TAK!

IMAT
TATACA!A
MIÞCACA!A MAJ!IS
PENCERAMAH : PENCERAMAH :
MOHD FAIZULLAH BIN BUYONG MOHD FAIZULLAH BIN BUYONG
(CIKGU FAIZ) (CIKGU FAIZ)
SLIDE 1
EKTIF TAKLIMAT
Fendohu|uon
De||n|s| Fengocoro
Frotoko| Fengocoro
Fersed|oon Fengocoro
Kr|ter|o Fengocoro
Kebo|ehon Fengocoro
Mot|omot Fengocoro
Kr|ter|o Fengocoro
$usunon Frotoko| Fengocoro
Ieks Fengocoro
I|ps Fengocoro
SLIDE 1
TATACARA
MENGACARA MALIS
PENDAHULUAN :
Setiap majlis rasmi atau tidak rasmi
mempunyai aturcara tertentu sebagai perisian
majlis. Penyusunan aturcara majlis mesti
dirancang dan dirangka dengan teliti dan
sempurna berlandaskan susunan protokol.
URUACARA MERUPAKAN ASET
TERPENTING DALAM MENAYAKAN
SESUATU MALIS.
SLIDE 2
TATACARA
MENGACARA MALIS
DIKENDALIKAN LEH SESERANG :
- JURUACARA
- PENGACARA
- PENGERUSI MAJLIS
- MC
MASTER OF CEREMONY
MASTER - Kemampuan mengawal,menguasai,
berkemahiran dan berkebolehan dalam sesuatu bidang
CEREMNY - Majlis,upacara tertentu,kehadiran tetamu
kehormat,mempunyai aturcara dan jemputan tertentu
SLIDE 3
PRTKL
- Sistem upacara tentang
peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan dan tingkah laku yang
telah diterima oleh tetamu dalam
upacara rasmi
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 4
KATEGRI MALIS
- Majlis Penuh Istiadat
- Majlis Rasmi
- Majlis Tidak Rasmi
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 5
MALIS PENUH ISTIADAT
- Istiadat Pertabalan
- Istiadat Pembukaan Persidangan
Parlimen
- Istiadat Penanugerahan Darjah
Kebesaran
- Istiadat Perkahwinan DiRaja
- Istiadat Pelantikan PM , MB dan KM
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 6
MALIS RASMI
- Lawatan Pembesar
Negara/Negeri
- Majlis Sambutan Hari
Kemerdekaan/Keputeraan
- Majlis Perasmian
- Upacara Pecah Tanah
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 7
MALIS TIDAK RASMI
- Melibatkan pembesar negeri
bagi sesi perjumpaan persendirian
- Majlis Perjumpaan/Perkahwinan
- Majlis Penyampaian Hadiah
- Hari Sukan Sekolah
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 8
PRSES PENGACARAAN MALIS
. Arahan Tugas dan Persiapan Awal
2. Raptai
3. Hari Jadi Majlis
4. Selepas Majlis
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 9
PRSES PENGACARAAN MALIS
. Arahan Tugas dan Persiapan Awal
- Dapatkan aturcara lengkap
- Menghadiri mesyuarat
- Menguasai program atau majlis
- Mengetahui VVIP / VIP
- Teks Awal
- Latihan Monolog
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 10
PRSES PENGACARAAN MALIS
2. Raptai
- Menghubungi pihak penganjur
- Semak aturcara
- Kenal pasti tetamu
- Mengendalikan raptai
- Catatkan tempoh masa majlis
- Catatkan kelemahan
- Persediaan Pelan B
- Memberi pandangan (PM)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 11
PRSES PENGACARAAN MALIS
Kepentingan Raptai
- Mengenalpasti dan menghayati
setiap tugas dan tanggungjawab
- Memastikan aturcara perjalanan
majlis yang lengkap
- Mengetahui penentuan masa dan
pergerakan
- Latihan dan panduan memperbaiki
gambaran majlis sebenar
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 12
PRSES PENGACARAAN MALIS
3. Hari adi Majlis ()
- Persiapan fizikal dan mental
- Bawa teks dengan kemas
- Pakaian yang sesuai
- Sampai satu jam awal
- Berhubung dengan PM
- Semak aturcara
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 13
PRSES PENGACARAAN MALIS
3. Hari adi Majlis (2)
- Pastikan Pembaca Doa
- Berhubung dengan PA Sistem
