Anda di halaman 1dari 12

SIMULASI

PELAKSANAAN AKTIVITI DAN


PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
BERASASKAN SEKOLAH SEPANJANG
TEMPOH PERINTAH KAWALAN
PERGERAKAN TAHUN 2021
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANG

SEKTOR PEMBANGUNAN MURID


JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
LATAR BELAKANG
DASAR UTAMA 1
• Kegiatan Kokurikulum adalah sebahagian daripada
Kurikulum Kebangsaan.

Implikasinya:
• Kegiatan Kokurikulum adalah WAJIB dilaksanakan di semua sekolah. - ( Seksyen 18
Akta Pendidikan 1996 ) – Akta 550.
• Keengganan melaksanakannya boleh dikenakan penalti. - ( Seksyen 135, Akta
Pendidikan 1996 ) – Penalti Am.
DASAR UTAMA 2

Penyertaan Murid dalam Kokurikulum di sekolah adalah


WAJIB. - ({Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985
KP(BS)8591/Jld. II(29)} )

• Penyertaan, Kehadiran dan Pencapaian murid dalam


kokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian.
({Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil 2/1986 )}
DASAR UTAMA 3

Penyertaan semua guru sebagai penjawat.

“Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmatan


awam dalam mengurus,menyelia dan mengelola kegiatan
kokurikulum di sekolah adalah wajib.

“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan


keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah”

(Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)


PELAKSANAAN AKTIVITI DAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
BERASASKAN SEKOLAH SEPANJANG TEMPOH PERINTAH
KAWALAN PERGERAKAN TAHUN 2021 NEGERI PAHANG

PUNCA KUASA
● Arahan dan Kebenaran KPM - tanpa bersemuka dan
👉 hanya di dalam talian.

● Surat makluman JPNP bertarikh 18 Januari 2021 - tanpa


👉 bersemuka dan hanya di dalam talian serta pelaksanaan
bermula jam 2.00 petang.
PELAKSANAAN AKTIVITI DAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM BERASASKAN
SEKOLAH SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN TAHUN
2021 NEGERI PAHANG

SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH


Semua murid Wajib melaksanakan aktiviti kokurikulum dan
membuat Pentaksiran Berasaskan Sekolah seperti biasa.
( Cadangan Bermula Jan hingga Nov 2021 )
BILANGAN KEPERLUAN HARI DAN TEMPOH MASA PERJUMPAAN
BILANGAN PERJUMPAAN
MINGGU PERSEKOLAHAN
BADAN BERUNIFORM KELAB PERSATUAN SUKAN DAN PERMAINAN

JAN – MAC ( 10 Minggu ) 3 3 3


APRIL – MEI ( 8 Minggu ) 2 2 2
JUN- SEPT ( 12 Minggu ) 4 4 4
SEPT – NOV ( 11 Minggu ) 3 3 3

MEN REN MEN REN MEN REN


JUMLAH JAM PERJUMPAAN
36 Jam 24 Jam 36 Jam 24 Jam 36 Jam 24 Jam
DISEMBER
PENGISIAN DATA

Nota :
-Keseluruhan minggu persekolahan 2021 ialah 42 minggu.
-Keperluan perjumpaan kokurikulum 12 minggu bagi setiap subunit.
-Jumlah keperluan keseluruhan perjumpaan kokurikulum ialah 36 minggu.
Pelaksanaan Kokurikulum Semasa PKP
(Pentaksiran Peringkat Sekolah )

PERKARA
DALAM BERBANGKIT & IMPAK
1. Pelaksanaan secara menyeluruh
* TALIANkokurikulum
Kegiatan yang
kepada semua murid khususnya
melibatkan kelab dan persatuan serta
yang menghadapi masalah
Pasukan Badan Beruniform perlu
diteruskan secara dalam talian sahaja peranti dan akses internet.
tanpa melibatkan aktiviti atau 2. Kesesuaian masa perjumpaan
perjumpaan secara bersemuka. secara dalam talian mengikut
norma baharu dan SOP terkini
* Dilaksanakan bermula jam 2.00 dari KPM.
petang berdasarkan perancangan 3. Aktiviti yang hanya dapat
sekolah.
dilaksanakan secara individu.
Cadangan Pelaksanaan Kokurikulum semasa PKP
(Pentaksiran Peringkat Sekolah )

KAEDAH PELAKSANAAN
MODEL 1 1. Dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan SEMUA
ahli subunit berkenaan.
2. Perjumpaan secara dalam talian dilaksanakan:
Perjumpaan secara dalam talian
2.1 MINIMA 30 minit + tugasan
(online) bagi semua ahli subunit
tambahan (baki masa).
berkenaan. 2.2 Tugasan tambahan diteruskan oleh murid
pada sesi pelaksanaan kendiri di rumah
Tempoh masa perjumpaan berasaskan tugasan arahan guru.
seperti yang telah ditetapkan 2.3 Tugasan tambahan tidak perlu dilaksanakan
dalam SPI KPM. sekiranya setiap perjumpaan secara dalam
talian adalah mencukupi jumlah jam
perjumpaan berdasarkan ketetapan KPM.
Cadangan Pelaksanaan Kokurikulum semasa PKP
(Pentaksiran Peringkat Sekolah )

SYARAT PELAKSANAAN
1. Penghasilan projek bagi setiap unit secara individu.
2. Cadangan :
MODEL 2
1 projek bagi setiap murid mengikut subunit
masing-masing (PBB, kelab persatuan dan sukan)
Pelaksanaan aktiviti secara bagi tujuan pentaksiran.
offline melalui tugasan / project-  1 projek - 4 proses utama
based activity dikira sebagai
(perancangan, pelaksanaan, hasil kerja,
kehadiran dan Pentaksiran
pentaksiran guru).
Peringkat Sekolah
 Hasil kerja dijadikan sebagai eviden
pentaksiran dan kehadiran perjumpaan.
 1 projek yang lengkap bersamaan dengan 4
perjumpaan kokurikulum.
.
TANGGUNGJAWAB
SEKTOR PEMBANGUNAN MURID
👉● Surat siaran pelaksanaan kokurikulum dalam Perintah Kawalan
Pergerakan (PKP) bagi sekolah-sekolah negeri Pahang 2021.
● (telah diedarkan ke semua PPD pada18 Januari 2021)
👉● Surat siaran pemakluman garis panduan pentaksiran kokurikulum bagi
tempoh masa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sekolah-sekolah negeri
Pahang 2021.
● Penataran garis panduan pentaksiran kokurikulum bagi tempoh masa
👉
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sekolah-sekolah negeri Pahang 2021
kepada semua PPD.
👉● Surat hebahan pelaksanaan aktiviti / pertandingan online peringkat
negeri Pahang.
RUMUSAN

• Keberkesanan bergantung kepada


kesungguhan dan kepercayaan sebagai
Pelengkap.

• Relevansinya harus diterjemahkan dalam


keseluruhan sistem pendidikan negara.