Anda di halaman 1dari 48

5

4
3
PENATAUSAHAAN KELENGKAPAN MINDIK UTK
MMPRTG JWBKAN
SLURUH KEGIATAN PENYIDIKAN,PEN CATATAN,
PELAPORAN, SURATMENYURAT DAN
PENDATAAN UTK MENJAMIN KETERTIBAN,
KELANCARAN, KEAMANAN DAN
KESESERAGAMAN PELAKSANAAN ADM BAIK UTK
KEPENTINGAN PERADILAN, OPERASIONAL,
MAUPUN KEP PENGAWASAN.
BEBERAPA DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN
 PASAL 8 AYAT (1) KUHAP YANG BERBUNYI : “PENYIDIK MEMBUAT BERITA
ACARA TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN SEBAGAIMNA DIMAKSUD
DALAM PASAL 75 KUHAP DENGAN TIDAK MENGURANGI KETENTUAN LAIN
DALAM KUHAP”
 PASAL 75 AYAT (1) KUHAP, YANG BERBUNYI : “BERITA ACARA DIBUAT UNTUK
SETIAP TINDAKAN TENTANG:
1) PEMERIKSAAN TERSANGKA
2) PENANGKAPAN
3) PENAHANAN
4) PENGGELEDAHAN
5) PEMASUKAN RUMAH
6) PENYITAAN BENDA
7) PEMERIKSAAN SURAT
 PASAL 108 AYAT (5) KUHAP YANG BERBUNYI : LAPORAN ATAU PENGADUAN YANG
DIAJUKAN SECARA LISAN HARUS DICATAT OLEH PENYIDIK DAN DITANDATANGANI
OLEH PELAPOR ATAU PENGADU DAN PENYIDIK”

 PASAL 108 AYAT (6) KUHAP YANG BERBUNYI : SETELAH MENERIMA LAPORAN
ATAU PENGADUAN, PENYELIDIK ATAU PENYIDIK HARUS MEMBERIKAN SURAT
TANDA PENERIMAAN LAPORAN (STPL) KEPADA YANG BERSANGKUTAN.

 PASAL 121 AYAT (1) KUHAP YANG BERBUNYI : “PENYIDIK ATAS KEKUATAN
SUMPAH JABATANNYA SEGERA MEMBUAT BERITA ACARA YANG DIBERI TANGGAL
DAN MEMUAT TINDAK PIDANA YANG DIPERSANGKAKAN , DENGAN
MENYEBUTKAN WAKTU, TEMPAT DAN KEADAAN PADA WAKTU TINDAK PIDANA
DILAKUKAN, NAMA DAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL TERSANGKA DAN ATAU
SAKSI, KETERANGAN MEREKA , CATATAN MENGENAI AKTA DAN TAU BENDA
SERRTA SEGALA SESUATU YANG DIANGGAP PERLU UNTUK KEPENTINGAN
PENYELESAIAN PERKARA”

 PASAL 112 AYAT (1) KUHAP YANG BERBUNYI : “PENYIDIK YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN, DENGAN MENYEBUTKAN ALASAN PEMANGGILAN SECARA JELAS,
BERWENANG MEMANGGIL TERSANGKA DAN SAKSI YANG DIANGGAP PERLU UN
TUK DIPERIKSA DENGAN SURAT PANGGILAM YANG SYAH.
ADMINISTRASI PENYIDIKAN , DIGOLONGKAN DALAM 2 (DUA) HAL YAITU:
a) ADMINISTRASI PENYIDIKAN YANG MERUPAKAN ISI BERKAS PERKARA
TERDIRI DARI:
1. SAMPUL BERKAS PERKARA RESUME
2. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA LAPORAN KEJADIAN
3. ISI BERKAS PERKARA BERITA ACARA
4. DAFTAR SAKSI SURAT-SURAT
5. DAFTAR TERSANGKA DPO & DPB
6. DAFTAR BARANG BUKTI

b) ADMINISTRASI YANG TIDAK MERUPAKAN ISI


BERKAS PERKARA, TERDIRI DARI
SPRIN PENYELIDIKAN
1. SURAT – SURAT
LAP HASIL LIDIK
2. BUKU –BUKU REGISTER
SURAT KIRIM BP
/ EKSPEDISI / DAFTAR
ASAS PENYELENGGARAAN MINDIK

1. ASAS TANGGUNG JAWAB : PENGEKANGAN THDP HAM. KEMUDIAN


TTD PADA SETIAP FORMAT MINDIK LP/LK/BAP DLL

2. ASAS KEPASTIAN : SBLM, SLAMA, SSUDAH DIBUAT SEC. PASTI, BAIK


TSK, BB, SAKSI, IDENTITAS, PSL, STATUS, WKTU, TMPT, JUMLAH, DATA
TEKNIS SPESIFIKASI

3. ASAS KCEPATAN : SIDIK DIBATASI WKTU, SPDP, SRINT KAP, HAN,


GLEDAH, SITA, SERAH BP.

4. ASAS KEAMANAN : MERUP. ALAT BUKTI YG SYAH (184 KUHAP),


HINDARI PIHAK YG TDK BTG JWB

5. ASAS KSINAMBUNGAN : PROSESYG BHUB. SATU DGN YG LAIN, LP, BA /


BAP, SPRIN, BUKU REGISTER, EKSPEDISI DLL.

11
DIKETAHUINYA LIDIK TINDAK RIKSA SEIRAH BP
TINDAK PIDANA INTERVIEW PENANGANAN TKP BUAT RESUME
OBSERVASI PANGGIL SAKSI SUSUN BP/
SURVEILANCE TANGKAP AHLI PEMBERKASAN
UNDERCOVER TAHAN SERAH BB
TERSANGKA
GUN INFORMASI GELEDAH SITA
SERAH TSK & BB

LAPORAN / JPU
PENGADUAN
TERTANGKAP
TANGAN PSL, 5, 102, 7 ( 1 ), 112, 113, 17, PSL 8, 12,
116, 117, 118, 119,
103, 104, 18, 19, 20, 21, 22, 109, 110,
DIKET LANGSNG 121
105 KUHAP 23, 24, 29, 30, 31, 138
OLEH PETUGAS 122, 123, 124, 32, 120, 132, 133 KUHAP PN
33, 34, 35, 36, 37,
50, 51, 52, 53, 54,
125, 126, 127, 131,
55, 56, 65, 66, 114,
38, 39, 40, 41, 42,
115, 116, 117, 118,
43, 44, 45, 46, 128,
119, 121, 122
129, 130, 131
KUHAP
PERSIAPAN SELENGGARA MINDIK

1. PGUNAAN BAHASA : BHS. IND, SEDERHAN DAN DIMENGERTI, EYD ( MENT. P&K NO
:0196/U/1975, TGL 27 AGUST 1975 )

2. TELITI DLM TULISAN :


A. TULISAN ISI/MATERI ( PSL, SYARAT FORMAL DAN MATERIIL, TANDA TNGN,CAP
JABATAN, WKTU )
B. CARA KETIK : 1,5 SPASI, PENGGALAN KALIMAT, BUAT NO. HAL, GRS PUTUS2 DLM
BIDANG KOSONG BA/BAP
C. RUANG TEPI : RUANG TEPI ATAS, BAWAH,KANAN DAN KIRI.

3. TERANG : DPT DIBACA DAN DIMENGERTI.


JELAS : DPT MENJELASKAN DAN MEYAKINKAN FIHAK2 YG TERKAIT
4. BAKU : MINDIK HRS DISUSUN MNRT ATURAN DAN BENTUK YG TELAH DIBAKUKAN.

5. PERBAIKAN TULISAN : DILAKUKAN APABILA TERDPT KESALAHAN, KEKURANGAN ATAU


KELEBIHAN TULISAN.
PENGGOLONGAN MINDIK

1. MINDIK ISI BERKAS PERKARA :

1. SAMPUL BERKAS PERKARA


2. DAF.ISI BP
3. RESUME
4. LP / LK
5. SPRIN SIDIK
6. BAP DI TKP
7. BAP SAKSI/AHLI
8. BAP SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI

9. BAP TSK
10. BA PNOLAKKAN TANDATANGANI BAP
11. SRT PTJUKAN PENASEHAT HKM
12. BA KONFRONTASI
13. BA REKONSTRUKSI
14. SPDP
15. SRT PANGGILAN
16. SP. MEMBAWA TSK / SAKSI
17. BA MEMBAWA TSK / SAKSI
18. SP MEMERIKSA TSK / SAKSI DIKEDIAMAN
19. SPRIN GAS
20. SPRIN KAP
21. BA KAP
22. BA GLEDAH BADAN / PAKAIAN

23. SPRIN MEMBAWA DAN MHADAPKAN TSK


24. BA MEMBAWA DAN MHADAPKAN TSK
25. SPRIN PELEPASAN TSK
26. BA PELEPASAN TSK
27. BA PENERIMAAN / PENYERAHAN TSK
28. SPRIN PENAHANAN
29. BA PENAHANAN
29. SRT PEMBERITAHUAN PENAHANAN TSK KPD KEL.
30. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN ( KDP JPU )
31. SPRIN PERPANJANGAN PENAHANAN
33. SPRIN PERPANJANGAN PNAHANAN
34. BA. PERPANJANGAN PNAHANAN
35. SRT PBRITAHUAN PERPANJANGAN PNAHANAN TSK KPD KEL.
36. SRT PMINTAAN PPJGAN PNAHANAN KPD KETUA PNGADILAN.
36. SRT PMOHONAN PNANGGUHAN HAN.
37. SPRIN PNANGGUHAN HAN.
38. BA PNANGGUHAN HAN
39. SPRIN CABUT PNANGGUHAN HAN
40. BA CABUT PNANGGUHAN HAN
41. SPRIN PMINDAHAN TEMPAT HAN
42. BA PMINDAHAN TEMPAT HAN
43. SPRIN PNGALIHAN JENIS HAN

44. BA PNGALIHAN JENIS HAN


45. SPRIN PBANTARAN HAN
46. BA PBANTARANN HAN
47. SPRIN HAN LANJUTAN
48. BA HAN LANJUTAN
49. SPRIN PKELUARAN HAN
50. BA PKELUARAN HAN
51. SRT PMINTAAN IJIN PGELEDAHAN
52. SPRIN GLEDAH RMH DAN TMPT TTUP LAINNYA.
53. BA PGLEDAHAN RMH DAN TMPT TTUP LAINNYA.
54. LAPORAN UTK DPTKAN PSETUJUAN GLEDAH
55. SPRIN GLEDAH ALAT TRANSPORT.
56. BA. PGLEDAHAN ALAT TRANSPOT
57. BA. MSK RMH
58. SRT PMINTAAN IJIN SITA
59. SPRIN SITA
60. TANDA TERIMA BB
61. BA. SITA

62. LAP. PSETUJUAN SITA


63. SPRIN SEGEL BB
64. BA. SEGEL BB
65. BA. PBUNGKUSAN BB
66. SPRIN TITIP BB
67. BA. TITIP BB
68. SPRIN TITIP RAWAT BB
69. BA TITIP RAWAT BB
70. SRT KTETAPAN PENGEMBALIAN BB
71.SPRIN PKEMBALIAN BB
72.BA. PKEMBALIAN BB
73. SPRIN PSISIHAN BENDA SITAAN / BB
74. BA. PSISIHAN BENDA SITAAN / BB
75. SRT PMINTAAN IJIN KHUSUS SITA SURAT KPD KETUA PADILAN NEG
76. SRT PMINTAAN PSERAH SRT KPD KEPALA KTR POS/TELKOM
77. SRT TANDA PNERIMAAN SRT
78. SRT PRINTAH RIKSA SRT
79. BA. RIKSA SRT
80. SPRIN SITA SRT
81. BA. SITA SRT
82. SRT PMINTAAN RIKSA O/ AHLI
83. SRT PMINTAAN VER
84. SRT KET / BAHSL RIKSA O/ AHLI
85. SRT HSL VER
86. BA. TINDAK LAIN DAN SRT LAIN YG PERLU DILAMP DLM BP
87. FOTO KOPY DOK. BUKTI
88. KARTU TIK KEJAHT DAN PLANGGARAN
89. SRT KUASA TSK / KEL. KPD PENASEHAT HKM
91. PETIKAN SURAT PUTUSAN PEMIDANAAN TERDAHULU
91. SRT PEMBERITAHUAN PHENTIAN PSIDIKKAN
92. SRT KETETAPAN PHENTIAN PSIDIKKAN
93. DAFTAR BARANG BUKTI
94. DAFTAR SAKSI
95. DAFTAR TERSANGKA
2. MINDIK YG BUKAN KLENGKAPAN ISI BP
a. YG BERUPA SRT :
1. SPRIN LIDIK
2. LAP HSL LIDIK ( PUL BAKET, WASMAT )
3. SRT PANTAR KIRIM BP
4. TANDA TERIMA BP
5. SRT PANTAR PENGIRIMAN TSK DAN BB
6. BA. PENYERAHAN TSK DAN BB
7. SRT PHADAPAN TDAKWA BESERTA BB, SAKSI, AHLI,
DAN JURU BHS KE SIDANG PENGADILAN

8. LABEL / SEGEL BB
9. SPRIN SBG WAKIL / KUASA KESATUAN DLM SIDANG
PRA PERADILAN.
10. TANGGAPAN PRA PERADILAN
11. TANDA TERIMA PNITIPAN BARANG MILIK TAHANAN
12. KARTU SIDIK JARI
13. FOTO TERSANGKA ( DLM 3 POSISI )
14. SRT / BLANGKO YG BHUB DGN SIDIK TP
b. YG BERUPA BUKU REGISTER / EKSPEDISI / DAFTAR
1. REGISTER LP / LK
2. REGISTER KEJAHATAN / PLANGGARAN
3. REGISTER SPDP
4. REGISTER SPRIN KAP
5. REGISTER PANGGILAN
6. REGISTER SPRIN HAN
7. REGISTER SPRIN GLEDAH
8. REGISTER SPRIN SITA
9. REGISTER SPRIN GAS
10. REGISTER TAHANAN
11. REGISTER EKSPEDISI BP
12. REGISTER BB
13. REGISTER BARANG TEMUAN
14. REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG
15. REGISTER PMINTAAN KET AHLI ( VER )
16. REG. PNERIMAAN BP DR PPNS
17. DPO
18. DPB
ALASAN YURIDIS ALASAN SUBYEKTIF
(Ps 21 ayat 4 KUHAP) (Ps 21 ayat 1 KUHAP)
• Penahanan tersebut hanya • Perintah penahanan atau
DAPAT dikenakan teradap lanjuan dilakukan terhadap
tersangka atau terdakwa seorang tersangka atau
yang melakukan tindak terdakwa :
pidana dan atau percobaan • Diduga keras melakukan TP
maupun pemberian berdasarkan bukti yang cukup.
bantuan dalam tindak
• Dikhawatirkan bahwa
pidana tersebut dalam hal:
tersangka / terdakwa akan
a) TP itu diancam dengan melarikan diri
pidana penjara LIMA
• Merusak atau menghilangkan
TAHUN atau lebih
barang bukti dan atau
b) TP pasal2 pengecualian mengulangi tindak pidana.
CONTOH
BAP
PENYITAA
N
CONTOH
BAP
LEDAH
CONTOH
CONTOH SURAT CONTOH CONTOH
SAMPUL PERINTAH DAFTAR CONTOH LAPORAN
BERKAS PENYIDIKA ISI BERKAS RESUME POLISI
PERKARA N PERKARA /KEJADIAN
CONTOH
BERITA
CONTOH
ACARA
CONTOH BERITA
CONTOH CONTOH PENOLAKA
DAFTAR ACARA
DAFTAR DAFTAR N
BARANG PENOLAKA
SAKSI TSK DIDAMPIN
BUKTI N
GI
TTD BAP
PENGACAR
CONTOH CONTOH A
CONTOH
CONTOH CONTOH
BERITA BERITA BERITA
BERITA BERITA
ACARA ACARA ACARA
ACARA ACARA
RIKSA AMBIL AMBIL
RIKSA RIKSA
TERSANGK SUMPAH SUMPAH
SAKSI AHLI
A AHLI SAKSI
REGISTER LAPORAN KEJADIAN

REGISTER KEJAHATAN
PELANGGARAN

REGISTER SPDP / SP3

REGISTER SURAT PANGGILAN


& SURAT PERINTAH MEMBAWA
REGISTER SURAT PERINTAH
PENANGKAPAN

REGISTER PENGGELEDAHAN

REGISTER PENYITAAN

REGISTER SURAT PERINTAH


TUGAS & SPRIN PENYIDIKAN
REGISTER TAHANAN

REGISTER BERKAS PERKARA

REGISTER PENERIMAAN &


EKSPEDISI BERKAS PERKARA &
PENYIDIK PNS

REGISTER EXPEDISI BERKAS


PERKARA TSK & BB
REGISTER BARANG BUKTI (BB)

REGISTER BARANG TEMUAN

REGISTER PENCARIAN BARANG


& ORANG

REGISTER VER MINTA /


KETERANGAN AHLI
KEKURANGAN/KESALAHAN
YG UMUM TERJADI
PADA BERKAS PERKARA
1.
a. TDK SEMUA PELAKSANAAN PENYIDIKAN DITUANGKAN DLM
MINDIK BAIK DLM BENTUK SP DAN ATAU BA.

b. SERING DILUPAKAN PENULISAN NOMOR, TGL, STEMPEL


DAN TANDA TANGAN ATAU PARAF DLM SURAT MAUPUN
BA/BAP
c. SALAH MENULIS PSL (TERMASUK YG TERCETAK DLM BLANKO)

D. KURANG MEMBERIKAN PENJELASAN DALAM PENULISAN:


- IDENTITAS ORANG (TSK/SAKSI)
- WAKTU, TEMPAT & JENIS TP YANG TERJADI
PADA - ALASAN UPAYA PAKSA (PANGGILAN, PENANGKAPAN,
PENAHANAN)
PERSYARATAN
FORMAL e. DAT TEKNIS BB YANG DISITA TDK DITULIS SCVR LENGKAP

f. PEMBUATAN SKET GAMBAR TKP TERLALU SUMIR (HANYA

FORMALITAS

h. MASIH DITEMUKAN PENGHAPUSAN MINDIK DGN


KARET PENGHAPUSAN MAUPUN TYPE EX

AKP.INDRA GUNAWAN,SIK
a. PERTANYAAN/JAWABAN DLM BAP KURANG MENGACU PD
UNSUR-UNSUR TP YANG DILANGGAR

2. b. PEMBAHASAN (ANLISA YURIDIS) PADA RESUME KURANG


MEMBERIKAN INFORMASI TELAH TERPENUHINYA UNSUR-
UNSUR TP YG DILANGGAR SESUAI DGN KETENTUAN KUHAP
(PSL 183 DAN 184 KUHAP)

c. TERLIHAT ADANYA KETERGESA-GESAAN PENYIDIK DLM


PENYELESAIAN BERKAS PERKARA KARENA DIDESAK
WAKTU PENAHANAN TSK YG HAMPIR HABIS

PERSYARATAN d. RESUME KURANG MENGAKOMODIR UNSUR-UNSUR TP YG


MATERIAL TERUNGKAP DLM BAP ATAU SEBALIKNYA, RESUME
MEMUNCULKAN UNSUR-UNSUR PSL TELAH TERPENUHI
BERDASARKAN KET SAKSI/AHLI/TSK, WALAUPUN TIDAK
TERCANTUM DLM BAP SAKSI/AHLI/TSK.

e. PADA UMUMNYA PENYITAAN BB KURANG MEMPERHATIKAN


PENGAMANAN & LEGALITAS (TERUTAMA PENYITAAN SIDIK
JARI)

AKP.INDRA GUNAWAN,SIK