Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN KHAS

Hari : Isnin
Tarikh : 2 Februari 2021
Masa : 8.00 – 9.00 pagi
Kelas : Tahun 4

Tema / Unit : Kekeluargaan Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tajuk : Keluarga Saya
Standard 1.1 Mendengar dan memberi respon Kemahiran Keupayaan membaca (membunyikan)
Kandungan : Pemulihan : dan menulis huruf vokal dan
konsonan.
Standard 1.1.1 (ii) Mendengar, mengecam sebutan,
Pembelajaran : memahami dan menyebut dengan betul dan
tepat; ayat majmuk.

Objektif 1. Murid dapat membaca 5 perkataan suku kata KV + KV dan V+KV


2. Murid dapat membina 5 ayat mudah
Kaedah PdPR Dalam Talian Rakaman video Aplikasi ‘wsapp’
Luar talian
Aktiviti 1. Melinat perkataan melalui video .
2. Murid membaca suku kata KV+KV dan V+KV.
3. Murid membuat latihan menyalin perkataan
4. Ibu bapa / penjaga menghantar hasil kerja murid melalui aplikasi ‘ wsapp’
5. Aktiviti peneguhan guru

P.A.K 21:
 Komunikasi
 Kreativiti
 Nilai murni dan etika
 Pemiliran kritis
 kolaboratif KBKK :
 Komunikasi
ABM / Slaid kad suku kata  Kerohanian sikap dan nilai
BBM Video perkataan  Kemanusiaan
 Ketrampilan diri
 Perkembangan fizikal dan estetika
 Sains dan teknologi

Kosa kata/ bapa biru baju buku kayu ibu ubi ros ara itu
Kemahiran
Operasi
Matematik
Refleksi 1. Nilai : 6/ 10 murid mengikut sesi PdPR
2. Kekuatan : Murid dapat memberi respon yang baik melalui soal jawab dalam talian.
3. Kelemahan : Murid kurang bersedia dari segi peralatan untuk aktiviti menulis.
4. Penambahbaikan : Guru memberi panduan untuk murid dan ibu bapa / penjaga bersedia peralatan
untuk aktiviti menulis pada sesi akan dating.

Laporan Bergambar :
Analisis Murid yang Mengikuti PdPR
9

6 Hadir Tidak hadir


5

4
belum hantar tugasan Sudah hantar tugasan
3

Di sediakan oleh :

Haduta Shah bin Sharkawi , Guru Pemulihan Khas SK Wira Jaya