Anda di halaman 1dari 10

UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI

KOLEJ

BEGAWAN

SUBJEK:
PEMIKIRAN ISLAM

PENSYARAH:
DR HARAPANDI DAHRI

PROGRAM
DIPLOMA TERTINGGI PERGURUAN UGAMA USULUDDIN
TAHUN 2
JAMALUDDIN AL-AFGHANI
BIODATA JAMALUDDIN AL-AFGHANI

• Nama sebenar Sayid Jamaluddin al-Afghani ialah Muhammad

Jamaluddin al-Afghani al-Husaini.

• Dilahirkan pada tahun 1838 Masihi bersamaan dengan 1254 Hijrah,

beliau dibesarkan di tempat lahirnya, iaitu di Asadabad.

• Pada usia 8 tahun Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang

luar biasa.

• Pada usia 18 tahun ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu

pengetahuan.
BIODATA JAMALUDDIN AL-AFGHANI

• Pada tahun 1857 Masihi, Jamaluddin telah pergi menunaikan fardu Haji

dan tinggal di Hijaz selama setahun.

• Semasa pengembaraannya ke negeri-negeri Islam pada waktu itu

Jamaluddin berasa sangat sedih.

• Sekembali ke negerinya, Jamaluddin telah berkhidmat dengan

pemerintah kerajaan.

• Terjadi pelbagai fitnah dan perbalahan diantara keluarga diraja sendiri.

• Dengan sebab fitnah-fitnah usaha-usaha jahat yang dilakukan oleh

Inggeris itu telah menjadikan Jamaluddin sangat benci terhadap kerajaan

Inggeris.
BIODATA JAMALUDDIN AL-AFGHANI

• Pemerintah Muhammad A'azam mengalah lalu lari ke negeri Iran

dan meninggal di kota Naisaboor tidak lama kemudiannya.

• Jamaluddin tidak menetap di sebuah negeri sahaja bahkan beliau

berpindah-pindah menyebarkan seruan dan pengajarannya ke mana

sahaja beliau pergi.

• Jamaluddin juga telah menulis pelbagai masalah dan krisis di

majalah-majalah dan surat-surat khabar di negeri-negeri Arab dan

Eropah.
PENDIDIKAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI

• Sayid Jamaluddin al-Afghani mendapat pendidikan daripada orang

tuanya dalam bidang ilmu agama dan bahasa arab.

• Beliau mempelajari ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu tauhid, fikah, usul

fikah, tafsir, hadis dan lain-lain.

• Ketika Sayid Jamaluddin al-Afghani merantau ke India, beliau telah

mempelajari ilmu-ilmu moden seperti sains dan matematik.

• Beliau telah bertemu dengan ramai penuntut Universiti al-Azhar yang

datang menimba ilmu dan pengalaman daripadanya, termasuklah Syeikh

Muhammad Abduh.
KETOKOHAN DAN KEPERIBADIAN SAYID JAMALUDDIN AL-
AFGHANI

• Jamaluddin al-Afghani merupakan seorang pelopor kebangkitan orang-orang

Islam di beberapa tempat seperti di Tehran, Moscow dan lain-lain.

• Pidatonya yang bernas dan bersemangat dapat menyuntik semangat umat

Islam.

•Beliau juga adalah seorang ahli politik yang aktif berjuang menentang

penjajah.
SUMBANGAN DAN PENINGGALAN SAYID JAMALUDDIN AL-
AFGHANI

• Beliau menjadi seorang kaunselor Raja Dost Mohammad Khan dan selepas itu

Mohammad Azam.

• Pada tahun 1962 Masihi, Sayid Jamaluddin al-Afghani telah meniupkan

semangat perjuangan kepada rakyat supaya menentang penjajah Inggeris di

Afghanistan.

• Segala hasil tulisannya yang bernas dan tajam telah membangkitkan semangat

masyarakat Islam untuk menentang penjajah.

• Pada 1870, Afghani diangkat menjadi menjadi Dewan Pendidikan Uthmaniyyah

rasmi yang reformis.


AL-AFGHANI DAN IBNU TAIMIYYAH

• Tidak ada perbezaan diantara keduanya, melainkan Ibnu Taymiyyah

(seperti kebanyakan ulama dari generasi awal) lebih banyak berhujjah.

• Al Afghani lebih kepada pendekatan provokasi (dalam terma positif) atau

membakar semangat, menyedarkan ummat atas realiti kemunduran mereka


BENTUK ISLAH SAYID JAMALUDDIN AL-
AFGHANI

1. Idea Islah berupa usaha untuk mengembalikan kecemerlangan umat Islam


sebagaimana zaman Khulafa al-Rasyidin
2. Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasan
beliau iaitu al-Jamiah Al-Islamiah.
3. Mengkritik taklid Al-A’ma (Bahasa Arab: ‫ تقليد األعمى‬yang bermaksud
mengikut sesuatu secara membabi buta) tanpa berlandaskan al-Quran dan
al-Sunnah.
4. Menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang tulen serta
sesuai dilaksanakan sepanjang masa dan tempat.
5. Menyedarkan umat Islam tentang keburukan fanatik kepada
sesuatu mazhab yang membawa kepada pepecahan umat Islam sendiri.
6. Berpendapat agar umat Islam menumpukan perhatian kepada usaha-
usaha memerdekakan tanah air dan pemikiran mereka dari penjajah.