Anda di halaman 1dari 20

KEGANASAN DALAM

SUKAN

KUMPULAN 12 :
• Nurul Hidayah Binti Ab Rahman
• Nurul Farhanis Binti Abd Hamid
• Muhammad Fadzli Bin Sabtu
• Mohd Ridhauddin Bin Jamian
Pengenalan
Fenomena tingkah laku
Sentiasa berlaku dalam sukan
Tindakan mengakibatkan kecederaan
Apa itu keganasan ?
Baron dan Richardson (1994), keagresifan
merupakan apa saja bentuk tindakan dan
perlakuan yang bermatlamat untuk
menyebabkan kecederaan ke atas benda
hidup yang lain dan bermotivasi untuk
mengelakkan diri dari dicederakan.
Wann (1997), keagresifan merupakan satu
tindakan yang bermatlamat untuk
mengakubatkan kecederaan secara fizikal,
verbal atau psikologi ke atas seseorang yang
bermotivasi untuk mengelakkan diri daripada
dicederakan.
Definisi keganasan
Perlakuan yang bermatlamat (niat)
Menyebabkan @ mendatangkan
kecederaan dan kesakitan secara fizikal
dan psikologikal
Ditujukan kepada benda hidup yang
bermotivasi untuk mengelakkan diri dari
dicederakan
Keganasan melibatkan :
Atlet
Pegawai
Jurulatih
Penonton
Jenis-jenis keagresifan @ keganasan
Keagresifan ketara - kecenderungan untuk
mencederakan individu dengan sengaja
bermatlamat untuk menyakitkan secara fizikal
atau psikologi yang didorong oleh rasa marah atau
kecewa
Keagresifan instrumental - tindakan
mencederakan pihak lawan sebagai satu cara
untuk mencapai matlamat kemenangan atau
ganjaran
Keagresifan asertif - penggunaan fizikal atau
verbal tanpa niat untuk mencederakan pihak
lawan dan tindakan itu dibenarkan mengikut
peraturan permainan
Teori keganasan
Teori naluri
– sesuatu yang tertanam dalam diri
- perlu diluahkan untuk hilangkan tekanan
(katarsis)
Teori pembelajaran sosial
- dipelajari melalui pemerhatian
Teori pemahaman moral Bredemeier
- penglibatan kepada keganasan bergantung
kepada tahap pemahaman moral.
Formulasi semula teori Frustrasi-Agresif
- kekecewaan sebagai pemangkin kepada
keganasan.
Sikap agresif kadangkala diperlukan dalam
sukan untuk menyerang pihak lawan
Keagrasifan yang terlalu melampau akan
menyebabkan tumpuan menjadi semakin kecil
Kesannya, pemain akan melaukan kesilapan
Setiap jenis sukan memerlukan tahap
kebangkitan yang sesuai serta berbeza-beza
Faktor yang mempengaruhi
keagresifan
GANGGUAN
DALAM SUKAN
MAKSUD GANGGUAN
Sesuatu yang menghalang aktiviti sukan
berjalan dengan lancar yang disebabkan
oleh sebab-sebab tertentu.
BAHAGIAN GANGGUAN

Gangguan Dalaman Gangguan Luaran


GANGGUAN DALAMAN
TEKANAN

Kepentingan pertandingan : Ketidaktentuan keadaan :


Semakin penting sesuatu Keadaan diman atlit tidak
pertandingan semakin diberitahu tentang maklumat tepat
Tinggi tekanan yang dihasilkan. Berkaitan pertandingan.
GANGGUAN DALAMAN
KEBIMBANGAN

Kebimbangan tret :
Ia merujuk kepada cirri-ciri
Kebimbangan seketika :
personaliti individu yang sering
Keadaan diman atlit tidak
mentafsirkan situasi
diberitahu tentang maklumat tepat
di persekitaran mereka
Berkaitan pertandingan.
sebagai menekan atau
menggugat diri. .
VISUAL BUNYI
Keadaan persekitaran Suasana tempat pertandingan
pertandingan. samaada bising ataupun senyap.
Contoh : Penonton, pihak lawan Contoh :sokongan penonton.

GANGGUAN LUARAN

KOMUNIKASI
GAMESMANSHIP
Komunikasi yang tidak berkesan
Menggunakan cara yang
Samada menerima maklumat
Meragukan untuk menang.
yang salah atau terlalu
Contoh : Tipu helah, maki hamun.
Banyak.
FAKTOR-FAKTOR GANGGUAN
 Pemain atau atlit tidak berkeyakinan untuk
bertanding.
 Pengalaman pahit yang pernah dirasai sebelum
ini akibat kekalahan.
 Tidak menetapkan matlamat secara tepat.
 Tiapa persiapan atau persediaan awal sebelum
pertandingan.
 Kecederaan yang mengalami kepada para
pemain.
CARA MENGHADAPI DAN
MENGATASI GANGGUAN
 Latihan Simulasi iaitu menjalankan
latihan dalam keadaan sama seperti
dalam suasana pertandingan.
 Meningkatkan kesefahaman antara
pemain dengan pemain dan pemain
dengan jurulatih.
 Persediaan yang rapi dari segi mental,
emosi dan taktikal sebelum
pertandingan.
Menggunakan teknik imageri iaitu imbas
kembali pengalaman lepas atau
membayangkan suasana sebenar
pertandingan.
Pengawalan pernafasan. Ia paling mudah
dan berkesan untuk dilaksakan. Dilakukan
pada waktu rehat atau sebelum sesuatu
pergerakan.
SEKIAN
TERIMA KASIH