kUI2 1 ( 9 Ŷ 12/08/10

)
1. Bilakah pengisytiharan rasmi Rukun Negara?
A. Semasa sambutan kemerdekaan yang ke 13
B. Semasa sambutan kemerdekaan yang ke 12
C. Semasa sambutan kemerdekaan yang ke 11
2. Apakah tema sambutan kemerdekaan bagi tahun 2000 dan 2001?
A. Bersatu Ke Alaf Baru
B. Keranamu Malaysia
C. Berdisiplin berbakti
3. Tahun bilakah Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi negara?
A. 1967
B. 1968
C. 1969
4. Apakah nama Bunga Kebangsaan Malaysia?
5. Siapakah Bapa Kemerdekaan?
kUI2 2 ( 15 Ŷ 19/08/10)
1. Siapakah yang melaungkan perisytiharan kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957?
A. TunAbdul Razak
B. TunkuAbdul Rahman
C. Dato` Seri Dr. Mahathir
2. Berapakah jalur yang terdapat dalam Bendera 1alur Gemilang?
A. 13
B. 14
C. 15
3. Bilakah kereta nasional negara dilancarkan?
A. 1985
B. 1986
C. 1987
4. Bendera Malaysia juga dikenali sebagaiŧ
5. Bilakah tarikh Malaysia ditubuhkan secara rasmi?

3.1 .37.2-:9..3.3.:3-.8.7.    5..8.5../. 9.3. 902.8.:3 /.30 $02..30207/0. $..3 0207/0.8..7. 07/853 -07-.8.0-.2-:9..30207/0.3  078.3.2: .9: 0 .:3.3-.38.9 %..3 -.8230..7: 07..8.. 8.50389.5.82#::30.3 .D% $$%   .. $02.:/.8.30 $02..3.30 5.2-:9..7.0207/0.7.30207/0.8.8.2..2-:9.8..0..

...7.8. %:3: -/:#.97 07. ..8. /.350789.. ..80-.3    ..2.3 .7.7./9:-:.320. 30./..30207/0. 3.843.5..5..82 .:3.3.:7 02..7.94 $077 ...:.3. 0709.3    03/07.8.380.7.2 03/07..3907/. 48 %:3 -/:#.5.:7 .9.9 /.7.D% $$% $.5./03... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful