Anda di halaman 1dari 19

HUBUNGAN

SUKAN DAN
GENDER
PENGENALAN
• Secara umumnya, sukan ditakrifkan sebagai segala aktiviti yang
diinstitusikan secara kompetitif melibatkan penggunaan tenaga dan
kemahiran fizikal yang kompleks di mana penglibatan seseorang itu
didorong oleh gabungan kepuasan dalaman lalu dikaitkan dengan
ganjaran luaran yang diperolehi melalui sukan itu.
• Ahli sukan pula merujuk kepada peserta sesuatu sukan, termasuklah
seorang atlet. Ini dapat ditunjukkan bahawa ia termasuklah lelaki dan
perempuan serta tidak haruslah mempunyai perbezaan dari segi hak
mereka. Menjelang abad 21 ini, sukan moden sekarang telah
mengalami transformasi yang mendadak daripada permainan biasa
kepada satu kerjaya profesional atau perniagaan. Dengan ini,
penglibatan wanita dalam sukan juga patut dipandang berat oleh
masyarakat serta haknya dijamin dari segi undang-undang.
Bersama-sama
memainkan peranan Bergiat aktif dalam
PERANAN GENDER DALAM MASYARAKAT
penting dalam kegiatan perlakuan atlit.
sukan.

Bersama-sama
Melibatkan diri dalam mengadakan dan
bidang kejurulatihan. menyediakan kemudahan
dan peralatan.

Bertungkus lumus
mengumpulkan dana dan
bergerak cergas dalam
pentadbiran sukan.
ISU GENDER
• Isu gender merupakan satu isu yang sensitif
dan menyentuh hak wanita daripada pelbagai
sudut.
• Empat isu yang mana seringkali diperkatakan
berkaitan gender:
gangguan seksual pilih kasih

diskriminasi gender penafian hak gender


1. JENIS-JENIS GANGGUAN SEKSUAL
• Lisan
• Isyarat badan
• Visual
• Psikologi
• Fizikal
• Rakan
• Jurulatih
• Pengurus pasukan
• Penonton
2. PILIH KASIH
• Sikap pilih kasih adalah pertimbangan yang
berat sebelah atau memihak kepada individu
atau kumpulan tertentu.
• Pihak yang mengamalkan pilih kasih telah
menafikan hak seseorang atau sesuatu
kumpulan untuk menyertai aktiviti sukan atau
permainan.
• Corak pilih kasih: diskriminasi dan penafian hak
3. DISKRIMINASI GENDER
• Segelintir guru atau jurulatih menyediakan
sukan untuk satu gender sahaja kerana
beranggapan satu gender ini lebih berjaya dan
mendatangkan keuntungan.
4. PENAFIAN HAK GENDER
• Sikap segelintir guru dan jurulatih - gemar
memperlekehkan kebolehan dan kemampuan
sesuatu gender.
• Menjadikan prestasi atlet yang lemah dan
peruntukan yang tidak mencukupi sebagai
alasan tidak menghantar pasukan sebagai
wakil ke peringkat pertandingan.
ISU-ISU YANG
MELIBATKAN WANITA
DALAM SUKAN
ISU GENDER, KONFLIK PERANAN DAN PERSAMAAN
TARAF

• tiada masa
• masalah pengangkutan
• bimbang untuk berada diluar rumah apabila malam
• kekurangan duit sendiri
• halangan budaya kerana kerja
• kurang yakin pada diri sendiri
• imej diri
• kepercayaan negatif terhadap diri
• kurang mendapat dorongan
• pakaian dan peralatan yang diperlukan
• kawalan sosial
• hal-hal agama dan bangsa
PERKEMBANGAN PENYERTAAN WANITA DALAM
SUKAN
Peringkat sekolah
- Melalui penglibatan sukan di sekolah,
olahraga dan permainan.

Peringkat kebangsaan
- Sukan-sukan dan permainan yang
diiktirafkan oleh MSSM.

Peringkat antarabangsa
- Sukan-sukan yang dipertandingkan
semasa Sukan Olimpik.
Kekangan kurang penglibatan wanita dalam sukan:

Kekurangan pendedahan serta peluang untuk


menyertai kegiatan sukan.
Kurang keyakinan dalam kalangan wanita.
Pakaian masa kini yang kurang sesuai, sedikit
sebanyak telah mengurangkan minat wanita
khususnya wanita Islam.
PERKEMBANGAN PENYERTAAN WANITA DALAM
SUKAN

Penyokong

Atlet

Pegawai

Jurulatih

Pemasaran perniagaan

Kerjaya
PERBANDINGAN PENGLIBATAN LELAKI DAN
WANITA DALAM SUKAN
ATLET LELAKI ATLET WANITA
 Kaum lelaki memiliki bahu yang  Mempunyai sendi yang lebih
lebih lebar, pinggang yang lebih longgar, tendon dan ligamen yang
kecil, kaki dan lengan yang lebih lembut.
panjang.
 Mempunyai pusat tarikan bumi
 Anggota badan lelaki menjadikan yanglebih rendah dan dapat buat
mereka lebih cergas imbangan dengan baik.
untuk melompat, membaling &
berlari.  Mempunyai lemak badan dua kali
ganda daripada lelaki- menjadikan
 Denyutan jantung lelaki adalah wanita tahan sejuk dan daya tahan
lebih kuat. tinggi.

 Dada yang lebih bidang


berbanding wanita.
Number of male and female athletes participating at the Summer Olympics from
1896 to 2016

Sumber: https://www.statista.com/statistics/1090581/olympics-number-athletes-by-gender-since-
1896/
PERCENTAGE ALPHABETICALLY BY SPORT, GENDER, AND HIRING DYADS FOR
WOMEN’S TEAMS 2018-19

Sumber: https://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/library/docs/research/WCCRC_Head-
Coaches_2018-19_D-I_Select-7.pdf
Many girls and women like action sports. If males control access to participation &
standards for defining ability , “playing like a boy” is a prerequisite for playing at all.

Anda mungkin juga menyukai