KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR

)
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN CHENG TECK WEE 2010/5777 IRPJ 1610

Latar Belakang
y

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

Latar Belakang
y

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: a. Pembangunan modal insan b. Penghasilan pelajar celik minda c. Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat d. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab

y

Latar Belakang
y

Teras ke-2 PIPP

Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai

Latar Belakang
y

Kurikulum Sekolah Rendah

1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 KBSR (Semakan) 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Mengapa Standard?
‡ Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan ‡ Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas ‡ Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) ‡ Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran ‡ Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

PEMETAAN KSSR PENDIDIKAN JASMANI

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. 1. Konsep Pergerakan
y

STANDARD 5: KESUKANAN

1. Konsep Pergerakan
y

1. Konsep Kecergasan
y

1. Konsep Kecergasan
y

1. Keselamatan dan Pengurusan
y

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.

Mengenal pasti dan melakukan konsep asas pergerakan

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan

Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasikan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal.

Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

2. Pergerakan Lokomotor dan bukan lokomotor
y

2. Pergerakan Lokomotor dan bukan lokomotor.
y

2. Kapasiti Aerobik
y

2. Kapasiti Aerobik
y

2. Tanggungjawab Kendiri
y

Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

Menguasai konsep asas kapasiti aerobik.

Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.

Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

3. Kemahiran Manipulasi Alatan.
y

3. Kemahiran Manipulasi Alatan.
y

3. Kelenturan
y

3. Kelenturan
y

3. Interaksi Sosial
y

Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan.

Menguasai konsep asas kelenturan.

Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul

Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

4. Pergerakan Berirama
y

4. kemahiran Berirama
y

4. Kekuatan dan Daya Tahan Otot
y

4. Kekuatan dan Daya Tahan Otot
y

4. Dinamika Kumpulan
y

Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama.

Memahami konsep gerak edar mengikut irama

Berkebolehan membentuk kumpulan dinamik dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot

Menguasai konsep asas kekuatan dan daya tahan otot.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

5. Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan
y

5. Gimnastik Asas Hamburan dan Pendaratan
y

5. Komposisi Badan 5. Komposisi Badan 5. Gimnastik Asas
y

Mengenal pasti komposisi badan.

y

Mengetahui komponen badan.

Hambur dan Pendaratan
y

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul

Memahami konsep hamburan dan pendaratan.

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

6. Kawalan Badan dan Sokongan
y

6.

Kawalan Badan dan Sokongan.

Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan.

y

Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

7. Putaran
y

7. Putaran
y

Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.

Memahami konsep putaran dalam pergerakan.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU STANDARD 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD 3: KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD 4: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN. STANDARD 5: KESUKANAN

8. Asas Akuatik
y

8. Asas Akuatik
y

Keyakinan dan keselamatan dalam air.

Mengaplikasikan konsep keselamatan di air

PEMETAAN KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU STANDARD 1: KESIHATAN FIZIKAL STANDARD 2: KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL STANDARD 3: KESIHATAN PERSEKITARAN

Kesihatan Diri dan Reproduktif Pengurusan Mental dan Emosi 1. Memahami aspek fizikal lelaki dan 1. Memahami perasaan. perempuan.

Penyakit 1. Mengetahui kuman.

2. Mengetahui penjagaan kebersihan 2. Mengetahui cara mengurus diri. perasaan mengikut situasi.

2. Mengetahui penyakit berjangkit - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU STANDARD 1: KESIHATAN FIZIKAL STANDARD 2: KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL STANDARD 3: KESIHATAN PERSEKITARAN

3. Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.

Kekeluargaan 3. Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.

Keselamatan 3. Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Pemakanan Perhubungan 4. Mengetahui jenis makanan harian. 4. Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.

Pemakanan 4. Mengetahui jenis makanan harian.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR ) PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU

STANDARD 1: KESIHATAN FIZIKAL STANDARD 2: KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

STANDARD 3: KESIHATAN PERSEKITARAN

5. Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.

5. Mengetahui buli.

5. Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.

Penyalahgunaan Bahan 6. Mengetahui pelbagai jenis ubat.

Kesimpulan
y

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

y

y

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful