Anda di halaman 1dari 36

DIALOG PRESTASI (UPSR) 2020

SK PANTAI PRAI

Isnin, 26 Februari 2020


9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari

1
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

Nama Sekolah:
SEKOLAH KEBANGSAAN PANTAI PRAI

PPD:
KMY

Nama Guru Besar:


PN RAHIMAH BINTI HUSSAIN

Bilangan Calon :
35 ORANG ( 1 Kelas)
2
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI PENCAPAIAN


KESELURUHAN SEKOLAH

3
Data

 Guru : 7 L / 11 P
 Murid : 181 (89 L / 92 P)
 Bilik Darjah : 6 kelas
 Staff : 2L/2P
 Kawalan Keselamatan : 4 L
 Pembersihan Kawasan : 3L / 1P

Monday, January 18, 20


21
4
DISINI LAHIRNYA ...

• KECEMERLANGAN HOLISTIK
• BERSAING DAN BERTANDING
• PEMBANGUNAN SUKAN
• KESIAPSAGAAN SEKOLAH
• UPAYA TINGKAT MAJU

01/18/2021 • 5
I CARE / KEPEDULIAN

9P 5K

1. Penyayang 1. Kesepunyaan
2. Penerimaan 2. Kemesraan
3. Penghormatan 3. Kepuasan
4. Pengiktirafan 4. Keseronokan
5. Prihatin 5. Kesabaran
6. Persefahaman
7. Permuafakatan
8. Perpaduan
9. Persaudaraan

01/18/2021 6
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SEKOLAH


PENCAPAIAN / ETR
Bil. MTM
Semua A (Semua M/P)
PERKARA TAHUN Calon Calon
Daftar Hadir GPS
Bil % Bil %

UPSR 2019 29 29 0 0 19 65.52 3.12


UPSR Terbaik 2018 28 28 0 0 23 82.14 2.93
UPTL 2020 96 96 1 1.04 35 36.46 3.68
OTR 1 2020 96 96 1 1.04 41 42.71 3.58
AR1  
OTR 2 2020 96 96 1 1.04 52 54.17 3.39
AR2    
OTR 3 2020 96 96 4 4.17 53 55.21 3.26
AR3  
ETR KIRAAN (HC) 2018 96 96 10 10.42 66 68.75 2.71
UPSR SEBENAR 2018 96 96 10 10.42 66 68.75 2.71
7
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN

8
SASARAN PENCAPAIAN UPSR
2016-2018
UPSR/PPSR HC
KRITERIA / TAHUN
2016 2017 2018 (T) Sedia ada

Peratus Mencapai
44.83 58.68 65.00 67.3
Tahap Minimum

Gred Purata Sekolah 3.21 2.90 2.88 2.71

Peratus Mencapai A
0.86 3.31 5.21 10.2
Semua MP

Peratus Gagal Semua


0.00 0.8 0.00 0.00
MP
01/18/2021 9
Prestasi UPSR 2016 - 2017
Mata Pelajaran 2016 2016 2017 2017

% % % %
Lulus Gagal Lulus Gagal
B.Melayu 93.1 6.9 96.7 3.3
Pemahaman
B.Melayu 95.7 4.3 95.0 5.0
Penulisan
B. Inggeris 69.0 31.0 86.0 14.0
Pemahaman
B. Inggeris 78.4 21.6 61.2 38.8
Penulisan
Matematik 48.3 51.7 79.3 20.7