- Berhubung dengan Persembahan
- Berhubung dengan Hadiah
- Buat percubaan mikrofon
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 14
PRSES PENGACARAAN MALIS
3. Hari adi Majlis (3)
- Buat pengumuman awal dan
pesanan kepada tetamu
- Sentiasa di tempat sepatutnya
- Mengumumkan ketibaan VVIP
- Memulakan majlis
- Menutup majlis
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 15
PRSES PENGACARAAN MALIS
4. Selepas Majlis
- Menerima pandangan dan komen
- Mengkaji dan analisis kesilapan
- Mencatat segala kesilapan
- Mengucapkan terima kasih
kepada semua yang membantu
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 16
PAKAIAN PENGACARA
- Berpandukan peraturan pakaian
- Mengikut kesesuaian majlis
- Jika berpasangan biar sepadan
- Kemas dan segak
- Warna yang sesuai
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 17
ALAT SIARAYA
- Mesti membuat ujian mikrofon
- Gangguan alat siaraya menjejaskan
suasana
- Gangguan menjejaskan keyakinan
- Berbincang jika tidak sesuai
- Kedudukan rostrum mesti betul dan
selesa
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 18
KRITERIA PENGACARA
- Menjadi pengacara bukan mudah
- Pengacara kurang mahir
mencacatkan suasana
- Kegagalan pengacara
mengendalikan majlis akan menjadi
ingatan
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 19
KRITERIA PENGACARA
(Kebolehan Fizikal - )
- Fasih penggunaan bahasa
- Mudah mesra
- Mahir dalam protokol
- Mahir bermain dengan suara
- Tidak gagap
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 20
KRITERIA PENGACARA
(Kebolehan Fizikal - 2)
- Tidak darah gemuruh
- Kestabilan emosi
- Tidak cacat anggota
- Bersedia bekerjasama
- Cekap dan cepat bertindak
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 21
KRITERIA PENGACARA
(Kebolehan Fizikal - 3)
- Nada pelbagai
- Ketaatan pada prosuder
- Tidak panik
- Menggunakan budi bicara
- Sabar dan tenang
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 22
KRITERIA PENGACARA
(Kebolehan Fizikal - 4)
- Tidak serius
- Berkecindanan
- Kreatif dan positif
- Memahami psikologi manusia
- Memahami bahasa isyarat
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 23
KRITERIA PENGACARA
(Kebolehan Intelektual)
- Kebolehan mengira
- Ketajaman Ingatan
- Ketajaman gerak batin
- Ketinggian daya ingatan
- Ketinggian ilmu berkaitan
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 24
KRITERIA PENGACARA
(Ciri-Ciri Perawakan)
- Perawakan muka yang menarik
- Pakaian yang besesuaian
- Hiasan wajah yang mesra
- Gaya diri yang bersesuaian
- Ada teknik mengawal gemuruh
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 25
KELEMAHAN PENGACARA (1)
- Tidak datang raptai
- Tidak mengenali tetamu
- Tidak membuat latihan sebutan
- Tidak menjaga kesihatan
- Tidak mencuba audio visual
- Tidak mesra dengan jawatankuasa
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 26
KELEMAHAN PENGACARA (2)
- Cepat berpuas hati
- Mengambil mudah
- Tidak peka
- Gementar
- Sangat SS
- Menceceh
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 27
KELEMAHAN PENGACARA (3)
- Berbisik
- Mengulas dengan panjang
- Mengulang perkataan
- Penggunaan bahasa tidak menarik
- Nada tidak sesuai dengan situasi
- Tiada mainan muka dan mata
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 28
MATLAMAT PENGACARA
. Membuka Majlis
2. Memperkenal Perucap
3. Mengulas atau Merumus
