Anda di halaman 1dari 15

23/11 – 27/11/2020

PENGENALAN
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025)
menggariskan setiap murid mendapat :
•Akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri.
•Peluang mengikuti pendidikan, meskipun mereka tidak
dapat hadir ke sekolah.
Tujuan manual ini membantu guru melaksanakan
Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) sebagai
alternatif pembelajaran norma baharu.

OBJEKTIF PdPR
Panduan kepada guru untuk melaksanakan PdPR secara
berstruktur dan terancang : dan murid mengikuti PdPR
secara optimum

DEFINISI OPERASI
PdPR ialah PdP yang dilaksanakan di rumah atau pusat
komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PdPR
boleh dilaksanakan dalam talian dan/atau luar talian
dan/atau off-site dengan berstruktur dan terancang.
PENGENALAN MODUL PdPR
Modul PdPR Prasekolah ini khas untuk murid-murid prasekolah yang
beumur 5-6 tahun. Modul ini diperuntukkan selama 1 jam 1 hari untuk
murid prasekolah. Saya memilih tema –tema yang berkaitan rapat
dengan kehidupan seharian murid- murid dan melalui perkembangan
serta isu semasa. Selain itu, modul ini memberi peluang kepada murid
-murid untuk mengasah kemahiran sedia ada dengan pelbagai aktiviti
yang dirancang oleh guru. Modul ini juga membantu murid-murid
belajar melalui pelbagai kaedah pendekatan pembelajaran yang
diperkenalkan oleh guru berdasarkan kurikulum penjajaran
Prasekolah. Akhir sekali, modul ini juga membantu guru melaksanakan
kemahiran-kemahiran asas dalam pentaksiran (IPPK) secara offline.

JADUAL WAKTU PdPR


HARI SUBJEK MASA
ISNIN  BAHASA MELAYU 8.00pg – 12.00 tgh

SELASA  BAHASA INGGERIS 8.00pg – 12.00 tgh


 KREATIVITI & ESTETIKA

RABU  MATEMATIK AWAL 8.00pg – 12.00 tgh


 SAINS AWAL

KHAMIS  KEMANUSIAAN 8.00pg – 12.00 tgh


 PEERS (FIZIKAL
KESIHATAN)
 SIVIK/3R

JUMAAT  PENDIDIKAN ISLAM 8.00pg – 12.00 tgh


 KREATIVITI & ESTETIKA
PANDUAN IBUBAPA

 Setiap murid akan dibekalkan dengan satu set modul pembelajaran


prasekolah.
 Setiap modul pembelajaran mengandungi aktiviti pembelajaran
prasekolah selama seminggu ( Isnin – Jumaat) dan terkecuali pada hari
cuti-cuti umum.
 Murid dikehendaki menyiapkan tugasan dan aktiviti yang diberikan
dalam modul ini dengan mengikut ketetapan masa dalam jadual
waktu.
 Ibubapa/ penjaga haruslah membimbing anak-anak untuk
menyiapkan tugasan yang diberi mengikut tempoh masa yang
ditetapkan.
 Ibubapa/penjaga haruslah menyemak dan tandatangan setiap
tugasan yang telah diselesaikan oleh anak.
 Ibubapa harus menghantar tugasan yang telah siap samada
diletakkan di pondok pengawal sekolah atau menghantar gambar
melalui aplikasi whatsApp/telegram.
 Sebarang masalah / perbincangan aktiviti boleh berhubung dengan
guru kelas pada waktu bekerja.
Modul PdPR
Modul Pengajaran dan
Pembelajaran di Rumah

Prasekolah
TEMA :
TUMBUH-TUMBUHAN
& BUNGA
Nama : …………………………………..
Kelas : …………………………………..
Sekolah : …………………………………..
…………………………………..
Nama guru : …………………………………..

