Anda di halaman 1dari 8

Model Modifikasi Tingkah

Laku oleh B.F. Skinner


• Mohd Ridhaudin bin Jamian
• Muhammad Fadzli bin Hamzah
• Nur Liyana Bt Zabri
• Nur Syazana Bt Ramli
• Siti Noor Sakinah Bt Sh Ismail
Konsep
• Tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh apa-apa
yang berlaku setelah sesuatu tingkah laku dilakukan.
• Menggunakan prinsip peneguhan
• Elemen-elemen luaran mempengaruhi tingkah laku
murid.
• Terdapat dua jenis peneguhan
– Peneguhan positif
– Peneguhan negatif
• Peneguhan positif – peneguhan yang diberikan
menjadi ransangan kepada tingkah laku seterusnya
• Peneguhan negatif – peneguhan diberikan
memungkinkan sesuatu tingkah laku diteruskan
• Peneguhan berbeza dengan dendaan
• Dendaan – tindakan yang diambil untuk mengurangkan
tingkah laku yang tidak diingini
• Peneguhan negatif – tindakan yang diambil untuk
meningkatkan tingkahlaku yang diingini.
• Skinner – peneguhan dan ganjaran perlu diberikan
selepas seseorang menunjukkan sesuatu tingkah laku
bagi mendapatkan dan mengekalkan tingkahlaku yang
diingini.
• Langkah-langkah yang digunakan oleh guru untuk
membentuk tingkah laku melalui peneguhan berkala
Kesimpulan kepada konsep

Model modifikasi tingkah laku Skinner


menggunakan prinsip peneguhan yang
menggunakan elemen-elemen luaran untuk
meningkatkan tingkah laku yang diingini.
CIRI-CIRI
MODEL MODIFIKASI
TINGKAH LAKU
B.F.SKINNER
• Lebih tertumpu kpd elemen luaran
• Menggunakan prinsip peneguhan
• Merupakan rangsangan utk meningkatkan
tingkah laku yang diingini
• Memenuhi keperluan motivasi ekstrinsik
ELEMEN LUARAN

PENEGUHAN
PENEGUHAN
• Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan
tingkah laku yang diingini

DENDAAN
• Tindakan yang dilakukan untuk mengurangkan
tingkah laku yang diingini

Anda mungkin juga menyukai