Anda di halaman 1dari 30

p 
 
 
 
   

 
    
  |
|


Ô 
  
 

 Ô  


p 

 

  


  
 ! 
"
 # $% &'
& ()) !& !
*+ ! !'* !
 !  
 ,-'! !!
 ! '! !
 - !!!
 !.
 !-  
 !&! ! 
 ! ! !'
  !! , 
! !! &.
/ !!! ! 0!
  ! .

p 
 
Y
   
 !"#$"%
  $&$'$"
%(
$%)"&
')"$* +'$
"%,"%- $&"%.
/(* $"%.01""%
#-#%&$ "$*
"" &
-2
 .($$3"$&"&%#
 $%

p 
 
 

1 2! ! ! 


!   ! 3 !
 !  !  !
'& !.

1 2 ,   ' 


 ,  !
 !  ! 
 45 , !  !
 ! !' !  ,! !.

- $'% & $("


1 2 !  ! 
! 6 ! 
 ! p 
  
 ! p 
  .

p 
 
a

 


 !"#
$"%  
$&$'$"%(

$%)"&$')"$*
 +'$"%+"%
 "&"%)
%$*)$"3""
'$%&$4%$ "$*
&3$")$

p 

 

 0  
  0  
 5
 6-   
-  
!
27/ 78
7/ p 7/ /2/ 9p:
27/ ;<7/ 78
7/ p 7/ 9p: =
27/ 2/ p 7/ 
 / 2
> p >2 9> = p8 p :
8
72 2 27 8 2
7
/ 7 p 
 ; p = 7?  p /7
p? 2 2 > 7 9p@p: 7 2
8 

7 >2 8 / 7/ p? 2/


p 7/ 7? 2 p /7 7
A27
7 A27 
7 =@7 ?B
7 8
p 2/.


7p7 8 / 7/ / 8 7/
p? 2/ /7 27/ 22/ = 8 
/
B7p C/ 27/
887/ /7? 27/
p
7/ p? 2/ 
77p
7/ = /7
2/
2
787/
7 2 7=
7 p 7

p 
 
5  º

p 
 
5  Ë

p 
 , |
 78
. 
- 7 9
 : 5 ;

:<0 -;%("&
"%3$$3"%)$"%&
1" $*""
#-=

p 
||
 

 <0-
0  
-  - 0 
7 
-0>
 
. <0-<0 0

p 
 
|
- 0 7

 <0-
0  
-  - 0 
7 
-0>
 
. <0-<0 0

p 
0 
 

|
- 0 6- 

p 
|Y

- 
 

1  5 


1  
1 
 

p 

  5 

7
 
 0 º Ë  6 ?      
 . 
 |YË   80  |ËË

   5 5
 
 70 
 @ |ËË.

7
 
 - 
0   
 ? A  B

90 
 - 5  - 0 <0  0
 -  5 
0   
 -   
 <0
0 


  0

  <0 7 
7 

 7

0
 0  
-0
 
 0

Ë ËË   º .  ,  0 -
p 

 70 
|a
 5

$ $
CD

 
E

 
 

p 
|
  

90 
   
 
 70 9 5 <0 
 

 

 
-
- 
-

 


-0
-  F -0
 


  0


0 
 70
  
7 
 
. - 5 


 
 
  6-    

-  
 70
 -  
 70 -  80  . 
 - 8 -. 
 F  -0
  - - 
-

 

  
  Ë A
-  ºB
-  
 70 80 Ë

 |.  
  0 0 5  
 70

<0
 -  
 70
 1G$%$G3"$*&(%%)+$%)+$%
 %+&$$"&"3" &)3(%"" "
$"%)3%"% "0
.
H"1!""&"/(&$%$1($
 "&$%$1($*%"$I":"%"&";3"$&&%&$%$-&(A|FBH"$"
&%%&$%$%&" $*

p 

 70   |º


  0

% (%% /( % 1$% $"% # 1$% "% $1" 3 3 & " %+
($$I"&% G(%$4") 3"" '$"$")$ '$"$")$ & 3#% ( 1"% &
$'"%((" & $)3" $" # ". %3$4").
% 1$% $"% "+ F A4$ 3 $B & " 3$1$& 3 " " "%
($4%$&"&% 3=1$"% & %( $(%$3$*. &%$"& G(%$4") " " $4%$* 
$4%$ "$* $!'$" # * $" /( 3$ &%" $"
p 

 


  -
  <0 

0
 
 

 
. 0 
-

  
. - 
 - 
6- 0

 
. ,
 
 ,

- 7> 

 
<0 
 
5

? 0 6  0 
   

 
-
7 5   

? 
 |F 
0
Ja
 0

 F 6
 
0
Ja
. 

0
J|

 F-  6
 
0
J|

p 
-  

 A 0 5


B

K L M


K L M
  5  HH D IE IG EIG
 5 
D DE F  E G H HI
D F E D GEG
 
 E GEH
H I
 DFE 
HHE
GH ID
GD FGI HIGHGDF
G GH ID E
IE DD
GGI GHHHED
HG

 DD G
 GHF 
F G I
G DF
H 
 IEHG
EGE IE
G 
IGEEIHGFIDG
FGF

   p pp

  . 


- 50 
 

- 0 
 
 - . 
<0   
5  

0
 
- -
 0 0
J- , .|0
J
--0
J  

- 0
 
 
 
.
 9 

 70 0 
 F
7 

 
07 
 


p 
 
%%& %%' |
 ( ) * )$
 
   
   
   ! 
 "# $ ! $
   ! 
 "# $ ! $

 p J       
         
 p      
 
      

      
 K p         
       
        

 
       
        
         
K        
 
        

 p 

      
 p      
 
      
p 
 
         
p 
      
         
      
         
 p      
        
 p 
      
 
       

  ||N N N N | || N | | | |N N

p 


 A 0  B

YZ[\]^_]` a]bcZ]c[ RRR


 RRW RR RRS RRV
 RRO
 RRX
 RRP RRU
 RRT
+,-.3 37 /01 3,0- :;<: <<;:= ><;::? >>;<= >> :?> ><;>:
23 45 6 8 23 96 49 ; ; @=;>A

A;<<;? <;@<;@@ ;@ @; >
 
23 453 637 8 23p9B323 @;@ >>;= :=;??= :=;@> A:;?;
AA@ ;<@A ;
@A=;:= :;?;?:: <;AA<;@ @= @@>
; ;
23 453 637 8 23 453 637 8 < =A?
 ;
= :@
 ;
< =
 ; 
<<;?= A<;>==;
AA: ;: ;
?>?;:: =;==<;= ?;=>;:< A;?:;:?
23 453 637 8 2 C69D3E3 ;
> =;:? @;?< A;<> A>;@?@ =A;<AA ; 
< A<>;?< > >?@
 ;
:>;@
23 453 637 8 FC3 4C3 63 ; A:A : <<
 ; 
:;<=@ ? <==
 ;
AA @:
 ; 
<=;??? =:;>@A >< <
; ; 
>
; ;
< <@< @> :
; ; 
23 453 637 8 G C9B3 FC3 49 A;? =; :> =? >>@
 ;
A@@ ;:>: @<;<?> <;>?@ @?<;<@ ?@
; ;
:=> ;
>:@ ;@= ; ?;?
HI 6J 8D3K3 568 9B3 D3E3 ; 
@> @;< =<A ;::@ :=
; ; 
?> <;=;?
@ ? ? >@:
 ; ;
>?;A=@;AA@ A? :
 ; ; 
A< >
 ;
@<: ;=@ ><;
A;:?
HI 6J 8D3K3 568 9L 8 =;:>> >A;<< <@A;? =@
; ;
> :;:>A;=AA? : A@A
 ; ;
A;=;A> =@;AA;@>> @>;>;=> A:;?:;<?A
HI 6J 8D3K3 568 BI2 CpD3 @;<=@ >@;?:: =:;?=< AA>;>?< ;
?:>;><?=;A>;?> @ ?>>;<@
 ;
:?;<@;>A ><;>@A;AA A >:?;@>A
 ;
L32 43 3 BLI 58B33 B93 4M3 <@;=?? AA?;<A ?>;== ::
; ;
: =
; ; 
:;@>;= ;
@A>;@= : >A > <
 ; ; 
? ?:<;>
 ;
@;:;<=@
L32 43 23 B3 43 >;<:: A@;@ < =?>
 ;
@ ??
 ; 
AA=;@:: ==;>@ ;
><<;= <;A:;=A A;?@;=>: A@ @ :
; ; 
L32 43 2 9C53 5 4C873 <=;>A? AA;:<= >< :
; ;
A> >
; ; 
A;:?;:??;@:<;A= < ;?@ ;A > A;>:;<:= > A@@;=A>
 ; ;
?:<;@
L32 43 2I 6I 48BJ 68JI 69I3 BD3 6632 94 B3 42 F9N3 
=;@:: <? =?:
; ; ;
=><;?=:?;<>:;A>< A;?;= =A;:@;A?@ @< ;=@<;?: A: ;:A;>A
L32 43 942 B3 4 A;>@: < ?<:
 ;
A>
 ; 
A @<?
 ;
: ==A
 ;
AA;?@= A;<;@A> >= ><A
; ;
<: >
; ;
<;@;
L32 43 N32 F93 :;=< <;?<< >>;>=< :;>@? :>
 ;
?=@ @>;< > ?><
; ;
A;=@<;?? A;?>;@? =:
; ;
L32 43 N3 B23 A;?@< ==
 ; 
>;< A @>=
 ;
? :
 ; 
>@ ;> ;<:;: A;>:?;:?> A;:?>;AA ;>?>;<=
L32 43 NI2I BB3E ;
A A? @
 ; 
:A;A
: A @
; ; ;
<<? ; A;A;?:>
<:> =;@=< ;=A: ? >=
 ;; 
= @A @?
 ; ;
=;=;@>
L32 43 K3p3 >;> A:;>> A@;>A> A;A=: ? @=A
 ;
=?;:=< >
; ; 
>: =;<;:: :;A=@;@ ;
=>A;<
L32 43 L32 43 A<;A= @< ? <
; ; ;
:=A;>>> ==<;>?: <;A@;@<= <> ?<
 ; ;
? @
 ; ;
AA@ =<;?A;>>A >A;>=>;A:> A
 ; ;
A: >:@
L3 63L3 2 FC23L3p3 49 <>
; 
: @:=
 ;
? <
 ; 
: ?A
 ; 
><;AA: ? @:
 ; 
><@;A<< ;
A=A;=? :> =>?
; ;
=<;?
L3 63L3 8KL 9G C8 =>
; ;
:< : @
 ;
@ ><:
 ;
:;A:A << A
 ; 
<<=;?@ ?;@A@ ??>;?< <A;A@:
L3 63L3 8KL 9G C8LN3pN3 >: A;? =;@@? ;
<A= ;
:: =>;?@ <;A?@ = >@
 ; 
::;?< :: @?
 ;
L3 63L3 K 9L3H3 63 ;
@;< < A=A
 ; ; 
< <> ;:? ;
:: <;=: @=> ;@= >=
; ; 
<@ ;
?@@
L3 63L3 K CK3 N3E3 >;? A<;?? <;=: A:;<A :
; 
><;> ;;
A
; ;
: =<
; ;
::A =>;<@
L3 63L3 L3 63L3 < @?@
 ;
=A =
 ; 
> :<
 ; 
::;? A;>? AA =
; ; 
>< >
; ;
=;<@<;A >;@;: ;;
<>
L3 63L3 L3 6C232 F9 ;
>?A ;
@> A;=A >>;A :?;><: A <:
 ; 
>=:;< A ?>
; ; 
@A :=
; ; 
>>>;:A
L3 63L3 L 9232I >;=> A:;>A? >;?< :;= = <:
 ;
:==;< A A ?
; ; ;
>?< ;<A ;
A?= ;?=< AA =A
; ; 
 
JI D9864I 68J 9I 43 B 58L32 43  ; ;
?< A== 

;? =;>> ?;A@;@ A=;=@; @;A;=< ?A A A@>
 ; ; 
==;@??; =:;@;<?:
OPQRO SQTURQVS UQUWVQVST WVQOUPQXOT STQRRWQUVU WOWQWRQVTT SRQOSRQTXS PPSQVTQOVR PWWQOTXQ
VRT SRPQVOQTU

p 
 

 A 0 5


B
 5 “
 ‹‹

‹‹Š

‹‹‘

‹‹’

‹‹O


defg hijkeikf
lm nom pmq r lm spm ns tuvwt xwyutw z wuzz w z xwuyy wvuz 
lm nom pmq r lm ps{m lm yyvuvvt w|uz x tvuw |xutwy utv
lm nom pmq r lm nom pmq r yyxutx wvz uwzz z
u u| wvu| xu 
zz
lm nom pmq r l}ps~mm xuvvw wuv yutx x|uw|z xuyv
lm nom pmq r €}m n}m pm vuxv
z
 uvy ux u
zz ytuz t
lm nom pmq r }s{m €}m ns z z
v uw| wxuvx tyuwx yuyyy ywuvvv
‚ƒp„r~m …m opr s{m ~mm vuywwut tuvutt wu|vuyyv xuxvyuww
z uxyuz z
‚ƒp„r~m …m opr s†r |u|tu|z vuxz wuxy wuzz uyyy tutwu u|yuwtw
‚ƒp„r~m …m opr {ƒl}p~m uytxu |
z tuytu tu|xu |uvux uxtux||
†m lnm m {†ƒor{m m {sm n‡m utwu |
z z xututwv xuvwtuw uwyuy|
z |z uz w
†m lnm lm {m nm xyuy|x y|uvw |xuv z twu| vz uzz x
†m lnm ls}om on}rqm z uwvuz tt z uz |wuz z u|xz ux xuy|uz w ywuv
†m lnm lƒpƒnr{„pr„ƒpsƒm {~m ppm lsn{m nl€sˆm z uvuvz z z
u|w uvt u|uxx tu|wz uv uwvuywv
†m lnm snl{m n z
 uytv uwxux
z
u yxutv uyyuvxx ywu 
z
†m lnm ˆm l€sm x|wuz vt z vtuv yz vuxtz z |uz t wuwy
†m lnm ˆm {lm xz yutww z xwuz y|uxww zz xu|z tyuwxt
†m lnm ˆƒlƒ{{m uxutvy u||vu tw
z z
uv yut uvyuyx
z z utyy
†m lnm …m pm xuz x |w|u z
uvxu x ttxut| z
 tuxxt
†m lnm †m lnm vu xuz t
z wuxuv utxwuwt tuyvu|x z
u |uyv
†m pm †m l€}lm †m pm ns tuxy twuv wtuxt
z z
vu x xtuz vz
†m pm †m r…†s}r yux 
z z
 uytw xuv uxy
z xuw
†m pm †m r…†s}r‰ˆm pˆm xuz x xz ut xwuz w yuw z z
 ux |
†m pm †m …s†m ‚m pm txuvwy xvuv
z |ux|| uwt yuwv
†m pm †m …}…m ˆmm wuxw| xwwuz xxxuwt z
 uv
z uz wz
†m pm †m †m pm †m yuxx txux utxu 
zz txyu|| wuwy
†m pm †m †m p}lm l€s wuv wvuxyv vvuvtx
z zz
 xu v wuwx
†m pm †m †slm lƒ tyuxy
z |uy xvz ux wu|v yyuvv
„ƒ~srpnƒpr„sƒnm {or†m lnm wu|tux| yuvuyx
z |uvywuw xuxvvuv uxxwuwtx
Š‹Œ ŽŒ‹ ‘Š‹‹ ‹Š‘‹

’‘  ’‹
 

p 
a a 
 

 Y


"" %$)"&"
 .˺º0
J

p 
a   a 
÷ ÷÷ (÷
 ÷ $%%÷ ÷÷÷
÷ ÷÷ ÷


 ÷ ÷
  ÷ ÷ 
 
 
÷ ÷


 &÷'
÷ !÷""# )
*"%
÷*"% ´ 
 
´ 
 


 

 
 %
!
"
 %: 
)&
)' 

 

5
 ( 
 %
!
"
 %: 
)&
)' 
  5
 ( ´ 

  ´ 
 

´ 
 

´ 
  
!
"#$#$#  %& '  
  (´
) * +
  
!
"#$#$#  %& '  
  (´
) * +
 ,% %-
% ./ -  #$#,% %-
% .&0 .'
 ,% %-
% ./ -  #$#,% %-
% .&0 .' 
#1 -  2-

#1 -  2- 1
1 
3  

+ # #
,

#$#´

%/ 


&4$' 
,

$
 5
 
+ # #
,

#$#´

%/ 


&4$'+ 
,

$
 5
 
 - *6 
 $% - #$#0 !0%/7.% % /
8/%. 5. $% - $ . 5
/1  ´
 - *6 
 $% - #$#0 !0%/7.% % /
8/%. 5. $% - $ . 5
/1  ´
( 
 
 90 #$#: 0
 ;
% &!
"'  < !-
%  3(#
( 
 
 90 #$#: 0
 ;
% &!
"'  < !-
%  

÷,

÷%,
 %
!
"
 %: 
)&
)' 6 6 $
 5
 3 ´ 
 %
!
"
 %: 
)&
)' 6 6 $
 5
 3 ´ 
 
 !
=#$# /$ - -# & ' -< 5
  ´ 
 
 !
=#$# /$ - -# & ' -< 5
  ´ 
3 
 2 1 #$#: 0
 ;
% &!
"' 2 1  - > ( >?$
3 
 2 1 #$#: 0
 ;
% &!
"' 2 1  - > ( >?$
÷$÷,%-"
÷ $÷÷3%-"
 0 
#$#1 : & ' 60 ! 5
 ++
 0 
#$#1 : & ' 60 ! 5
 ++ 3´
3´ 
 6 #
 .8 @#$#- *6 , 
AA
&0 .'
 6 #
 .8 @#$#- *6 , 
AA
&0 .' 0 @; !
0 @; !  ´. %.
´. %. 
 +3 +3 3´. %. 
3´. %. 
 $ $-
 B
 $ $-
 B
 ;
#$#$ $-
 &4C'

 ;
#$#$ $-
 &4C' B
 ;

B
 ;


5

5
+
+ ´
´  
÷&*"%
&*"%
 2 - 
#$##-
% .< )
& '
2 - 
#$##-
% .< )
& ' : 
 - 
: 
 - 5

5

  +´
+´ + +
+ + %
 !
"2%#$##%!&48/$
%
 !
"2%#$##%!&48/$ .% ' .% ' 2 :  - 
2 :  -  5

5
+
+ ´
´ 
 $ $-
 
$ $-
  @#$#$ $-
 &4C'
 @#$#$ $-
 &4C'  @ - 
 @ - 5

5
(
(  ´
´ 
( ( 
 D  ##2#E
F-%0

 D  ##2#E
F-%0
 ;
% &4$!
"'   - 

 ;
% &4$!
"'   - >
> !

!
 + +
6 # #B
6 # #B
 #$#! ! 
#GE 

 #$#! ! 
#GE  .G
 B
B 
 .
 . 5

5

 +3 +3
 .G%. H-
% #&< I'
%. H-
% #&< I' (´
(´
 - *6 
 #$#:
- *6 
 #$#: &!
"' &!
"' ! 8 
! 8  ;
 ;
 5

5
!

!
  %-
3 3 7.% % % @ #$#7.% % 
&
7.% % % @ #$#7.% % 
& ? ' ? ' $%  @
$%  @ . . 5

5

 ´
(´  
 - *6 
 #$#:
- *6 
 #$#: &!
"' &!
"' I$ .
 I$ . 1
1 
 
 6 #
 - 
#$#E
F-%0
6 #
 - 
#$#E
F-%0
 ;
% &4$!
"'

 ;
% &4$!
"' % % % @ - 
% @ - >> 
 ( ( >?$
>?$

 

 
;#$##

;#$##
;
.
;
. 
.&  '

.&  ' 
 


 
 . . 


 !

!
 !

!

 <? !
=#$#E ? :
<? !
=#$#E ? : #2%#15& ' ! - 
! $

#2%#15& ' ! - 
! $
 


 
  
´


´

+ + 0


8 - @


0


8 - @ #!


"0


8 &4$' !


#!
"0


8 &4$' !


 ! %
! % +
+ + + 
 
 D  ##2#E
F-%0

 D  ##2#E
F-%0
 ;
%

 ;
% &!
 ' &!
 '+ .  - 
 .  - >> +
+ 33 >?$>?$ 
( ( 
 J .5
#$# ! 
.

 J .5
#$# ! 
. 
.&  ' .% $ .

.&  '+ .% $ . 5

5

 + + ´
´ 
 
 > 
%
#$# 
%

#&  '
 
 > 
%
#$ 
%

#&  ' * 2 -5 @

 * 2 -5 @


5

5
!

!
 ´
  ´
 E.
-%!
"#$##E.
-% &  '
 E.
-%!
"#$##E.
-% &  ' .%  ?
.%  ? 5

5

 +( +( 3´
3´
3 . 3#$#: 0
 &!
"'
. #$#: 0
 &!
"' ! -  
! -  >> 
 ( ( >?$
>?$ 
 7.% % !
"#$#7.% % 
&
 7.% % !
"#$#7.% % 
& ? ' ? ' 2 .0 -5 .$
2 .0 -5 .$- - 5

5
+
+ +´ +
(+ ´ +
 $ - ´
 -#$#%8

.
 $ - ´
 
.&$ .% '
-#$#%8

. 
.&$ .% ' 
$
$
- $ - - 
- $ 


 (
!
 
´
 
 
´
 
 %
!
"
 %:
 %
!
"
 %: 
)&
)'

)&
)' 2. .$
2. .$- - 5

5

 ´ 
  ´ 
 5
#$## %
.
 5
#$## %
.
.&  ' 
.&  ' 5
& <
 5
& <.% ' .% ' 5

5

 ++ ++ (´ 3
(´ 3
+ 
 $% 
.!
 #$##$% 
.
 .&  '
+ 
 $% 
.!
 #$##$% 
.
 .&  '  //$
//$ 
 
 2 $
 #$#$% 2-%
&  '
 2 $
 #$#$% 2-%
&  ' 2 $
 2 25
% 
2 $
 2 25
% >/5

>/5

 ( ( >?$
>?$
( 
 
 
( 
 #$##

 
:#2%#&  '
#$## 
:#2%#&  '   - 
  - >
> 
 3 3 >?$
>?$
 p 
./0455
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷0
J÷./0455÷
./012+ 


- 
 5
 
a
  

  - 
 

  <0-


 
–— ˜™š ›œ ›• 
 -
P 5
 
P-
- P 
 
- 

Ÿ• – ¢
 ž   ˜¡ž 
 
- -
”•–— ˜™š ›œ ”0
J ™˜££¤

     p p    

p     

 aa 

 
 5
  5  
 0 
-0
- a- -
- 
.
0,
 0 - 

 6- 
 - 
 - <0  80 

0- 0
J .
 
0,


<0 0
Jaa 

 

 
 5   

p 


- -0 
 !! 5 > ? !
 ! 5 p! /..
 & 5 8!    
& .
 ,! 5 4
p 5 7 
 !& 5 /M !
3 N 5 *5@@NNN.! ..

p 
 


-
7
7 

R<(S%3")%&
4%$$%"$Q  !& 
! .

6 .

6 
!! ! .

%3")%)3%"$%)&%.
$ "&%"")($&"&#
)3)$&%%(&%"

p 

` 
 
 
`   
`  
` 
` `
 `` `  
  
 ` ` 
` 

p 


— 

 

p