Anda di halaman 1dari 22

EDUP 3033

PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
PENSYARAH:
PN. NORLIZA BINTI JAAFAR
PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

Kecekapan dan kebolehan


menggunakan pengalaman,
pengetahuan atau kemahiran yang ada
dlm ingatan utk diaplikasikan kepada
proses pembelajaran atau situasi baru
yang berkaitan.

2
PROSES PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
 Proses pembelajaran yang berlaku dalam
satu-satu situasi dan digunakan dalam
situasi lain dikenali sebagai pemindahan
pembelajaran.

 Ciri-ciri pemindahan pembelajaran juga


sebagai generalisasi atau mengaplikasikan
satu konsep yang telah dipelajari kepada
situasi yang berlaianan.

 Jenis pemindahan pembelajaran terdapat dua


jenis iaitu positif dan negatif.
 Pemindahanpositif - hasil
pembelajaran lama membantu
pembelajaran baru

 Pemindahannegatif – kesan
pembelajaran lama menganggu
pembelajaran baru.

4
JENIS-JENIS PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

Pemindahan Pemindahan Pemindahan


Positif Negatif Sifar

Pmindahan Pmindahan Gangguan Gangguan


Mendatar Menegak Proaktif Retroaktif
• Penggunaan
konsep
yang tidak
• Pemindahan berkaitan
• Gangguan Tabiat
Bilateral
• Penggunaan
• Gangguan konsep/
• Pemindahan
Konsep kemahiran
Pengantara
dan Kemahiran yang salah
• Pemindahan Set
Pembelajaran
JENIS-JENIS PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

Dikenali sebagai pemindahan positif.


2 kategori utama iaitu :

I. Pemindahan Mendatar ( lateral transfer )


 Pengalaman dan mengaplikasikannya kepada
satu situasi yang serupa serta mengandungi
peringkat kesukaran yang sama.
 Dibawah fasa penanggapan

II. Pemindahan menegak


 Kenaikan pengalaman yang telah diperolehi
kepada satu tahap lebih tinggi, demi
berlakunya tahap pembelajaran yang lebih
tinggi.
 Dibawah fasa generalisasi

6
JENIS PEMINDAHAN PEMBELAJARAN LAIN

III. Pemindahan bilateral


 Juga dikenali sebagai pendidikan silang
( cross education )
 Merujuk kepada pemindahan pembelajaran dlm kemahiran
dan latihan

Iv. Pemindahan pengantara ( mediated transfer )


 Individu slps menguasai tindak balas yang tetap terhadap
sesuatu rangsangan, menggunakannya sebagai pengantara
untuk tindak balas baru di bawah kategori yang sama

V. Pemindahan set pembelajaran ( learning set )


 Teknik pembelajaran yang diperolehi drpd sintesis
pengalaman pembelajaran yang berulang

7
JENIS-JENIS PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

 Pemindahan pembelajaran negatif


Punca berlakunya ialah :

I. Gangguan proaktif
 Pembelajaran sebelumnnya mengganggu
pembelajaran berikutnya
II. Gangguan retroaktif
 Pembelajaran yang berikutnya mengganggu
pembelajaran sebelumnya
III. Gangguan tabiat
• Tabiat lama mengganggu pembentukan
tabiat baru

8
JENIS-JENIS PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

 Pemindahan sifar
Tidak berlaku sebarang pemindahan
dimana seseorang berusaha menggunakan
kemahiran atau konsep yang ada untuk
pembelajaran yang baru tetapi tidak
memberi sebarang kesan.

Sebab utama, pembelajaran baru tidak


berkaitan dgn pembelajaran lama.

9
PRINSIP PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
 Berdasarkan teori unsur seiras dimana semakin banyak
persamaan antara unsur rangsangan dgn tindak balas,
semakin banyak pemindahan pembelajaran berlaku.

 Terdapat beberapa prinsip iaitu :


1. Prinsip unsur kesamaan
2. Prinsip banyak asas latihan
3. Prinsip kepelbagaian rangsangan
4. Prinsip pengukuhan konsep
5. Prinsip celik akal
6. Prinsip pembelajaran untuk belajar

10
STRATEGI MENINGKATKAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
POSITIF DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN
 Terdapat beberapa strategi iaitu :-

i. Menentukan pencapaian objektif eksplisit.


 Pelajar diberitahu objektif dan bentuk
peperiksaan terlebih dahulu
 Supaya mereka jelas memahami apa yang
dipelajari dan apa yang perlu disediakan utk
peperiksaan.

11
ii. Utamakan pemerolehan konsep dan memupuk kemahiran.
 Konsep daripada konkrit dan khusus. Ia merupakan
satu pembelajaran mendatar. Ia byk dibentuk melalui
cara induksi.
 Gabungan dua konsep dikenali sebagai prinsip /
hukum. Ia merupakan pembelajaran secara menegak.
Dibentuk melalui cara deduksi.
 Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan. Dpt
membantu pelajar dlm membuat permerhatian,
mencari, mengenal pasti, memikir menganalisi,
mentafsir dan akhirnya menemui konsep,prinsip dan
hukum
 Dpt membantu dlm proses mengingat dengan lebih
mudah.
III. Pengalaman berkumulatif dan organisasi sistematik.

 Rancangan pelajaran sekolah mesti berasaskan 2 prinsip


iaitu :-

 1. Pengalaman disusun secara sistematik, dimana


pengalaman asas kepada pengalaman yang lebih
kompleks
 2. Perkaitan antara mata pelajaran –mata pelajaran
spt isi kandungan sejarah dgn bahasa melayu,
sains dengan pendidikan jasmani dll.

 Pelajar menggunakan pengalaman lama untuk


mempelajari pengalaman baru.

 Kurikulum lingkaran berdasarkan prinsip diatas supaya


pemindahan pembelajaran lebih berkesan. Ia merangkumi
2 prinsip iaitu :-
 1. Menentukan konsep dan prinsip utama dlm unit
pelajaran
 2. Menentukan konsep dan prinsip yanh hendak
dipelajari, ikut susunan, dari konkrit ke abtrak,
senang ke sukar serta drpd pengalaman lama
kepada pengalaman baru
IV. Mengajar konsep dgn contoh sesuai

 Dlm aktiviti pengajaran dan pembelajaran ,


huraian dengan contoh yang sesuai akan
memudahkan pelajar memahami prinsip
serta konsep dgn lebih tepat.

 Dgn demikian pemindahan pengalaman


lama kepada pengalaman baru akan
berlaku.

 Menggunakan contoh konkrit dlm


menghuraikan konsep dan prinsip adalah
lebih baik kerana ia mudah difahami oleh
pelajar.
IMPLIKASI TEORI DAN PROSES
PEMBELAJARAN KEPADA PdP
 Guru perlu mengaitkan pengalaman yang
positif dan baik (rangsangan) dengan tugasan
pembelajaran.
 Membangkitkan tingkah laku positif

dikalangan murid-murid dengan


menggunakan teknik peneguhan negatif dan
positif.
 Mengadakan pelbagai rangsangan di dalam

bilik darjah untuk mewujudkan kesan


pembelajaran yang positif bagi murid-murid.
 Memberikan peluang kepada murid-murid
untuk menikmati kejayaan secara
berperingkat-peringkat.
 Guru boleh merancang objektif pengajaran

yang realistik supaya semua murid-murid


dapat mengusai kemahiran yang diajar.
 Menstrukturkan isi pelajaran dalam bentuk

sistematik dan tersusun supaya murid dapat


mengusai konsep yang disampaikan oleh guru
dengan senang.
 Menyampaikan gambarajah, tulisan dan alat

bantuan mengajar berdasarkan hukum


Pragnanz.
 Mengajar murid untuk melihat
perkaitan dan perbezaan antara
konsep yang berlainan.
 Guru mesti memberikan

peneguhan positif dan bersifat


penyayang untuk meningkatkan
konsep kendiri murid.
 Guru menjadi role model yang

mempunyai nilai-nilai positif.


LATIHAN
 1. Aman selalu keliru dalam tulisan huruf ‘d’
dengan ‘b’, ‘p’ dengan ‘q’.
sebagai guru kamu hendaklah menolong dia
menguasai tulisan huruf. Bincangkan macam mana
kamu boleh menolongnya.
kaitkan dengan teori dan applikasi proses
pembelajaran.
2. Kamu dikehendaki mengajar topik haiwan jinak
dan haiwan liar. Bagaimana kamu mengajar konsep
tersebut dengan sokongan dari teori proses
pembelajaran.
TUTORIAL
Aktiviti 1
 Pembentangan Peta Pemikiran iTHINK;
i. Jenis-jenis pemindahan
pembelajaran
ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pemindahan pembelajaran
iii. Implikasi pemindahan
pembelajaran terhadap PdP
Aktiviti 2
Bincangkan implikasi
proses pembelajaran
terhadap PdP beserta
contoh.
Rujukan:

 Abdul Halim Hj. Hassan (1994). Komunikasi Pengurusan


Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Delmu (Malaysia) Sdn. Bhd

 Mohd Salleh Lebar (1993). Bimbingan dan Kaunseling: Tugas


Guru dan Kemahiran. Petaling Jaya: Longman Sdn. Bhd.

 Mok Soon Sang, 2003. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Sekolah


Rendah: komponen 1 & 2) Psikologi Pendidikan dan Pedagogi
Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd