Anda di halaman 1dari 4

Faktor dan cabaran yang

dihadapi dari segi


perkembangan kognitif
remaja.
Pengaruh media sosial

 Daripada televisyen melalui filem ganas serta kurang bermoral ditonton golongan
pelajar secara berterusan dan berulangkali menyebabkan jenayah bertambah dan
akhlak remaja kian rosak.
 Remaja yang didedahkan dengan video atau filem pornografi, sama ada melalu
pita video atau majalah boleh menimbulkan syahwat mereka terangsang.
 Pengaruh media, video dan majalah terlalukuat pada golongan remaja untuk
melakukan perbuatan salah laku yang bercanggah denganagama dan etika
setempat.
Sosio ekonomi status

 Faktor ekonomi iaitu tidak berkeupayaan berbelanja mewah dan pendapatan cepat
habis merupakan faktor utama berlakunya penceraian di antara ibu bapa.
 Pertambahan ibu tunggal atau bapa tunggal bukan sahaja akan mencetuskan masalah
keluarga tetapi juga akan menyebabkan timbulnya masalah juvana dalam kalangan
remaja (Coleman dan Cressey, 1993).
 Menurut Calhoun, et al. (1993) remaja daripada rumahtangga yang retak atau ibu
tunggal lebih mudah terbabit dalam tingkah laku delinkuen berbanding dengan
remaja yang datang daripada keluarga yang normal.
Rakan sebaya atau persekitaran

 Lumrah remaja untuk berkawan.


 Memilih rakan yang boleh dipercayai.
 Berkongsi masalah dan rahsia.
 Terikut-ikut akan perlakuan rakan.
 Jika rakan baik – peribadi remaja juga akan baik.
 Jika terpilih rakan yang negatif, mereka akan membentuk peribadi yang negatif.
 Ibu bapa perlu peka akan perubahan pada anak- anak.
 Sayangkan anak, tangan-tangankan – perlu tahu latar belakang anak-anak mereka.