Anda di halaman 1dari 13

KEBANGKITAN

DALAM SUKAN
Definisi Kebangkitan

• Tahap kesediaan fisiologikal untuk beraksi secara


fizikal, intelekltual atau perseptual yang tidak di
pengaruhi oleh emosi. (Wann, 1997)
• Kesediaan untuk beraksi secara fizikal, intelektual,
atau perseptual (Cratty, 1989)
• Proses kebangkitan berhubung kait dengan tahap
kebimbangan dan tekanan seseorang atlet. Tetapi,
proses tersebut tidak serupa.
Bagaimana menjana kebangkitan
dalam sukan

• Menurut (Goldberg,1997), cara untuk mengawal


tahap kebangkitan ialah
– Pengunaan self-talk
– Menetapkan matlamat untuk pertandingan
– Relaksasi
– Menguasai teknik imageri
– Latihan kawalan pernafasan
Teori-teori kebangkitan

• Drive theory
• Inverted U-hypothesis
• Easterbrook’s cue utilisation theory
• Signal detection theory
Drive theory

High

performance

Low High
Level of arousal
Drive theory

• Asalnya hubungan diantara kebangkitan dan prestasi


sebagai linear atau secara langsung.
• Idea asas bagi ‘drive theory’ ini adalah:
– Kemahiran yang sudah dipelajari & dikuasai,
kehadiran orang ramai akan meningkatkan lagi
pencapaian.
Inverted U-hypothesis
good

poor
low high
Inverted U-hypothesis

• Daripada rajah yang ditunjukkan, teori Inverted U-


hypothesis menunjukkan bahawa hubungan
persembahan dan kebangkitan seseorang atlet adalah
berbentuk garis melengkung (U-terbalik).
• Teori Inverted U-hypothesis meramalkan bahawa
apabila kebangkitan seseorang atlet meningkat maka
persembahan yang ditunjukkan juga meningkat
kepada tahap yang optimum. Selepas itu, apabila
kebangkitan seseorang atlet terus meningkat,
persembahan dia akan menjadi menurun.
Easterbrook’s cue utilisation theory

• Teori ini menyokong teori inverted U-hypothesis.


• Antara hujah yang diperkatakan adalah semakin tinggi
kebangkitan seseorang atlet, semakin kurang tumpuan
yang diberikan dalam persembahan.
Signal detection theory

• Teori ini pula meramalkan bahawa kesalahan


dalam persembahan akan wujud jika tindak
balas seseorang atlet tidak sensitif atau terlalu
sensitif kepada keadaan sekeliling.
Signal detection theory
Tahap Penerangan
kebangkitan
Tahap kebangkitan Seseorang atlet tidak peka kepada keadaan
rendah persekitaran. Sebagai contoh, seorang pemain tenis
kemungkinan akan terlepas bola tenis kerana tahap
kebangkitan atlet tersebut rendah.

Tahap kebangkitan Seseorang atlet lebih peka kepada keadaan


yang sederhana persekitaran. Sebagai contoh, seorang pemain tenis
dapat memukul semula bola tenis kepada pihak lawan
kerana dia lebih peka dalam tahap kebangkitan yang
sederhana.

Tahap kebangkitan Seseorang atlet yang sangat sensitif kepada keadaan


yang tinggi persekitaran. Sebagai contoh, seorang pemain tenis
yang terlalu sensitif kepada persekitaran akan
membuat kesalahan yang lebih banyak kerana lalai
dalam pergerakan yang mudah.
Teori-teori kebangkitan lain yang
boleh digunakan dalam sukan
• Fazey’s and hardy’s catastrophe theory
• Hanin individual zone of optimal functioning
(IZOF)
• Walaupun begitu terdapat dua model dalam teori reversal ini iaitu ‘zone of optimal
functioning’ ( ZOF ) dan ‘catastrophe model’. Menurut model ZOF ini, setiap individu
mempunyai tahap optimum kebimbangan pra prestasi yang mengakibatkan atau
menghasilkan prestasi memuncak, walau bagaimanapun jika kebimbangan prestasi
wujud di luar ZOF, sama ada terlalu tinggi atau terlalu rendah, prestasi akan terganggu
dan bertambah buruk ( Hanin, 1986 ). ZOF berfungsi mengukur kebimbangan dan
prestasi secara berulang-ulang atau melalui ingatan semula tahap kebimbangan sebelum
prestasi memuncak, atlet yang berada dibawah tahap kebimbangan rendah
kebiasaannya mempamerkan persembahan tidak memberansangkan, atlet yang diatas
tahap kebimbangan tinggi akan mempamerkan persembahan terbaik bila berada di
tahap ‘heightened state of arousal’. Model catastrophe pula berkiatan dengan implikasi
persembahan diantara kebangkitan fisiologi dan kebimbangan kognitif, peningkatan
kebimbangan state akan memudahkan prestasi mencapai tahap optimum, model ini
menggariskan dua implikasi penting iaitu kebimbangan kognitif dan kebangkitan
fisiologi, kebangkitan fisiologi boleh mempengaruhi prestasi akibat interpretasi individu
tentang simptom-simptom fisiologi, peningkatan kebimbangan kognitif memberi faedah
kepada prestasi pada tahap yang rendah kebangkitan fisiologi tetapi memberi kesan
buruk apabila kebangkitan fisiologi tinggi ( Hardy et al, 1996 ). Tetapi apabila
kebimbangan kognitif ditahap rendah, perubahan dalam kebangkitan fisiologi boleh
memberi kesan sama ada negatif atau positif keatas prestasi bergantung kepada
beberapa banyak atau tinggi kebangkitan yang dialami ( Hardy et al, 1996 ).