKATAN STRUKTUR TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA @ TEORI PENDEKATAN PROSES TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA .

TEORI PEMILIHAN KERJAYA TEORI TRET DAN FAKTOR TEORI TIPOLOGI HOLLAND TEORI PEMILAHAN KERJAYA ANNE ROE TEORI PSIKOANALITIK BORDIN .

TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA GINZBERG TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA SUPER .

TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL JOHN KRUMBOLTZ TEORI TIEDEMAN DAN O¶HARA TEORI GELATT TEORI HILTON TEORI HERHENSON .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful