Anda di halaman 1dari 17

Topik 4:Komponen

Pedagogi Kontemporari
EDU2093 PEDAGOGI
DR NG SAR EE
JABATAN BAHASA
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM,
JOHOR
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Kontemporari

+ Dunia pendidikan masa kini tidak terlepas dari pengaruh


perkembangan teknologi
+ Perkembangan informasi dan komunikasi teknologi
yang semakin besar dan cepat pada zaman ini telah
memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap
dunia pendidikan.

2
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Kontemporari

+ Revolusi industri keempat (IR 4.0) sering dikaitkan sebagai


revolusi digital memberikan tawaran yang sangat menarik bagi
dunia pendidikan, terutamanya berkaitan dengan akses
terhadap berbagai informasi dan kemudahan untuk berkongsi
pelbagai maklumat dengan cepat tidak kira masa dan tempat.

3
Tiga Pendekatan PdP Kontemporari

Heutagogy

Cybergogy Peeragogy

4
Heutagogy
+ Heutagogi adalah strategi untuk mendidik pelajar dengan
mendorong mereka mempunyai kemahiran mengarahkan diri.
+ Pembangunan kemampuan mengarahkan diri ini sangat penting
dalam era multitasking ini.
+ Tanpa kemampuan untuk mengarahkan diri, pelajar akan mudah
terganggu, dipengaruhi oleh penggabungan ciri digital.
+ heutagogi memberikan kesempatan kepada pelajar untuk
menentukan pilihan secara bebas tentang apa yang akan
dipelajari dan bagaimana mempelajarinya.

5
Heutagogy
+ Kita telah melihat bersama, pelbagai ciri alat dan berjuta-juta aplikasi
kini membanjiri minda pelajar. Keupayaan untuk menumpukan
perhatian pada satu perkara secara mendalam, semakin terhakis dan
mengalihkan perhatian dari fokus.
+ Sekiranya pelajar tidak dilatih kemahiran untuk mengarahkan diri
mereka sendiri, pelajar akan selalu dipengaruhi oleh pelbagai
kandungan maklumat dan aplikasi yang menjadikan tumpuan
pembelajaran mereka terbahagi.
+ Ini dapat menjadikan pelajar mempunyai pengetahuan yang cetek, dan
tidak dapat memahami masalah secara komprehensif.

6
Heutagogy
+ Heutagogy menawarkan kolaborasi aktif untuk
menentukan pembelajaran, termasuk kandungan apa
yang sesuai untuk dipelajari, bagaimana
mempelajarinya dan bagaimana bentuk penilaian akan
digunakan untuk membuktikan bahawa kemahiran telah
berjaya dikuasai.

7
Heutagogy
+ Pelajar dan guru bertukar idea mengenai apa yang sesuai
untuk pelajar belajar dan bagaimana mengajarnya atau apa
langkah pembelajaran dan sumber pembelajaran yang
digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah
ditentukan ini.
+ Dengan kata lain, peranan pelajar lebih sebagai fasilitator atau
perunding pembelajaran.

8
+ kaedah pengajaran “Heutagogy” yang merupakan
konsep diasaskan oleh Stewart dari Southern Cross
University.
+ Konsep ini didefinasikan sebagai pengurusan pelajar
yang memilih pembelajaran secara sendiri atau
dipanggil sebagai “self- directed learning”.

9
+ Pembelajaran adalah secara persendirian dan berdikari
di mana pelajar berpotensi untuk belajar melalui
pengalaman mereka.
+ Heutagogi menawarkan kebebasan kepada pelajar
untuk menentukan sendiri cara pembelajarannya
(Ridha, 2018).

10
+ Heutagogi menawarkan kolaborasi aktif (double hands)
untuk menentukan pembelajaran pelajar di mana
meliputi konten tepat untuk dipelajari, cara
pembelajaran dan bentuk penilaian digunakan untuk
membuktikan hasil pembelajaran (Ridha, 2018)

11
+ Pengajar dan pelajar akan bertukar pendapat tentang
apa yang hendak dipelajari, bagaimana untuk
mempelajari, langkah- langkah pembelajaran serta
sumber-sumber yang digunakan untuk belajar (Ridha,
2018).
+ Justeru, posisi pelajar adalah lebih kepada fasilitator
dan konsultan pembelajaran kerana mereka bebas
membuat keputusan tentang pelajaran mereka (Ridha,
2018).

12
Peeragogy
+ Peeragogi adalah strategi pendidikan yang membiasakan pelajar untuk
dilatih supaya memberi tumpuan kepada pembelajaran berbentuk
bekerjasama dan membuat bersama.
+ Tidak dapat dinafikan, alat yang kini disukai oleh pelajar semakin
menjauhkannya dari persekitaran sosial. Pelajar menjadi sangat
tersendiri dan tidak biasa belajar dengan rakan sebaya.
+ Sebenarnya, kemahiran abad ke-21 memerlukan kecekapan pelajar
untuk dapat bekerjasama dengan individu lain.
+ Kompetensi kolaboratif ini perlu ditanamkan melalui strategi peeragogi.

13
+ Kaedah pengajaran “Peeragogy” adalah singkatan bagi
“Peer-organized pedagogy (P2P) yang merujuk kepada
koleksi kaedah pengajaran terbaik iaitu pembelajaran
secara berkomuniti atau dipanggil sebagai “ peer
learning”.

14
+ Kaedah ini juga dikatakan oleh Joe Cornell dan Charles
Danoff sebagai cara pembelajaran sendiri melalui
adanya berlaku perhubungan bersama rakan sebaya
(Wang, 2014).

15
Cybergogy

+ Cybergogy adalah strategi pendidikan yang mendorong pelajar


untuk terlibat dalam persekitaran pembelajaran dalam talian.
+ Persekitaran dalam talian, terhubung sepenuhnya, kini telah
menjadi kehidupan seharian pelajar.
+ Media komunikasi dan interaksi, suka atau tidak, kini telah
beralih dari bentuk fizikal ke bentuk maya.

16
Cybergogy

+ Namun, bukannya menjadi bimbang, keadaan ini mewujudkan


peluang baharu dalam proses pendidikan dan pengajaran dan
pembelajaran.
+ Guru dapat mewujudkan persekitaran dan iklim pembelajaran
yang lebih luas tanpa dibatasi oleh halangan tradisional: bilik
darjah, jadual dan kurikulum.
+ Proses pendidikan dapat menerokai kehidupan pelajar dengan
lebih luas, dan menjadikan iklim penerokaan pengetahuan
menarik dan relevan dengan keadaan semasa.

17

Anda mungkin juga menyukai