Anda di halaman 1dari 7

| 

  
 
 
  
 
 

Ali bin Haji Mahmood, ÷ 
u a Jabaan,
Jabaan Bahasa M lay,
IPG uBM
Ass s 
G uonkri -> Absrak
G ka -> Jah
G nang -> kar

Anggap mrid p mlihan idak m ng ahi


ilm dan
asas p mb lajaran (½ 
aa
b lm m ngasai k mahiran
m mbaca dan m nlis
| 
 
G yanyian
G rh nyanyi s cara b rkmplan b sar,
s d rhana, dan k cil
! 

Prabacaan
P nd ngaran
Psikomoor
A " ! 

Ñ sa hari sa abjad

Ñ njkkan gambar nggal


G rh mrid b rc ria
G amakan b nda yang rdapa dalam gambar
G ikg k nal pasi nama b nda yang jika dilis
ada sk kaa rbka
G rh mrid s b nama b nda; 
 
Ñ B rasaskan gambar nggal
Ñ njkkan gambar
Ñ rh mrid b rc ria b rasaskan gambar
Ñ P ik p rkaaan yang m mpnyai sa
sk kaa, dan da sk kaa
Ñ in sis m mba p rmsan]
Ñ B ri gambar nggal aa b rsiri
Ñ u nal pasi hr
Ñ u nal pasi sk kaa
Ñ Bina rasa
Ñ Bina aya
Ñ Bina wacana.
Ñ Akhirnya
Ñ Gr ada Pu
Ñ aya kr aivii
Ñ Inovasi

 kian rima kasih.