Anda di halaman 1dari 13

KESAN PERDAGANGAN

ANTARABANGSA

Kesan Negatif Perdagangan


Antarabangsa terhadap Ekonomi
Persaingan
Penjajahan yang lebih
ekonomi hebat Merugikan
oleh negara
negara membangun
maju
Lambakan Terlalu
negara bergantung
asing Kesan pada sektor
MX
negatif
Kehausan
Pengurangan
sumber pertukaran
ekonomi mata wang
negara asing
Pengaliran
Mengakibat-
keluar
kan inflasi
buruh diimport
mahir
Persaingan yang lebih hebat
Industri muda tempatan berlaku persaingan jika
barang keluarannya sama dengan barang yang
diimport.

Sebab  rakyat tempatan lebih minat barang import


kerana harganya murah dan terkenal di pasaran

Kesan  industri muda tidak mampu bersaing


dengan industri lama yang sudah stabil di pasaran
dan menikmati ekonomi bidangan kerana
kekurangan kepakaran, teknologi dan kos purata
masih tinggi
Merugikan negara membangun
Negara membangun mengeksport  bahan mentah
atau barang pertanian.
Negara maju mengeksport  barang perkilangan.

Hal ini merugikan negara membangun kerana harga


bahan mentah dan barang pertanian secara relatif
lebih rendah, maka negara membangun perlu
mengeksport jumlah barang yang lebih banyak
untuk mengimport barang perkilangan yang sama
nilainya
Kesan  wujud jurang kekayaan yang besar antara
negara sedang membangun dengan negara maju.
Terlalu bergantung pada sektor import
eksport
Ekonomi sesebuah negara tidak dapat dipelbagaikan
jika negara itu lebih cenderung untuk mengimport dan
tidak menghasilkan sendiri.

Begitu juga jika sesebuah negara terlalu bergantung


pada pasaran eksport.
Sebab  apabila pasaran eksport  kerana negara
lain lebih cekap / wujud barang pengganti yang
berkualiti maka kemungkinan besar industri dalam
negara akan tutup dan berlaku pengangguran.
Contoh : Minyak kacang soya boleh
menggantikan minyak kelapa sawit
Kesan  industri minyak kelapa sawit
boleh terancam.

Kesan  permintaan terhadap eksport 


akibat kemerosotan ekonomi dunia
Pengurangan pertukaran mata wang
asing
Melibatkan perdagangan eksport dan import.

Kegiatan import menyebabkan pengaliran


keluar mata wang asing yang akan
mengurangkan bekalan wang dalam negara.

Hal ini akan berlaku jika nilai import > nilai


eksport.
Mengakibatkan inflasi diimport
Inflasi diimport berlaku apabila barang atau
bahan mentah yang diimport mengalami
kenaikan harga.

Apabila harga barang atau bahan mentah yang


diimport ,
 maka barang yang akan dijual di pasaran
tempatan akan ,
 kos pengeluaran juga akan 
• Kesan  kos sara hidup akan 
Pengaliran keluar buruh mahir
Perdagangan antarabangsa meningkatkan
mobiliti buruh mahir.

Sebab  mereka tertarik dengan


pekerjaan di luar negara yang
menawarkan upah yang tinggi dan prospek
kerjaya yang lebih baik.

Kesan  boleh menjejaskan


pembangunan ekonomi negara.
Kehausan sumber ekonomi negara
Sesebuah negara yang mengeksport bahan mentah
secara berterusan akan menyebabkan stok sumber
ekonomi negara semakin  dalam jangka panjang.

Contoh  Bekalan bijih timah di Malaysia


mengalami kehausan kerana pengeksportan
bijih timah secara besar-besaran dalam tahun
1960-an – 1980-an.
Kesan  banyak lombong yang ditutup dan
pekerja dalam sektor tersebut menganggur.
Lambakan negara asing
Negara maju mungkin melaksanakan
lambakan di negara kurang maju.

Lambakan ialah aktiviti memonopoli pasaran


negara dagang dengan menjual barang pada
harga yang jauh lebih rendah.

Kesan  industri barang berkaitan di negara


dagang kehilangan pasaran dan wujud
pengangguran.
Penjajahan ekonomi oleh
negara maju
Membuka pintu ekonomi bererti
membolehkan pasaran terdedah kepada
pemonopolian oleh firma asing.

Kesan  kekayaan sumber negara termasuk


pekerja boleh dieksploitasi oleh pelabur asing
yang melabur di dalam negara.
TAMAT

Anda mungkin juga menyukai