Anda di halaman 1dari 17

Teori Ekologi

Brofenbenner
Oleh,

SHANTINI
PENGENALAN
Diperkenalkan oleh Urie Bonfenbrenner.

Penekanan terhadap persekitaran kanak-kanak akan mempengaruhi mereka


dalam perkembangan sosiobudaya.

Interaksi antara kanak-kanak dengan persekiatarn boleh mempengaruhi proses


perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak.

Merujuk kepada konsep teori ini, kanak-kanak merupakan individu yang berada
dalam ruang lingkup mikro (berpusat di tengah) boleh dipengaruhi oleh faktor
persekiatarn.
MIKROSISTE
M
KRONOSISTE MESOSISTE
M M

MAKROSISTE EKSOSISTE
M M
MIKROSISTEM
 Persekitaraan yang terdekat di
mana kanak-kanak mempunyai
interkasi secara langsung dan
menghabiskan paling banyak
masa.

 Cth : Ibu bapa, adik beradik,


rakan, jiran dan sekolah.
 Hubungan antara mikrosistem dengan
MESOSISTE
mikrosistem yang lain.
 Sebarang perkara yang berlaku dalam
satu mikrosistem dapat mempengaruhi
M
interaksi dengan mikrosistem yang lain.
 Cth : Keadaan di rumah dapat
mempengaruhi tingkah laku dan
personaliti seseorang ketika berada di
sekolah.
 Guru berperanan penting dalam
pendidikan sahsiah murid dengan cara
menunjukkan sikap yang baik kepada
murid.
EKSOSIST  Pengalaman dengan persekitaran yang

EM tidak melibatkan murid secara


langsung tetapi keputusan yang
diambil dalam persekitaran tersebut
memberi kesan kepada kanak-kanak.
 Oleh itu, pengalaman individu tersebut
akan turut mempengaruhi orang lain.
 Cth : Peraturan dan dasar yang
ditetapkan oleh kerajaan. BM sebagai
bahasa kebangsaan dan bahasa
perpaduan. Murid menggunakan BM
sebagai alat pertuturan dalam interaksi
sosial.
MAKROSIST
EM
Melibatkan perkembangan individu yang
dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan dalam
sesebuah masyarakat.

Cth : Di sesetengah negara, hanya lelaki sahaja


yang diberikan peluang pelajaran dan pekerjaan.
Golongan wanita masih tidak mendapat hak
yang sama rata dalam memenuhi kehendak dan
keperluan semasa.
KRONOSISTEM
Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa.

Merujuk kepada pola peristiwa dan transisi yang


berlaku dalam persekitaran individu di
sepanjang hayatnya.

Cth : Pembangunan kemajuan dan teknologi.


Perluasan bidang TMK dalam kehidupan
seharian.

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by


Flaticon, and infographics & images by Freepik
Implikasi
Teori Ekologi
Brofenbenner
MIKROSISTEM
Keluarga, sekolah dan tempat kerja merupakan tempat yang mempengaruhi seseorang
individu dalam pembentukan tingkah laku merea.

Kanak-kanak atau seseorang murid itu mempunyai pengetahuan kemahiran sedia ada
yang dipelajari daripada keluarga.

Latar belakang keluarga mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak atau seseorang


murid. (Kajian Tingkahlaku Keibubapaan dan Penyesuaian Tingkahlaku Kanak-kanak
Luar Bandar oleh Yahaya Juhari, 2009)

Tugas seseorang guru bukan mengajar semata-mata tetapi berperanan sebagai


PEMBIMBING.

Aktiviti PdP mesti bersesuaian dengan minat, pengetahuan dan perkembangan murid.
M
Guru perlu menunjukkan sikap yang baik kepada murid / kanak-
kanak. Guru berperanan penting dalam pendidikan sahsiah murid.

Pengaruh guru akan memberi kesan terhadap murid.

Murid mudah terpengaruh kepada tindakan guru yang


menunjukkan teladan sebagai profesional. (Syed Ismal Syed
Mustafa & Ahmad Subki Miskon, 2012)

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by


Flaticon, and infographics & images by Freepik
EKOSISTEM
Hal ini merujuk kepada pengalaman individu mempengaruhi individu lain secara
tidak langsung.

Implikasi kepada murid / kanak-kanak adalah persekitaran sekolah


mempengaruhi corak tingkah laku / perkembangan sosial mereka.

Petikan akhbar tentang penahanan polis terhadap seramai 128 remaja di Johor
Bahru (Harian Metro ; 16 Julai 2001) membenarkan teori ini terhadap implikasi
persekitaran setempat terhadap seseorang individu.
MAKROSISTEM
 Sistem ini melibatkan perkembangan inidivu yang dipengaruhi oleh
norma, nilai dan amalan masyarakat.

 Contoh ketara bagi sesetengah masyarakat adalah peranan jantina.


(Santrock, 2008). Implikasi jelas akan berlaku kepada kanak-kanak /
murid yang ibubapa mereka berfikiran konservatif terhadap jantina.
Anak-anak perempuan tidak dibenarkan hak pendidikan yang sama
berbanding anak lelaki.

 Perbezaan ini wujud kerana ia dibentuk dan dicipta oleh persekitaran


sosial itu sendiri. Jas Laile Suzana, 2002)
EKOSISTEM
 Sistem ini merujuk kepada perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa.
 Implikasi daripada sistem ini jelas dibuktikan dengan perubahan teknologi.
 Hal ini juga mempengaruhi kaedah PdP guru di sekolah yang menggunakan
ICT sebagai alat bantu mengajar dengan adanya kemudahan makmal
komputer berbanding dahulu.
 Komputer dapat digunakan dalam pelbagai cara yang sesuai dengan
perkembangan kanak-kanak dan pada masa yang sama dapat juga
disalahgunakan. (Shade & Walson, 1990)
KESIMPULAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai