Anda di halaman 1dari 17

GWP1092 Wacana Penulisan

KEUTUHAN WACANA

Definisi

Aspek penting untuk menentukan


sesuatu itu boleh dianggap sebagai
wacana atau hanya kumpulan ayat yang
tidak teratur
Asmah Haji Omar 1986
• Keseluruhan pelahiran bahasa oleh
penutur atau penulis yang menyumbang
ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan
berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna
dalam komunikasi

Kamus Dewan, 1996


• Keseluruhan tutur yang merupakan suatu
kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan
Keutuhan Wacana dari Segi Semantik
 Jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain

Hubungan
Hubungan semantik umum
Semantik
(Menurut Winifred Hubungan
Crombie (1985)) semantik
interaktif
HUBUNGAN SEMANTIK UMUM
Sebab dan Tujuan:
Kategori 1: Dia mengumpulkan wang dari sekarang.
Sebab dan Hasil
Dia menumpukan usaha dalam bidang
Hubungan perniagaan dan akhirnya menjadi seorang
sebab dan peniaga yang berjaya.
akibat Syarat dan Hasil
Jika anda belajar dengan bersungguh-
sungguh, anda akan berjaya.
Alasan dan Kesan
Oleh sebab dia tidak hadir, dia dimarahi oleh
guru
Sebab dan Kesan
Pintu itu tidak dikunci semalam dan
beberapa buah lukisan telah dicuri.
Kategori 2:
Perbezaan
Contoh: Semua
tetamu ketawa
kecuali Ali
Hubungan
Sebab
Pasangan

Perbandingan
Contoh: Raja itu kelihatan
takut apatah lagi pengikutnya
Kategori 3 Dia akan
memberitahu
Milah,
Turutan kemudian ke
Kronologi rumah Kasim
dan selepas itu
Hubungan
ke Jitra.
Tempoh
Masa
Ketika dia
Pertindihan meninggalkan
Masa rumah, hujan
turun.
Kategori 4:
Hubungan Prafasa

Merujuk bentuk Contoh:


pernyataan yang 1. Dia bukanlah seorang yang
menyatakan semula baik: Dia memang jahat.
kenyataan awal 2. Kasim memulakan
serangan:
Dia mula melawan
Kategori 5
Penyataan Pengesahan:
Contoh : Ali perlu meneruskan
pengajiannya, saya percaya dia boleh
lulus.
Hubungan kebenaran Penyataan Penafiaan:
dan kesahan Contoh: Dia memang lemah, itu tidak
benar.
Penafiaan pembetulan:
Contoh: Dia bukanlah lemah, dia Cuma
tidak sihat pada hari itu.
Luar Jangkaan:
Contoh: Mereka bercadang untuk
menyerang tetapi mereka terpaksa
bertahan.
Kategori 6

Berpasangan:
Contoh: Ivan memakai baju merah
Hubungan dan seluar hitam.
Ikatan Pasangan Bertentangan:
Contoh: Gordon ingin mengingat
kembali apa yang berlaku tadi di
Summer Mall, tetapi dia
merupakan seorang pelupa.
Kategori 7

Penekanan Istilah:
Hubungan Contoh: Inilah pahlawan yang
Penekanan dibunuh olehnya.
Penekanan Predikat:
Contoh: Dia amat menyesal
apa yang telah dilakukan
olehnya.
Kategori 8

Lokasi Perlakuan:
Contoh: Ahmad dibunuh di
dalam biliknya.
Hubungan
Arah Perlakuan:
suasana dan
Contoh: Dia menghalau lembu
perlakuan
itu ke padang.
Keadaan Perlakuan:
Contoh: Doktor itu merawat
pesakit-pesakitnya dengan baik.
Hubungan semantik interaktif
berfungsi dalam wacana
berbentuk lisan.

Hubungan
semantik
interaktif
dapat
Untuk memperoleh menimbulkan
tindak balas daripada respons
pendengar. pendengar
Winifred Hubungan semantik
Crombie (1985) interaktif

Tiga bentuk asas aplikasi semantik


dalam pertuturan atau perbualan.
Sebagai bentuk wacana, hubungan semantik interaktif
boleh dilihat sama ada dalam bentuk ayat atau ujaran.