Anda di halaman 1dari 20

REFLEKSI PERTENGAHAN

PRAKTIKUM
Nama : Jeenifer a/p Steaven
Nama Sekolah : SJK(T) Darulaman
Kursus: Matematik
Kelas Diajar : Tahun 3
PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN SEDIA ADA
DI IPG YANG DIAPLIKASI
DI SEKOLAH
• Peneguhan ialah perkara yg dilakukan utk menggalakkan
sesuatu perlakuan itu diulangi.
• Satu bentuk motivasi dalam aktiviti PdP.
Aplikasi
• Contoh peneguhan positif: Memberi kata pujian,
Teori
senyuman, markah merit , memberi hadiah dan
Operan Skinner Dalam
sebagainya.
Bilik Darjah
• Teknik-teknik meningkatkan tingkah laku positif- Reward
Chart, Ekonomi token, Peraturan Bilik Darjah
• Mendorong murid menghasilkan kerja yang bermutu
Edup 3043 - PENGURUSAN tinggi.
BILIK DARJAH DAN
TINGKAH LAKU
Pengetahuan tentang teknologi maklumat dan
komunikasi

Roda Impian
Kahoot Quizziz
Online

EDUP 3053- TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pengetahuan dan
Kemahiran baharu yang
diperolehi
 Cara menyediakan lembaran kerja

 Aras Rendah, Aras Sederhana dan Aras Tinggi.

 Kaedah Ansur Maju : Juliana Ling Chu Chen (2009)


 Kawalan kelas semasa aktiviti kumpulan
 Penggunaan Wisel
 Freeze dan Release
 Cara membuat pentaksiran bilik darjah

 Cara mendenda pelajar sekirannya tidak


menyelesaikan tugasan :-

 Denda mereka dengan aktiviti pembentangan, lakonan,


nyanyian di hujung waktu pengajaran berkaitan dengan
topik yang dipelajari.
ILMU BINAAN DAN

INOVASI YANG

DIHASILKAN
JAM AJAIB

TOPIK : MASA DAN W

TAHUN : 3

Standard Kandungan:

5.2 Perkaitan dalam masa

5.4 Tambah masa


KELEBIHAN JAM AJAIB

 Membantu menyelesaikan soalan tambah, tolak, darab, bahagi dan

penukaran unit topik masa dan waktu.

 Mudah digunakan, menjimatkan masa dan mudah disediakan.

 Membantu murid menyelesaikan soalan melibatkan tajuk masa dan

waktu dari tahun 1 hingga tahun 6.


BOD PERMAINAN ‘JOM MEMBELI BELAH’

• Topik : Wang
• Standard Pembelajaran :
Menyelesaikan ayat matematik
operasi bergabung tambah dan
tolak dalam lingkungan RM10 000
KOMEN DAN REAKSI

TERHADAP PENGALAM

MENGAJAR DI SEKOLAH
Isu : Tidak menguasai kemahiran membaca

Program bacaan khas bagi murid-murid linus

Pertandingan bacaan

Matlamat : Meningkatkan kemahiran


membaca
Program Bacaan Khas
 Memilih murid-murid yang tidak menguasai kemahiran membaca
dan terlalu lemah dalam bacaan daripada setiap tahun:
Membimbing murid-murid ini secara khas
 Menyediakan bahan bacaan seperti kad-kad bacaan yang sesuai
bagi pelbagai tahap murid dan juga dalam ketiga-tiga bahasa utama
iaitu bahasa tamil, bahasa malaysia dan bahasa inggeris.
 Teori pelaziman operan menyatakan bahawa semakin banyak
latihan, semakin bertambah kukuh ikatan
PERTANDINGAN BACAAN
Perlu membaca kad
Setiap murid akan tersebut kepada mana-
diberikan satu kad mana guru atau staf
bacaan. sekolah dan mendapatkan
tandatangan mereka.

Murid yang berjaya


mendapat enam Murid yang berjaya
tandatangan akan membaca sepuluh kad
diberikan kad yang akan diberi hadiah
seterusnya.
 Membantu dalam acara sukan.

 Pengetahuan yang dipelajari semasa KOT telah


diaplikasikan semasa mengendalikan sukan
tahunan di sekolah.
 Tugas untuk menjaga barisan bagi pra-sekolah.
KELEMAHAN DALAM PdPc

Tidak menerapkan
Kemahiran berfikir
aras tinggi (KBAT)
Cadangan Penambahbaikan

Menerapkan KBAT dalam


Perlu betanya soalan - soalan
PdPc dengan mengemukakan
yang dapat merangsang minda
soalan-soalan yang
murid untuk berfikir di luar
berunsurkan KBAT semasa
kotak.
proses PdP dijalankan

Merujuk kepada empat aras


teratas dalam Taksonomi
Bloom (2012).
RUJUKAN
 Bicard, D. (2005). Classroom Behaviour Management. 49(3), 11-
19.
 Chen, J. L. (2009). Membaiki tulisan murid Tahun 3 dengan
kaedah ansur maju. Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar
Penyelidikan IPGM KBL Tahun , 146-156.
 Tasir, J. H. (2003). Multimedia dalam pendidikan. Johor: PTS
Publication.
 Zalina Katmana, M. H. (2003). Penggunaan Peneguhan Positif:
Pujian dan Token Ekonomi untuk Modifikasi Tingkahlaku Murid
Pendidikan Khas 'Slow Learner'. 50(2): 50-62.
Sekian, Terima Kasih.

Anda mungkin juga menyukai