Anda di halaman 1dari 2

PELAPORAN PELAKSANAAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

Kluster K2 : KEMENJADIAN MURID BIL DP : 6/2020 TARIKH :Aspek :


11/11/2020 2020

Nama Sekolah/ Unit SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YONG PENG

Masalah Peratus lulus AR2 Tingkatan Lima= 49.57% tidak mencapai OTR 2= 62.40% , beza =12.83%

TOV =46.19%, OTR1=54.30%, OTR2=62.40%,


Pencapaian Semasa TOV=46.19%, AR1=37.21%, AR2=49.57% Sasaran OTR3=70.51%, ETR=78.61%

Key Performance Indicator (KPI) PERATUS LULUS ETR SPM 2020 78.61% (210 MURID)

Kumpulan Tempoh
i. 210 ORANG MURID SASARAN LULUS SPM 2020 OGOS - SEPTEMBER 2020
Sasaran Pelaksanaan
PENCAPAIAN SEMASA PDCA :
* Sila tandakan ( / ) petak yang berkenaan Status Pelaksanaan
1. Program Latih Tubi Terancang telah dilaksanakan pada setiap waktu PdPc.(Modul Kertas 1&2 Tiada Isu dan tidak selesai Ada isu dan selesai
Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 )
2. Program Ulangkaji Berfokus dilaksanakan pada setiap waktu PdpC. ( Modul MPA) Ada Isu dan tertangguh Selesai sepenuhnya
3. Program PLC (TSS) sedang dilaksanakan kali ketiga telah diadakan pada 21 Julai
2020 dengan penglibatan GKMP Bahasa. Isu / Cabaran / Risiko (Jika ada)
4. Perbincangan pelaksanaan modul penulisan karangan, rumusan dan novel pada 27
Status Ogos 2020.
Pelaksanaan Kekuatan
11. Guru memberikan kerjasama untuk terlibat dalam PLC
Intervensi 2. Lebih banyak latihan mengikut format terkini dapat dijalankan

Kelemahan Penangguhan kelas tambahan/kelas pecutan akhir


• Kekangan melaksanakan bimbingan terhadap murid kerana masalah kehadiran.
• Penambahbaikan :
•Program LMS digunakan secara optimum. Guru Program LMS dibekalkan dengan
Modul LMS
PELAPORAN INTERVENSI (OPR1) Nama Sekolah SMK YONG PENG

Kluster 2 KEMENJADIAN MURID Bil. DP: 6/2020 Tarikh: 11/11/2020 Aspek PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2020

Isu Peratus lulus murid tingkatan lima dalam AR3, 53.51%, tidak mencapai sasaran OTR3, 70.51%
Masalah
Peratus lulus mata pelajaran Bahasa Melayu 62.87%, lulus Sejarah 63.05% tidak capai OTR3
Key Performance Indicator (KPI)
Peningkatan 25.10% murid perlu lulus untuk mencapai ETR ( 78.61%
TOV =46.19%, OTR1=54.30%, OTR2=62.40%, OTR3=70.51%,
Pencapaian Semasa AR 3 : 53.51% LULUS
93.56 % Sasaran ETR=78.61%
Melebihi 95%

Prioriti SASARAN LULUS BAHASA MELAYU SASARAN LULUS 5BAHASA


Tingkatan (91.96%)MELAYU
1. Murid tidak mengusai fakta sejarah yang diperlukan untuk menjawab kertas 2 ( Berdasarkan Analisis Item PPC/2020 )
2. Tahap penguasaan Bahasa Melayu yang lemah menyebabkan murid mendapat markah kurang 15 (74 orang) untuk rumusan dan tidak menjawab soalan novel
Punca (55 orang) serta mendapat kurang 15 (86 orang) dalam karangan bahan rangsangan
3. Guru kurang menguasai SKMPg2 Standard 4 - 4.6.1 : Murid sebagai pembelajaran aktif.
Intervensi 2020 : Kumpulan 72 ORANG MURID SASARAN LULUS SPM
1) Program LMS Sasaran 2020 (GAGAL AR3)
2) Program YAPEIM Tempoh
3) PLC PANITIA Sejarah dan Bahasa Melayu
Pelaksanaan OKTOBER - DISEMBER 2020

Risiko : Mitigasi :
Strategi Pelaksanaan ( PDCA) :
1 Kehadiran murid tidak konsisten bagi kumpulan sasaran 1Pemantauan kehadiran oleh Unit HEM
lulus dan Guru Kaunseling dan Guru Disiplin
P -Guru menyediakan headcount,analisis item dan post mortem.
D- Pengumpulan modul/bahan .
* Sila tandakan petak yang berkenaan
Status Pelaksanaan C- Penilaian berkala setiap kali perbincangan
A- Penambahbaikan jika tidak mencapai objektif
Tiada isu dan sedang berjalan / Ada isu dan tertangguh
Belum bermula Aktiviti selesai