Sains 92.20 7.80 97.5 2.5

01/18/2021 10
Prestasi PPSR/HC 2018
Mata Pelajaran

% %
Lulus Gagal
B.Melayu Pemahaman 100 0.0

B.Melayu Penulisan 96.9 4.1

B. Inggeris Pemahaman 75.5 24.5

B. Inggeris Penulisan 67.3 32.7

Matematik 86.7 13.3

Sains 98.0 2.0

01/18/2021 11
Kehadiran ( % )
Bil Kelas Jan Feb

1 6 Berlian 98.6 98.0

2 6 Intan 97.2 99.0

3 6 Mutiara 98.0 95.0

4 6 Nilam 87.46 91.0

01/18/2021 12
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

ISU DAN CADANGAN INTERVENSI

Bil Isu Intervensi


1. Siap siaga Guru 1. Dialog Prestasi Guru (Mento
(Komitmen, Komunikasi & Pedagogi) Mentee)
2. Intervensi Percetakan
3. Intervensi Peralatan
4. Intervensi Pengurusan Guru

2. Siap siaga Murid 1. Dialog Prestasi Murid


(Kasih sayang, Sosioekonomi & (Mento Mentee)
Sosiomasyarakat) 2. Intervensi Pendidikan Luar
3. Intervensi Denak (Anak Guru)

13
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

HEADCOUNT 1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


A B C D E LULUS GAGAL
Jumla Gred
Tidak
    h Purat
Hadir Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. %
Calon a

Peperiksaan
a. Terbaik - UPSR 121   37 30.6 44 36.4 23 19.0 13 10.7 4 3.3 117 96.7 4 3.3 2.20
2016
PEPERIKSAAN
b. AKHIR 97   8 8.2 37 38.1 19 19.6 7 7.2 26 26.8 71 73.2 26 26.8 3.06
TAHUN_2017
TOV
[PEPERIKSAAN
c. AKHIR TAHUN 97   8 8.2 37 38.1 19 19.6 7 7.2 26 26.8 71 73.2 26 26.8 3.06
2017]
OTI1 = TOV +
d.
(ETR-TOV)/4 97   18 18.6 31 31.4 17 17.3 12 12.6 20 20.1 78 79.9 20 20.1 2.84
OTI2 = TOV +
e.
(ETR-TOV)/2 97   28 28.9 24 24.7 15 14.9 18 18.0 13 13.4 84 86.6 13 13.4 2.62
OTI3 = TOV +
f.
(ETR-TOV)3/4 97   38 39.2 18 18.0 12 12.6 23 23.5 7 6.7 91 93.3 7 6.7 2.40
100.
g. ETR 97   48 49.5 11 11.3 10 10.3 28 28.9 0 0.0 97 0 0.0 2.19
0

14
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN


BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
Bil Isu Intervensi
1. Penguasaan tatabahasa yang rendah 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
2. Intervensi Tatabahasa Topikal
(Cth: Intervensi Ayat Sama
Maksud Set 1, Intervensi Ayat
Yang Betul Set 1, Intervensi
Kefahaman Set 1, Intervensi Kata
kerja Set 1, dll)
2. Penguasaan kosa kata yang rendah

15
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
KUMPULAN /
MINGGU /TARIKH/
(TEMPOH) MURID TINDAKAN
SASARAN PENGISIAN (TAJUK,
AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL)

 2 minggu  Murid Intervensi Pilih Ayat  Kesalahan dalam Semua Guru BM


CEMERLANG Betul ayat dalam aspek
/GALUS tatabahasa

 2 minggu  Murid  Intervensi Pilih Ayat  Ayat sama maksud  Semua Guru BM
CEMERLANG Sama Maksud
/GALUS

16
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
KUMPULA
MINGGU /TARIKH/ N / MURID PENGISIAN (TAJUK,
(TEMPOH) SASARAN AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL) TINDAKAN
Februari-Ogos Semua Uji minda ( 5 minit Satu minggu satu topik Semua guru
murid tahun sebelum pdpc ) tatabahasa( pemantapan tahun 6
6(kelas) bahasa )

Februari-Ogos Semua Sudut bahasa Carta dalam kelas( topikal Guru dan murid
murid tahun ) tahun 6
6(kelas) mengikut kelas

Mac Semua Bengkel menjawab soalan Menulis jawapan Guru dan murid
murid tahun pemahaman pemahaman lengkap tahun 6
6(kelas) mengikut kelas

Julai - Ogos Semua Latih tubi pelbagai soalan Set latihan lengkap Guru dan murid
murid tahun tatabahasa dan Bahasa Melayu tahun 6
6(kelas) pemahaman Pemahaman. mengikut kelas

17
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

HEADCOUNT 1 BAHASA MELAYU PENULISAN


A B C D E LULUS GAGAL
Jumla Gred
Tidak
  h Hadir
Purat
Calon Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % a

Peperiksaan
Terbaik - UPSR 116   50 43.1 27 23.3 23 19.8 11 9.5 5 4.3 111 95.7 5 4.3 2.09
2016
PEPERIKSAAN
AKHIR 96   7 7.3 32 33.3 15 15.6 7 7.3 35 36.5 61 63.5 35 36.5 3.32
TAHUN_2017
TOV [Peperiksaan
Akhir Tahun 96   7 7.3 32 33.3 15 15.6 7 7.3 35 36.5 61 63.5 35 36.5 3.32
2014]
OTI1 = TOV +
(ETR-TOV)/4 96   18 18.2 27 28.1 15 15.9 9 9.4 27 28.4 69 71.6 27 28.4 3.02
OTI2 = TOV +
(ETR-TOV)/2 96   28 29.2 22 22.9 16 16.1 11 11.5 20 20.3 77 79.7 20 20.3 2.71
OTI3 = TOV +
(ETR-TOV)3/4 96   39 40.1 17 17.7 16 16.4 13 13.5 12 12.2 84 87.8 12 12.2 2.40

ETR 96   49 51.0 12 12.5 16 16.7 15 15.6 4 4.2 92 95.8 4 4.2 2.09

18
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN


BAHASA MELAYU PENULISAN
Bil Isu Intervensi
1. Penulisan ayat gramatis yang tidak 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
mencapai tahap minima penguasaan 2. Intervensi Petak Ajaib
murid.

2. Penulisan ulasan yang tidak 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


mencapai tahap minima penguasan 2. Intervensi ULASBOR
murid.
3. Penulisan karangan yang tidak 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
menguasai tahap minima 2. Intervensi Karangan NGANBOR
penguasaan murid. ( Karangan Bernombor)

19
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
KUMPULAN
MINGGU /TARIKH/ / MURID PENGISIAN (TAJUK,
(TEMPOH) SASARAN AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL) TINDAKAN
Februari-Mei 6 Mutiara Petak soalan Penulisan bahagian A Guru mata
dan 6 Nilam (siapa/apa/mana/mengapa) (untuk mendapat markah pelajaran 6
penuh) Mutiara dan 6
Nilam
Februari-Ogos 6 Berlian dan Kepelbagaian jenis soalan Penulisan bahagian A Guru mata
6 Intan dan situasi(tema) (untuk pemantapan) pelajaran 6
Berlian dan 6
Intan
Februari -Ogos Semua murid Idea tersurat dan tersirat Penulisan bahagian Guru mata
tahun 6 B( ulasan yang baik) pelajaran tahun
6

Februari-Ogos Semua murid Lawatan sambil belajar dan Penulisan bahagian Guru mata
tahun 6 program sambutan di C(murid mendapat idea pelajaran tahun
sekolah. untuk menulis pelbagai 6
jenis karangan)

20
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
KUMPULAN /
MINGGU /TARIKH/
(TEMPOH) MURID TINDAKAN
SASARAN PENGISIAN (TAJUK,
AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL)

 2 minggu  Murid  Intervensi Petak  Bina lima ayat Semua Guru BM


CEMERLANG Ajaib
/GALUS

  2 minggu  Murid  Intervensi ULASBOR  Menulis ulasan Semua Guru BM


CEMERLANG bernombor
/GALUS

  2 minggu  Murid  Intervensi  Menulis karangan Semua Guru BM


CEMERLANG NGANBOR bernombor
/GALUS

21
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

HEADCOUNT 1 BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN


A B C D E LULUS GAGAL
Jumla Gred
Tidak
    h Purat
Hadir
Calon Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % a

Peperiksaan
a. Terbaik - UPSR 121   11 9.1 27 22.3 23 19.0 43 35.5 17 14.0 104 86.0 17 14.0 3.23
2017
PEPERIKSAAN
b. AKHIR 96   1 1.0 6 6.3 18 18.8 24 25.0 47 49.0 49 51.0 47 49.0 4.15
TAHUN_2017
TOV
[Peperiksaan
c. Akhir Tahun 96   1 1.0 6 6.3 18 18.8 24 25.0 47 49.0 49 51.0 47 49.0 4.15
2014]
OTI1 = TOV +
d.
(ETR-TOV)/4 96   4 3.6 12 12.8 16 16.1 24 24.7 41 42.7 55 57.3 41 42.7 3.90
OTI2 = TOV +
e.
(ETR-TOV)/2 96   6 6.3 19 19.3 13 13.5 24 24.5 35 36.5 61 63.5 35 36.5 3.66
OTI3 = TOV +
f.
(ETR-TOV)3/4 96   9 8.9 25 25.8 11 10.9 23 24.2 29 30.2 67 69.8 29 30.2 3.41

g. ETR 96   11 11.5 31 32.3 8 8.3 23 24.0 23 24.0 73 76.0 23 24.0 3.17

22
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN


BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
Bil Isu Intervensi
1. Murid tidak menguasai struktur ayat 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid

2. Kurang keyakinan diri untuk bertutur 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


dalam Bahasa Inggeris

3. Menambah 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


vocabularies/perbendaharaan kata
semua murid

23
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
MINGGU
/TARIKH/ KUMPULAN / AKTIVITI/ PENGISIAN (TAJUK,
(TEMPOH) MURID SASARAN PROGRAM KONSTRUK, DLL) TINDAKAN
2 minggu Murid lemah dan My Memory Flip Formula grammar - contoh the Ketua Panitia
sederhana ….est than ….er

2 minggu Murid tahun 6 Talk with Me bertutur dalam BI menggunakan Ketua Panitia
perbualan yang diberikan
(hafalan) 5 minit sebelum pdpc

2 minggu Murid lemah Mini Dictionary Perkataan baru ditulis di dalam Ketua Panitia
buku kecil - 50 vocabularies

24
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

HEADCOUNT 1 BAHASA INGGERIS PENULISAN


A B C D E LULUS GAGAL
Jumla Gred
Tidak
    h Purat
Hadir
Calon Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % a

Peperiksaan
a. Terbaik - UPSR 116   7 6.0 13 11.2 38 32.8 33 28.4 25 21.6 91 78.4 25 21.6 3
2016
PEPERIKSAAN
b. AKHIR 96   1 1.0 5 5.2 23 24.0 24 25.0 43 44.8 53 55.2 43 44.8 4.07
TAHUN_2017
TOV
[Peperiksaan
c. Akhir Tahun 96   1 1.0 5 5.2 23 24.0 24 25.0 43 44.8 53 55.2 43 44.8 4.07
2014]
OTI1 = TOV +
d.
(ETR-TOV)/4 96   4 3.9 12 12.0 21 21.4 20 21.1 40 41.7 56 58.3 40 41.7 3.85
OTI2 = TOV +
e.
(ETR-TOV)/2 96   7 6.8 18 18.8 18 18.8 17 17.2 37 38.5 59 61.5 37 38.5 3.62
OTI3 = TOV +
f.
(ETR-TOV)3/4 96   9 9.6 25 25.5 16 16.1 13 13.3 34 35.4 62 64.6 34 35.4 3.39

g. ETR 96   12 12.5 31 32.3 13 13.5 9 9.4 31 32.3 65 67.7 31 32.3 3.17


25
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN


BAHASA INGGERIS PENULISAN
Bil Isu Intervensi
1. Murid tidak menguasai struktur ayat 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
2. Intervensi Magic Box

2. Kurang keyakinan diri untuk bertutur 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


dalam Bahasa Inggeris

3. Menambah 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


vocabularies/perbendaharaan kata
semua murid

26
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
MINGGU
/TARIKH/ KUMPULAN / PENGISIAN (TAJUK,
(TEMPOH) MURID SASARAN AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL) TINDAKAN
2 minggu Semua Murid Thn 6 Intervensi 'Magic Table' membuat ayat mengikut Ketua Panitia
table

2 minggu Semua Murid Thn 6 Intervensi 'Tenses Table' Verb yang berubah Ketua Panitia
mengikut waktu

2 minggu Semua Murid Thn 6 Intervensi 'Questionaire' Wh-questions-digunakan Semua guru BI


untuk membina idea untuk
karangan

2 minggu Murid lemah Mini Dictionary Perkataan baru ditulis di Ketua Panitia
dalam buku kecil - 50
vocabularies

27
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

HEADCOUNT 1 MATEMATIK
A B C D E LULUS GAGAL
Jumla Gred
Tidak
    h Purat
Hadir
Calon Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % a

Peperiksaan
a. Terbaik - UPSR 121   13 61.9 18 14.9 25 20.7 40 33.1 25 20.7 96 79.3 25 20.7 3.38
2017
PEPERIKSAAN
b. AKHIR 96   3 3.1 10 10.4 14 14.6 18 18.8 51 53.1 45 46.9 51 53.1 4.08
TAHUN_2017
TOV
[Peperiksaan
c. Akhir Tahun 96   3 3.1 10 10.4 14 14.6 18 18.8 51 53.1 45 46.9 51 53.1 4.08
2014]
OTI1 = TOV +
d.
(ETR-TOV)/4 96   5 5.5 13 13.5 17 17.7 19 20.1 42 43.2 55 56.8 42 43.2 3.82
OTI2 = TOV +
e.
(ETR-TOV)/2 96   8 7.8 16 16.7 20 20.8 21 21.4 32 33.3 64 66.7 32 33.3 3.56
OTI3 = TOV +
f.
(ETR-TOV)3/4 96   10 10.2 19 19.8 23 24.0 22 22.7 23 23.4 74 76.6 23 23.4 3.29

g. ETR 96   12 12.5 22 22.9 26 27.1 23 24.0 13 13.5 83 86.5 13 13.5 3.03

28
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN


MATEMATIK
Bil Isu Intervensi
1. Tidak menguasai sifir 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
2. Intervensi Sifir Jari

2. Tidak menguasai tajuk 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


sukatan/ukuran 2. Intervensi OMBAK
3. Intervensi TULANG IKAN
3. Tidak ingat formula 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid

29
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
KUMPULA
MINGGU /TARIKH/ N / MURID PENGISIAN (TAJUK,
(TEMPOH) SASARAN AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL) TINDAKAN
April Murid tahun Intervensi "Sifir Jari" Mengira operasi darab Ketua Panitia
4, 5, 6. menggunakan sifir jari.

4 minggu Murid tahun Intervensi "Sifir Petak" Mengira operasi darab Ketua Panitia
4, 5, 6. menggunakan petak sifir
100.

Sepanjang tahun. Murid tahun Intervensi "Tulang Ikan" Menggunakan tulang ikan Ketua Panitia
4, 5, 6. untuk menukar unit
timbangan berat, isipadu
cecair dan ukuran
panjang.
Sepanjang tahun. Murid tahun Intervensi “Ultraman" Penukaran pecahan tak Ketua Panitia
4, 5, 6. wajar kepada nombor
bercampur.

30
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

HEADCOUNT 1 SAINS
A B C D E LULUS GAGAL
Jumla
Tidak Gred
    h
Hadir Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Purata
Calon

Peperiksaan
a. Terbaik - UPSR 121   9 7.44 37 30.6 49 40.1 23 19.0 3 2.48 118 97.5 3 2.5 2.79
2017
PEPERIKSAAN
b. AKHIR 96   5 5.2 18 18.8 27 28.1 16 16.7 30 31.3 66 68.8 30 31.3 3.50
TAHUN_2017
TOV
[Peperiksaan
c. Akhir Tahun 96   5 5.2 18 18.8 27 28.1 16 16.7 30 31.3 66 68.8 30 31.3 3.50
2014]
OTI1 = TOV +
d.
(ETR-TOV)/4 96   9 9.4 21 21.4 25 25.8 19 19.5 23 24.0 73 76.0 23 24.0 3.27
OTI2 = TOV +
e.
(ETR-TOV)/2 96   13 13.5 23 24.0 23 23.4 22 22.4 16 16.7 80 83.3 16 16.7 3.05
OTI3 = TOV +
f.
(ETR-TOV)3/4 96   17 17.7 26 26.6 20 21.1 24 25.3 9 9.4 87 90.6 9 9.4 2.82
g. ETR 96   21 21.9 28 29.2 18 18.8 27 28.1 2 2.1 94 97.9 2 2.1 2.59

31
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN


SAINS
Bil Isu Intervensi
1. Murid tidak dapat menguasai 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
kemahiran menjawab soalan PANDUGRAF K1
konstruks terjemahan - graf

2. Murid tidak dapat menguasai 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid


kemahiran menjawab soalan konstruk PANDUMAT K1
terjemahan maklumat
3. Murid tidak menguasai topik tenaga 1. Intervensi Dialog Prestasi Murid
kertas 1 dan kertas 2 HEBAT TENAGA K1 & HEBAT
TENAGA K2

32
DIALOG PRESTASI AKADEMIK BERFOKUS
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (UPSR) JPN KEDAH

PELAN TINDAKAN
INTERVENSI
MINGGU KUMPULAN /
/TARIKH/ MURID PENGISIAN (TAJUK,
(TEMPOH) SASARAN AKTIVITI/ PROGRAM KONSTRUK, DLL) TINDAKAN
Modul Intervensi Semua Guru
Cemerlang / Intervensi "PANDUGRAF"
2 Minggu "PANDUGRAF" Konstruk tahun 4,
Sederhana K1
Penterjemahan 5, 6

Intervensi "TENAGA Modul Intervensi " KUASA Semua Guru


2 Minggu Lemah
HEBAT" K1 HEBAT " Tenaga Set 1 Tahun 5

Intervensi "TENAGA Modul Intervensi " KUASA Semua Guru


2 Minggu Lemah
HEBAT" K2 HEBAT " Tenaga Set 2 Tahun 5

Modul Intervensi " Semua Guru


Cemerlang / Intervensi " PANDUMAT "
2 Minggu PANDUMAT " tahun 4,
Sederhana K1
Konstruk Pentafsiran 5, 6

33
Isu
• Kes Pencerobohan – report polis
• Pagar Rosak
• Bangunan Rosak
• Bumbung Kekuda Rosak
• Tandas Uzur
• Bekalan Elektrik
• Tiada bilik Mesyuarat
• Tiada Dewan
• Jualan Gerai
• Kesesakan Kenderaan
• Jps /Sungai Angkat
• Jalanraya / Banjir / Longkang
34
Terima
Kasih
35
Dalam menjana transformasi pendidikan, tugas guru bukan
hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi
juga berperanan membentuk bangsa supaya menjadi insan
yang berakidah, dinamik dan berkualiti di dunia dan
akhirat.

Rasulullah pernah bersabda yang maksudnya:


“Sesungguhnya perumpamaan orang berilmu pengetahuan
di muka bumi ini seperti bintang di langit yang menjadi
petunjuk dan menerangi dalam kegelapan sama ada di
daratan mahupun lautan, apabila ia terbenam atau hilang
dikhuatiri akan hilang arah tujuan.”

01/18/2021 36