Anda di halaman 1dari 12

LESTARI BAHASA MELAYU

BMLB 3013

NI L AI DAN PEMIKIRAN
DALAM L AGU RAKYAT
KANDUNGAN

• 4. Nilai dan Pemikiran Lagu Rakyat


•  
• Hubungan manusia dengan nilai dan pemikiran dalam lagu rakyat
• - Nilai akhlak – manusia dengan manusia
• - Nilai pendidikan – manusia dengan alam
• - Nilai tauhid – manusia dengan Ketuhanan
• - Nilai murni - manusia dengan kehidupan
NILAI
akhlak

nilai pendidika
murni n

tauhid
AKHLAK
Dalam lagu-lagu rakyat akhlak melibatkan perhubungan antara
sesama manusia.
Definisi akhlak merujuk kepada tingkah laku yang baik, berbudi
pekerti atau bermoral.
Menurut Imam Al Ghazali, “ akhlak ialah suatu sifat yang tertanam
dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan
mudah tanpa memerlukan tanpa memerlukan pertimbangan terlebih
dahulu”.
SAMBUNGAN
• Menerusi lagu rakyat, penciptanya menyampaikan mesej kepada
pendengar atau penonton secara berhemah.
• Segala nasihat, panduan, teguran dan pengajaran dibuat secara halus
dan berkias.
• Hal ini bagi mengelakkan berlakunya perasaan kurang senang
seperti berkecil hati dalam kalangan pendengar.
• Banyak unsur kias ibarat dalam seni kata lagu-lagu rakyat yang
disampaikan secara halus dan penuh pengertian.
CONTOH LAGU RAKYAT
• TAJUK : KOLEK BERLOLEK ( LAGU RAKYAT TRENGGANU)

• Kolek berkolek ke dada laut


• Deru kucah ombak berombak
• Laut ke laut tempat berpaut
• Tuntutan hidup di hari esok

• Perahu kolek sarat muatan


• Ikan tenggiri si ikan tambang
• Nelayan ke laut menangkap ikan
• Hidup nelayan dipukul gelombang
PENDIDIKAN
• Pendidikan merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran dan diperoleh
seseorang murid atau pelajar
• Nyanyian rakyat merupakan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat yang
rata-ratanya bukan sekadar menghibur tetapi untuk mendidik masyarakat.
• Pada masa dahulu, penglipur lara dianggap sebagai institusi tidak formal dalam
mendidik masyarakat.
• Mereka menyusun masyarakat dengan cerita dan lagu.
• Nilai Pendidikan ini terangkum dalam banyak aspek seperti budi pekerti,
kecerdasan, agama, social dan lain-lain lagi.
CONTOH LAGU
• LAGU RAMA-RAMA

• Dari ulat jadi kepompong


• Tidur lena dalam kelongsong
• Sampai masa kelongsong pecah
• Pom! Jadilah rama-rama yang indah
TAUHID
• Tauhid membawa maksud mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu.
• Dalam lagu-lagu rakyat terdapat seni kata yang menggamrkan ketauhidan
terhadap Allah.
• Lagu-lagu rakyat yang dibawa masuk dari timur tengah seperti syair, gurindam,
nazam dan sebagainya menggambarkan ketauhidan terhadap Tuhan.
• Seni kata lagu ini mengajak manusia supaya patuh dan taat kepada suruhan
Tuhan dan menjauhi laranganNya.
CONTOH LAGU
• LAGU: NAZAM

• ALLAHUMA SOLLI ALA SAIIDINA MUHAMMAD

• ALLAH ALLAH AZA WAJAL TUHAN KAMI


• KAMI MOHON AMPUN AKAN DOSA KAMI
• DENGAN SELAWAT KAMI MULA NAZAM INI
• MOGA MAJLIS HARI INI DIBERKATI
NILAI MURNI
• Nilai murni merangkumi hubungan manusia dan kehidupan
• Nilai murni seperti tolong menolong, berkasih sayang, bertanggung jawab,
hormat menghormati dan lain-lain lagi merupakan amalan yang perlu
diterapkan dalam kehidupan.
• Menerusi lagu-lagu rakyat, amalan ini dapat dilaksanakan secara tidak
langsung sebagai satu kaedah pengajaran yang berkesan.
CONTOH LAGU
• Tajuk : Bapaku Pulang

• Bapaku pulang dari kota


• Bapaku belikan kereta
• Kereta kecil warna merah
• Boleh ku bawa ke sekolah

Anda mungkin juga menyukai