4. Mengawal Majlis
5. Menjaga Protokol
6. Menutup majlis
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 29
MATLAMAT PENGACARA
. Membuka Majlis
- Mulakan dengan penghormatan
peribadi
- Kata alu-aluan ringkas , terang dan
bersemangat
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 30
MATLAMAT PENGACARA
2. Memperkenalkan Perucap
- Pengacara terus memperkenalkan
perucap
- Tajuk yang akan diucapkan
- Seterusnya mempersilakan perucap
untuk berucap
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 31
MATLAMAT PENGACARA
3. Mengulas atau Merumus
- Ulasan atau rumusan yang dibuat
mesti pendek
- Isu yang diperkatakan mestilah
berkaitan majlis sahaja
- Ucapan terima kasih sahaja jika
ucapan formal
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 32
MATLAMAT PENGACARA
4. Mengawal Majlis
- Mesti mengawal masa dan
keadaan jemputan dan tetamu
- Memastikan majlis berjalan
dengan teratur dan lancar
- Sentiasa mengatasi masalah yang
timbul dengan segera
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 33
MATLAMAT PENGACARA
. Menjaga Protokol
- Sentiasa menjaga protokol
sebutan
- Menjaga protokol nada suara
mengikut situasi
- Menggunakan potensi yang ada
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 34
MATLAMAT PENGACARA
. Menutup Majlis
- Menutup majlis dengan selesa
- Menggunakan penutp yang
sesuai dengan majlis
- Boleh menggunakan pantun
- Mengucapkan terima kasih
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 35
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
- Mesti ada walau apa jua majlis
- Sebagai panduan utama
- Mengelakkan kesilapan
- Memastikan aturcara majlis
berjalan dengan lancar
- Memastikan ejaan dan sebutan
nama betul
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 36
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks
- Menggunakan perkataan yang
sesuai
- Gaya bahasa yang mudah difahami
- Ukuran teks A4 kertas taip biasa
- Bertaip dengan dua langkau
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 37
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Kandungan Teks
. Pemakluman
2. Salam
3. Susunan Protokol
4. Permulaan Majlis
5. Perisian Majlis
6. Penutup
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 38
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
PEMAKLUMAN : ( MINIT SEBELUM ACARA)
. Assalamualaikum wm wb dan salam sejahtera
2. Majlis mengucapakan selamat datang kepada semua
hadirin ke MALIS ANUGERAH PERKHIDMATAN
CEMERLANG PEABAT PELAARAN DAERAH GOMBAK
2007
3. Bagi pihak urus setia, saya ingin menyampaikan beberapa
maklumat kepada para hadirin.
4. Atur cara majlis adalah seperti berikut:
5. Sila MATIKAN TELEFON BIMBIT atau buat 'silent mode'.
6. Para hadirin diminta berdiri semasa Ketibaan Yang Bhg
Tuan Pengarah Pelajaran Selangor
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 39
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Ketibaan)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 40
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
1. Ketibaan VÌP
Mengumumkan ketibaan Yang Amat
Berhormat Dato Seri Abdullah Bin Haji
Ahmad Badawi, Perdana Menteri
Malaysia ke Majlis Pelancaran Pelan
Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ÷
200 Kementerian Pelajaran Malaysia
HADIRIN DIMINTA BERDIRI UNTUK
NYANYIAN LAGU NEGARAKU (PLAN B)
(SELEPAS NYAYIAN NEGERAKU)
Hadirin dipersilakan duduk ...
Terima kasih
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Protokol - )
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 41
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
2. Protokol Bismillahirahmanirrahim. Alhamdullillahirabil
alamin. Wassolatu wassalammu ala asrafil
anbiya iwalmursalin.Waala alihi wasohbihi ajmain
Yang Amat Berhormat
Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia
Yang Berhormat
Dato Seri Hishammudin Bin Tun Hussein
Menteri Pelajaran Malaysia
Yang Berhormat
Dato Mustapha Bin Mohammad
Menteri Pengajian Tinggi
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Protokol-2)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 42
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
2. Protokol Yang Berhormat
Dato Seri Effendi Nawawi
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Yang Berhormat
Dato Hun Chun Kim
Timbalan Menteri Pelajaran
Yang Berhormat
Dato Noh Bin Haji Omar
Timbalan Menteri Pelajaran
Yang Berhormat
Puan P. Komala Devi
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Protokol-3)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 43
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
2. Protokol Yang Berbahagia
Dato Dr Zulkurnain Bin Haji Awang
Ketua Setiausaha KPM
Yang Berbahagia
Dato Dr Haji Ahamad Bin Sipun
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Yang Berbahagia
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
Pengarah-Pengarah Bahagian
Setiausaha-Setiausaha Bahagian
Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Protokol-4)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 44
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
2. Protokol Dif-Dif Kehormat
Tan Sri ÷ Tan Sri
Dato ÷ Dato
Datin ÷ Datin
Tetamu ÷ Tetamu Jemputan
Tuan-Tuan dan Puan-Puan
Warga Kementerian KPM
Assalammualaikum dan
Salam Sejahtera
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Alu-aluan)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 45
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Alu-aluan Salam mendatang bersambut jua, Salam mendatang bersambut jua,
Senyum terukir jalinan mesra; Senyum terukir jalinan mesra;
Majlis bermakna tempat berusaha, Majlis bermakna tempat berusaha,
Ikatan muafakatan kukuh bersama. Ikatan muafakatan kukuh bersama.
Majlis mengucapkan selamat datang dan Majlis mengucapkan selamat datang dan
mengalu mengalu- -alukan kehadiran sidang hadirin ke" alukan kehadiran sidang hadirin ke"
Majlis Pelancaran Induk Pembangunan Majlis Pelancaran Induk Pembangunan
Pendidikan 200 Pendidikan 200 - - 200" 200" Kementerian Kementerian
Pelajaran Malaysia yang bertemakan Pelajaran Malaysia yang bertemakan 'Merintis 'Merintis
Pembaharuan Satu Misi Nasional" Pembaharuan Satu Misi Nasional"
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Bacaan Doa)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 46
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
.. Bacaan
Doa
Indah berseri bunga kenanga,
Harum baunya menyentuh hati;
Mari bersama memanjatkan doa,
Kehadrat Illahi mohon diberkati.
Bagi mendapat berkat Allah SWT majlis kita
hari ini, marilah kita mulakan dengan
bacaan doa,Lantaran itu, majlis
mempersilakan Al Fadhil Ustaz Umar
Mohammad untuk memimpin bacaan.
Dipersilakan...............
Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas
ucapan sebentar tadi.
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Ucapan - )
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 47
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Ucapan
KSU
Tan Sri Tan Sri ÷ ÷ Tan Sri / Dato Tan Sri / Dato ÷ ÷ Dato / Datin Dato / Datin ÷ ÷ Datin Datin
Tuan Tuan ÷ ÷ Tuan dan Puan Tuan dan Puan ÷ ÷ Puan Sekalian Puan Sekalian
Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Majlis dengan sukacitanya mempersilakan
Yang Berbahagia Dato Dr. Zulkurnain Bin Haji Yang Berbahagia Dato Dr. Zulkurnain Bin Haji
Awang, Ketua Setiausaha KPM , Awang, Ketua Setiausaha KPM ,
untuk menyampaikan ucapan. untuk menyampaikan ucapan.
Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
- - UCAPAN UCAPAN - -
Majlis merakamkan ucapan terima kasih, Majlis merakamkan ucapan terima kasih,
kepada Yang Berbahagia Dato Dr Zulkurnain kepada Yang Berbahagia Dato Dr Zulkurnain
Bin Haji Awang, atas ucapan sebentar tadi Bin Haji Awang, atas ucapan sebentar tadi
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Ucapan - 2)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 48
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Ucapan
MP
Tan Sri Tan Sri ÷ ÷ Tan Sri / Dato Tan Sri / Dato ÷ ÷ Dato / Datin Dato / Datin ÷ ÷ Datin Datin
Tuan Tuan ÷ ÷ Tuan dan Puan Tuan dan Puan ÷ ÷ Puan Sekalian Puan Sekalian
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan
Yang Berhormat, Dato Seri Hishammudin Bin Yang Berhormat, Dato Seri Hishammudin Bin
Tun Hussein , Menteri Pelajaran Malaysia, Tun Hussein , Menteri Pelajaran Malaysia,
untuk menyampaikan ucapan. untuk menyampaikan ucapan.
Dengan segala hormatnya, dipersilakan Dengan segala hormatnya, dipersilakan
- - UCAPAN UCAPAN - -
Majlis merakamkan ucapan terima kasih,kepada Majlis merakamkan ucapan terima kasih,kepada
Yang Berhormat, Dato Seri Hishammudin Bin Yang Berhormat, Dato Seri Hishammudin Bin
Tun Huseein, atas ucapan sebentar tadi Tun Huseein, atas ucapan sebentar tadi
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Ucapan - 3)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 49
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Ucapan
PM
Tan Sri Tan Sri ÷ ÷ Tan Sri / Dato Tan Sri / Dato ÷ ÷ Dato / Datin Dato / Datin ÷ ÷ Datin Datin
Tuan Tuan ÷ ÷ Tuan dan Puan Tuan dan Puan ÷ ÷ Puan Sekalian Puan Sekalian
Sireh junjung penuh bererti Sireh junjung penuh bererti
Indahnya adat tidak terperi Indahnya adat tidak terperi
Tibalah masa yang dinanti Tibalah masa yang dinanti
Mendengar amanat Perdana Menteri Mendengar amanat Perdana Menteri
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan
Yang Amat Berhormat Dato Seri Abdullah Bin Yang Amat Berhormat Dato Seri Abdullah Bin
Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia
Untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya Untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya
melancarkan Pelan Induk Pembangunan melancarkan Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan 2006 Pendidikan 2006 ÷ ÷ 200 KPM 200 KPM
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Ucapan - 4)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 50
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Ucapan
PM
- - UCAPAN UCAPAN - -
Majlis merakamkan ucapan Majlis merakamkan ucapan
penghargaan dan terima kasih penghargaan dan terima kasih
kepada Yang Amat Berhormat kepada Yang Amat Berhormat
Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Dato Seri Abdullah Haji Ahmad
Badawi, Badawi,
Perdana Menteri Malaysia atas Perdana Menteri Malaysia atas
Ucapan sebentar tadi Ucapan sebentar tadi
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (amuan)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 51
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Jamuan Para hadirin sekalian, Para hadirin sekalian,
Makan sireh mengenyang tidak, Makan sireh mengenyang tidak,
Makan beradat pusaka bangsa; Makan beradat pusaka bangsa;
Makan sireh berpinang tidak, Makan sireh berpinang tidak,
Makan sekadar budi bahasa. Makan sekadar budi bahasa.
Majlis dengan sukacitanya menjemput Majlis dengan sukacitanya menjemput
para hadirin untuk menikmati jamuan. para hadirin untuk menikmati jamuan.
Dipersilakan............ Dipersilakan............
Sambil menikmati hidangan, para hadirin Sambil menikmati hidangan, para hadirin
juga akan dihiburkan dengan juga akan dihiburkan dengan
persembahan oleh : persembahan oleh :
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Penutup - )
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 52
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Penutup Dengan berakhirnya penyampaian sijil Dengan berakhirnya penyampaian sijil
dan cenderamata serta jamuan sebentar dan cenderamata serta jamuan sebentar
tadi, maka lengkaplah sudah majlis kita tadi, maka lengkaplah sudah majlis kita
hari ini. hari ini.
Jutaan terima kaish yang tidak Jutaan terima kaish yang tidak
terhingga kepada semua pihak yang terhingga kepada semua pihak yang
terlibat menjayakan majlis pada hari terlibat menjayakan majlis pada hari
DARI MANA ASALNYA,USAH DIUSUL, DARI MANA ASALNYA,USAH DIUSUL,
MOLEK BUDINYA MENAMBAT HATI; MOLEK BUDINYA MENAMBAT HATI;
DUA TIGA BICARA SALAH TERSASUL, DUA TIGA BICARA SALAH TERSASUL,
ANGAN DIBAWA KE DALAM HATI, ANGAN DIBAWA KE DALAM HATI,
-Sambutan
-Pengacara
PENYEDIAAN TEKS ATAU SKRIP
Panduan Penyediaan Teks (Penutup - 2)
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 53
IL AGENDA SKRIP TINDAKAN
. Penutup BINTANG BARAT TERBITNYA PETANG, BINTANG BARAT TERBITNYA PETANG,
BINTANG TIMUR TERBITNYA PAGI; BINTANG TIMUR TERBITNYA PAGI;
IKA TIDAK MELARAT PANANG IKA TIDAK MELARAT PANANG
BERSISA UMUR BERTEMU LAGI. BERSISA UMUR BERTEMU LAGI.
SEKIAN, WABILLAHITAUFIK SEKIAN, WABILLAHITAUFIK
WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM
WAROHMATULLAH. WAROHMATULLAH.
-Sambutan
-Pengacara
TIPS PENGACARA (Gemuruh)
. Secara Fizikal
- Buangkan tekanan dalaman
- Longgarkan otot-otot
- Tarik nafas panjang-panjang tiap-
tiap 0 minit sejam sebelum majlis
- Pastikan pakaian kemas dan betul
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 54
TIPS PENGACARA (Gemuruh)
2. Secara Psikologi
- Terima hakikat perasaan gemuruh
- Perasaan gemuruh terkawal membawa
kesan positif dan meningkatkan prestasi
- Tetamu tidak tahu kita gemuruh
- Tetamu juga mengharapkan kita
- Jangan terlalu mengikut perasaan
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 55
TIPS PENGACARA (Gemuruh)
3. Secara Batin
- Sentiasa tenang dan senyum
- Amalkan doa-doa berkaitan :
a) Doa Nabi Musa
b) Doa Nabi Sulaiman
c) Surah Al-Insyirah
d) Surah Yusof
e) Selawat dan Zikir
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 56
TIPS PENGACARA (Tambahan)
- Beriadah
- Ilmu
- Pemakanan
- Buku Catatan
- Berdoa
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 57
INGAT !
Pengacara CemerIang
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 58
Mengadunkan keboIehan,pengetahuan,minat,
inisiatif,pengaIaman dan keyakinan
Mengetahui peranan dan tugas pengacara
Keratif erdisipIin erpersonaIiti
PENUTUP :
Kesempurnaan,kelicinan dan
kejayaan sesuatu majlis bergantung
SEPENUHNYA
kepada pengacara majlis
TATACARA
MENGACARA MALIS
SLIDE 59
AKHIR ICARA, AKHIR ICARA,
MHM MAAF SEMUA SETIAP KESILAPAN. MHM MAAF SEMUA SETIAP KESILAPAN.
SEKIAN , SEKIAN ,
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
SEBARANG MASALAH
DAN PERBÌNCANGAN:
02 2465453 ÷ Cikgu Faiz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful