Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN

SAINS TAHUN 2

5.1 Tumbesaran 5.1.6 3.0 3.2 i) Pemproses


Tumbuhan Menjelaskan Menggunakan Mempersembah Kata
pemerhatian Pemikiran -kan data atau
tentang proses Komputasional idea secara logik
hidup tumbuhan untuk proses dan sistematik
melalui lakaran, penyelesaian melalui graf,
TMK, penulisan masalah carta atau imej.
atau lisan.
Rancangan Pengajaran

Cadangan Aktiviti BBM/Catatan


Standard Pembelajaran :  
5.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang  
proses hidup tumbuhan melalui  
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
   
Aktiviti : BBM:
1. Murid-murid memerhatikan 5 keping  kad gambar
gambar yang menunjukkan pelbagai
peringkat pertumbuhan biji benih.  
2. Murid menyatakan / menunjukkan  
gambar yang mana satu menunjukkan Penerapan Kemahiran TMK:
gambar pertama bagi suatu  3.2 Mempersembahkan data atau idea
pertumbuhan bjiji benih dan seterusnya. secara logik dan sistematik melalui
3. Murid dikehendaki menyusun gambar- graf, carta atau imej.
gambar tersebut mengikut turutan yang  
betul.  
 4. Murid dikehendaki menunjukkan  Penerapan Kemahiran TMK:
gambar peringkat awal dan  3.2 Mempersembahkan data atau
peringkat akhir pertumbuhan biji idea secara logik dan sistematik
benih. melalui graf, carta atau imej.
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 
 
  5. Murid melengkapkan lembaran
kerja.
Lembaran kerja
Sila isi nombor 1 hingga 4 dalam petak yang disediakan.