Anda di halaman 1dari 6

BANDING BEZA MODEL DISIPLIN

KOUNIN DAN GLASER.

Oleh :
Anis Naquiah Sabri
Fadilah Mohd Puad
Nur Idayu Mohd Noor
Nursaiyidah Abdul Rasid
Aspek Kounin Glaser

Pelopor Jacob Kounin Glasser

Konsep  Konsep riak : apabila seorang murid akur  Setiap individu


kepada arahan, murid lain juga akan ikut bertanggungjawab atas
bersama. tingkah laku masing-masing
 Bukan cara guru bertindak sebagai reaksi  Setiap individu berupaya
terhadap tingkah laku murid tetapi cara untuk berubah dan hidup
bagaimana mereka menangani salah laku yang secara berkesan sekiranya
timbul dlm blk drjh berkenaan. diberi bimbingan dan
 5 teknik : sokongan.
i. ”with-itness  Setiap individu bertingkah
ii. Bertindan-tindih laku mengikut cara tertentu
iii. Kelicinan agar dapat membentuk
iv. Momentum persekitaran ikut kehendak

masing-masing.
Penekanan Asas utama ialah Menekankan tingkah laku
kebolehan guru manusia didorong oleh
mengawasi semua keperluan untuk
perkara yang berlaku di memenuhi 4 keperluan
dalam bilik darjahnya psikologi asas iaitu kasih
pada setiap masa dan sayang, mempunyai
berupaya mengatasi kawasan dan kawalan,
masalah yang timbul. kebebasan dan
keseronokan.

Pelaksanaan •Guru perlu menegur •Guru perlu membantu


murid yang melakukan murid memahami tindakan
kesalahan tanpa dan pilihan-pilihan yang
bertangguh. telah dibuat oleh murid.
•Teguran juga haruslah
tegas,serius dan jelas.
Aktiviti P&P haruslah lancar, Empat keperluan psikologi
menarik,mempunyai arahan asas perlu dipenuhi agar
yang jelas supaya murid murid dapat menumpukan
dapat menumpukan perhatian dan tidak
perhatian dan tidak melakukan tingkah laku
melakukan kesalahan yang tidak diingini.

Contoh Aplikasi •Apabila murid bercakap dan •Apabila murid melakukan


bermain, guru memanggil salah laku,kenal pasti punca
nama murid tersebut dan atau keperluan mana yang
mengarahkan murid itu tidak dipenuhi.
untuk menumpukan •Apabila guru telah berjaya
perhatian kepada proses mengenal pasti,langkah
P&P. seterusnya diambil.
•Guru memberikan arahan •Sebagai contoh jika murid
dan amaran dengan tegas itu tidak merasakan ada
dan serius kebebasan untukbergerak di
dalam kelas, guru boleh
mengatasinya dengan
member kuasa kepada
murid tersebut untuk
menyapu papan hitam yang
mana akan membolehkan
dia berjalan dan bergerak.
Kekuatan Fokus terhadap Menitikberatkan suasana
pengurusan kelompok positif serta saling percaya
mewujudkan suasana bilik antara guru dan murid
darjah dan persekitaran
pembelajaran yang
kondusif.

Kelemahan Sukar bagi guru yang perlu Bukan semua murid dapat
mengambil tindakan selesaikan masalah tingkah
terhadap dua atau lebih laku masing-masing kerana
kelompok pada waktu yang tidak matang.
sama.

Anda mungkin juga menyukai