Tempoh Pelaksanaan:
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
TARIKH 23 NOVEMBER 2020 ISNIN

MASA 8-30pg – 9.00pg & 10.30pg -11.00pg


( AKTIVITI 1 ) (AKTIVITI 2)
SUBJEK BAHASA MELAYU

FOKUS BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


BM 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
STANDARD KANDUNGAN BM 1.3 Mendengar dan mengecam bunyi bahasa
BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan
perkataan
BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis
STANDARD PEMBELAJARAN BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut
perkataan
BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons terhadap
perkataan yang didengar
BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.
BM 3.2.5 Menyalin ayat mudah
BM 3.2.8 Menulis ayat mudah
KESEPADUAN KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan
yakin
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat bersoal jawab
menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan
rangsangan dengan yakin serta boleh menyalin dan
menulis ayat mudah mengenai tumbuh-tumbuhan
dan bunga
AKTIVITI 1. PENGENALAN KEPADA TUMBUHAN DAN
BUNGA.
2. MENGENALI BAHAGIAN UTAMA TUMBUHAN
3. MENULIS AYAT MUDAH
4. MELENGKAPKAN SUKU KATA
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : berinteraksi menggunakan ayat mudah
berdasarkan bahan rangsangan dengan yakin serta
boleh menyampaikan idea sendiri dengan baik
mengenai jenis-jenis tumbuhan dan bunga.
Menulis ayat mudah.
REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
DATE 24 NOVEMBER 2020 TUESDAY

TIME 8-30 – 9.00PG ( ACTIVITY 1)

SUBJECT ENGLISH

FOCUS BI 1.0 LISTENING AND SPEAKING SKILLS


BI 2.0 READING SKILLS
BI 3.0 WRITING SKILLS
CONTENT STANDARD BI 1.3 Listen to, understand and respond in a variety
of contexts
BI Demonstrate understanding of a variety texts in
the form of print and non print materials.
BI 3.2 Develop writing skills
LEARNING STANDARD BI 1.3.5 Talk about stories heard
BI 2.3.4 Read simple phrases
BI 3.2.8 Write words and phrases in legible print
INTERGRATED KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan
yakin
LEARNING OBJECTIVE At the end of the lesson, the pupils will be able to
1. recognize and sound out initial sounds in a word.
2. identify the words about plants and flowers
3. can talk and discuss about plants
4. can write simple phrases about plants

ACTIVITIES 1. RECOGNISE AND LABEL PLANTS


2. RECOGNISE AND WRITE SIMPLE WORDS
3. READ SIMPLE PHRASES
4. WRITE SIMPLE PHRASES

SUCCESS CRITERIA I can able : recognise and sound out initial sounds in
a word. Identify the words
about plants. Write simple phrases
about plants and flowers.

TEACHER REFLECTION
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

TARIKH 24 NOVEMBER 2020 SELASA


MASA 10-30pg – 11.00pg ( AKTIVITI 2)
SUBJEK KREATIVITI DAN ESTETIKA
FOKUS KE 3.0 SENI VISUAL
STANDARD KANDUNGAN KE 3.2 Mengetahui media dalam
menghasilkan karya seni (Aplikasi seni)
KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam
penghasilan karya seni.
STANDARD PEMBELAJARAN KE 3.2.2 Memilih media yang sesuai dalam
penghasilan karya seni.
KE 3.3.1 Mengeksplorasi media
KE 3.3.3 Membuat corak dan rekaan
mengikut kreativiti sendiri.
KESEPADUAN FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan
tangan dan kemahiran motor halus melalui
pelbagai aktiviti.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat
menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan
karya seni serta membuat corak mengikut
kreativiti sendiri.
AKTIVITI 1. CAPAN – PUTIK KAPAS
2. KRAF – BATIK (LILIN)
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : menzahirkan idea kreatif dalam
penghasilan karya seni serta membuat corak
mengikut kreativiti sendiri. Saya dapat
menghasilkan kraf serangga dengan kemas.

REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
TARIKH 25 NOVEMBER 2020 RABU
MASA 8.30pg – 9.00pg ( AKTIVITI 1)
SUBJEK MATEMATIK AWAL
FOKUS MA 2.0 KONSEP NOMBOR
STANDARD KANDUNGAN MA2.3 Memahami nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN MA 2.3.1 Membilang terus dari 11 hingga 20
MA 2.3.3 Menulis nombor 11 hingga 20.
KESEPADUAN FK 1.1 Meneroka pelbagai aktiviti yang
melibatkan motor halus.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pembelajaran murid dapat memahami
dan menulis nombor 11 hingga 20 dengan
betul.
AKTIVITI AKTIVITI : SAMBUNG TITIK-TITIK 11-20
•Guru menerangkan turutan nombor 11
hingga 20.
AKTIVITI : MEMBILANG NOMBOR 11 -20
•Murid membuat aktiviti tersebut dengan
bimbingan ibubapa.
•Murid rujuk dan berbincang dengan video
google meet yang disediakan oleh guru.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : membilang dan menulis nombor
11 hingga 20 dengan betul.

REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
TARIKH 25 NOVEMBER 2020 RABU
MASA 10-00 – 10.30PG
SUBJEK SAINS AWAL ( AKTIVITI 2)
FOKUS SA 3.0 MENYIASAT ALAM HIDUPAN
STANDARD KANDUNGAN SA 3.4 Membuat penerokaan ke atas tumbuh-
tumbuhan.
STANDARD PEMBELAJARAN SA 3.4.1 Mengenal pasti bahagian tumbuhan :
(i) Daun
(ii) Batang
(iii) Akar
(iv) Bunga
(v) Buah
SA 3.4.6 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan
ciri tertentu.
KESEPADUAN BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis
tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau
dialami.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat
mengenal pasti bahagian-bahagian utama
tumbuhan dan dapat membuat pengelasan
tumbuhan mengikut ciri-ciri tertentu.
AKTIVITI 1. MENAMAKAN TUMBUHAN POKOK DAN BUNGA
2. MENAMAKAN BAHAGIAN UTAMA POKOK
BUNGA
3. MENGENALPASTI JENIS DAN KATEGORI
TUMBUHAN POKOK DAN BERBUNGA
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : mengenal pasti bahagian-
bahagian utama tumbuhan dan dapat
membuat pengelasan tumbuhan mengikut
ciri-ciri tertentu.
REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
TARIKH 26 NOVEMBER 2020 KHAMIS
MASA 8-30pg – 9.00pg ( AKTIVITI 1 )
SUBJEK FIZIKAL KESIHATAN (PEERS )
FOKUS FK 5.0 PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF
DAN SOSIAL (PEERS)
STANDARD KANDUNGAN FK5.1 Mengaplikasi kemahiran membuat
keputusan dalam konteks kesihatan diri dan
reproduktif
STANDARD PEMBELAJARAN FK 5.1.1. Menyatakan cara menjaga
kebersihan anggota tubuh dengan betul.
FK 5.1.7 Mempraktikkan cara menjaga
kebersihan :
(i) Anggota tubuh
KESEPADUAN KD 1.1.5 Mengurus emosi dengan memilih
tindakan yang sesuai.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat :
1. menyatakan kepentingan menjaga
kebersihan diri seperti memakai pelitup muka
2. Menyatakan akibat dan kesan jika tidak
memakai pelitup muka.
AKTIVITI 1.MEWARNA POSTER – MEMAKAI PELITUP
MUKA
2. MENULIS AYAT MUDAH
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. menyatakan kepentingan menjaga
kebersihan diri seperti memakai pelitup muka
dan cara yang betul.
2. Menyatakan akibat dan kesan jika tidak
menggunakan pelitup muka.
REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
TARIKH 26 NOVEMBER 2020 KHAMIS
MASA 10-30pg – 11.00pg ( AKTIVITI 2)
SUBJEK SIVIK ( SAYANG KEPADA ALAM SEKITAR)
FOKUS KM 5.0 SAYA DAN ALAM SEKITAR
STANDARD KANDUNGAN KM 5.1 Memahami keindahan alam sekitar.
KM 5.3 Memelihara dan memulihara alam
sekitar.
STANDARD PEMBELAJARAN KM 5.1.3 Menggambarkan keindahan alam
sekitar.
KM 5.3.4 Mengamalkan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar..
KESEPADUAN BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis
tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau
dialami.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat :
1. Memahami kepentingan menjaga
keindahan alam sekitar
2. Mengamalkan cara pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar dengan betul
AKTIVITI 1.MEWARNA POSTER – SAYANGI KEINDAHAN
ALAM SEKITAR.
2. BERSOALJAWAB MENGENAI AKTIVITI
TANAMAN POKOK DIRUMAH.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. Memahami kepentingan menjaga
keindahan alam sekitar dengan baik.
2. Mengamalkan cara pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar dengan betul dan
bertanggungjawab.
REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH
TARIKH 27 NOVEMBER 2020 JUMAAT
MASA 8-30pg – 9.00pg ( AKTIVITI 1)
SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM
FOKUS PI 2.0 AKIDAH
STANDARD KANDUNGAN PI 2.2 Memahami asas beriman kepada Allah
STANDARD PEMBELAJARAN PI 2.2.3 Memuji kebesaran Allah dengan lafaz
(i) Subhanallah
(ii) Alhamdulillah
(iii) Allahu Akbar
KESEPADUAN BM 2.5 Membaca dan memahami bahan
bacaan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat :
1. Memahami asas beriman kepada Allah
2. Menyebut lafaz zikir dengan betul.
3. Memuji kebesaran Allah
4. Menulis lafaz zikir dengan betul.
AKTIVITI 1.MENULIS DAN MELAFAZKAN ZIKIR
KEBESARAN ALLAH.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. Memahami asas beriman kepada Allah.
2. Melafazkan zikir kebesaran Allah dengan
betul.
3. Menulis zikir kebesaran Allah dengan
betul.

REFLEKSI GURU
AKTIVITI PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

TARIKH 27 NOVEMBER 2020 JUMAAT


MASA 10-30pg – 11.00pg ( AKTIVITI 2)
SUBJEK KREATIVITI DAN ESTETIKA (MUZIK)
FOKUS KE 1.0 MUZIK
STANDARD KANDUNGAN KE 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.
STANDARD PEMBELAJARAN KE 1.1.3 Menyanyikan lagu mengikut melodi
KE 1.1.4 Menyanyikan lagu dengan :
(i) Sebutan yang betul dan jelas
(ii) Pic yang betul.

KESEPADUAN FK 4.1.3 Melakukan pergerakan bebas


mengikut muzik

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat


menyanyikan lagu mengikut melodi dan
sebutan yang betul
AKTIVITI 1. MENYANYI LAGU “ TANYA SAMA POKOK”
2. PERGERAKAN BEBAS MENGIKUT LAGU
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : menyanyikan lagu “ Tanya sama
pokok” mengikut melodi dan sebutan yang
betul. Melakukan pergerakan bebas mengikut
muzik.

REFLEKSI GURU
SENARAI SEMAK TUGASAN
HARI SUBJEK MASA CATATAN (√ )
ISNIN  BAHASA 8.00pg –  TUGASAN SELESAI
(23/11/2020) MELAYU 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
SELESAI

SELASA  BAHASA 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


(24/11/2020) INGGERIS 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 KREATIVITI & SELESAI
ESTETIKA

RABU  MATEMATIK 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


(25/11/2020) AWAL 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 SAINS AWAL SELESAI

KHAMIS  KEMANUSIAAN 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


(26/11/2020)  PEERS (FIZIKAL 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
KESIHATAN) SELESAI
 SIVIK/3R

JUMAAT  PENDIDIKAN 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


(27/11/2020) ISLAM 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 KREATIVITI & SELESAI
ESTETIKA

lasan Ibubapa/penjaga :…………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan ibubapa : Disemak oleh :

…………………………………………….. ……………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai